Czerwiec 2022 r.: Nowe rozwiązania dla administratora


Nowe rozwiązania dla administratora Zoom przeniosą ustawienia czatu (oficjalnie nazywane Ustawieniami IM) do Ustawień konta oraz połączą Grupy użytkowników z Grupami IM w jednym, scentralizowanym miejscu. Umożliwi to wygodne zarządzanie ustawieniami konta, grupami, ustawieniami grup i kontaktami z jednego miejsca. Wcześniej konieczne było osobne zarządzanie Grupami użytkowników i Grupami IM.

Ważne: Począwszy od 1 czerwca 2022 r. nasz zespół techniczny rozpocznie migrację i uruchomienie Nowych rozwiązań dla administratora na wszystkich kontach. Nie będzie żadnych przestojów w trakcie migracji, ale data włączenia Nowych rozwiązań dla administratora na Twoim koncie może być różna. Właściciel Twojego konta otrzyma wiadomość e-mail, gdy migracja zostanie ukończona. Jeśli Nowe rozwiązania dla administratora nie zostały jeszcze włączone na Twoim koncie, sprawdź artykuły dotyczące grup użytkowników i grup IM dla starych rozwiązań.

W tym artykule omówiono:

Warunki, które należy spełnić, aby móc korzystać z Nowych rozwiązań dla administratora

Ważne informacje przed włączeniem Nowych rozwiązań dla administratora

Co widzisz przy włączonych Nowych rozwiązaniach dla administratora

Po udostępnieniu właściciele kont otrzymają przegląd produktu. Począwszy od 1 czerwca 2022 r. nasz zespół techniczny rozpocznie migrację i uruchomienie Nowych rozwiązań dla administratora na wszystkich kontach.

Podsumowanie dużych zmian

Poniżej opisujemy duże zmiany wprowadzone przez Nowe rozwiązania dla administratora w porównaniu do starych ustawień.

Grupy IM połączone z Grupami użytkowników

Strona Grup IM zostanie połączona z Grupami użytkownika i będzie wyświetlana jako Grupy w Nowych rozwiązaniach dla administratora.

Na stronie Grup wcześniejsze Grupy IM (pierwotnie Grupy IM) zostaną dołączone do nazw grupy w celach informacyjnych. Nazwę grupy można zawsze zaktualizować. Ustawienia Zoom Chat z Grupy IM zostaną przekopiowane w aktualnej postaci do nowej Grupy użytkowników.

Dodatkowo, jeśli wcześniejsza Grupa IM oraz Grupa użytkowników mają dokładnie tę samą nazwę oraz dokładnie tych samych członków, wówczas grupy takie zostaną połączone (aby uniknąć duplikowania grup). Na stronie Grupy zobaczysz tylko jedną grupę.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie użytkownikami > Grupy

Zarządzanie użytkownikami > Zarządzanie grupą

 

Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > Grupy IM

Dowiedz się więcej o tworzeniu grup oraz zmianie ustawień grup.

Ustawienia widoczności Grupy IM przeniesione do Kontaktów

Użyj strony Kontakty, aby zarządzać widocznością użytkowników i grup w panelu Kontakty w kliencie na komputerze stacjonarnym i w aplikacji mobilnej.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie użytkownikami > Kontakty Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > zakładka Ustawienia IM > Kontakty firmowe oraz Grupy IM

Dowiedz się więcej o ustawieniach widoczności kontaktów.

Ustawienia prywatności Grupy IM przeniesione do Kontaktów

Użyj strony Kontakty, aby określić, czy grupa jest widoczna i czy jej członkowie lub inne osoby mogą ją wyszukać. Dodatkowo, w Nowych rozwiązaniach dla administratora nie używamy poprzednich nazw stopni prywatności grup (Udostępniona grupa, Prywatna grupa i Ograniczona grupa).

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie użytkownikami > Kontakty > Nazwa grupy > Więcej (...) > Edytuj Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > zakładka Grupy IM > (Nazwa grupy) > przycisk Edytuj

Dowiedz się więcej o ustawieniach widoczności kontaktów.

Kanały przeniesione do Zarządzania czatem

Strona Kanały znajduje się pod Zarządzanie Zoom Chat.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie Zoom Chat > Kanały Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > zakładka Kanały

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kanałem.

Ustawienia IM przeniesione do Ustawień konta

Ustawienia IM przeniesiono do Ustawień konta w zakładce Zoom Chat.

Poprzednia konfiguracja Ustawień IM nie ulegnie zmianie.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzaj kontem > Ustawienia konta > zakładka Zoom Chat Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > Ustawienia IM

Dowiedz się więcej o ustawieniach czatu w Nowych rozwiązaniach dla administratora.

Nowa zakładka Zoom Chat dla grup użytkowników

Ustawienia czatu na poziomie grupy przeniesiono do nowej zakładki Zoom Chat w grupach użytkowników.

Wszelkie istniejące Grupy użytkowników na Twoim koncie również otrzymają ustawienia Zoom Chat. Ustawienia Zoom Chat dla każdej istniejącej grupy użytkowników (która wcześniej nie była grupą IM) zostaną skopiowane z Ustawień IM na poziomie Twojego konta. Wszystkie inne ustawienia (spotkanie, prowadzenie konferencji głosowej itp.) istniejących grup użytkowników nie ulegną zmianie.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie użytkownikami > Grupy > (Nazwa grupy) > (Nazwa grupy) > zakładka Zoom Chat Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > zakładka Grupy IM > (Nazwa grupy) > Zaawansowane ustawienia

Zarządzanie konfliktem grup:

Jeśli użytkownik jest członkiem wielu grup, obowiązywać będą następujące zasady:

Dowiedz się więcej na temat stosowania ustawień grup.

Historia czatu przeniesiona do Raportów

Historia czatu znajduje się w zakładce Raporty > Raporty dotyczące aktywności użytkowników.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie kontem > Raporty > zakładka Raporty dotyczące aktywności użytkowników > Historia czatu Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > zakładka Historia czatu

Dowiedz się więcej na temat wyświetlania historii czatu.

Zarządzanie rolami zmienione na Role

Nazwa strony Zarządzanie rolami zmieniła się na Role.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie użytkownikami > Role Zarządzanie użytkownikami > Zarządzanie rolami

Dowiedz się więcej o zarządzaniu rolami.

Ograniczenia ustawień czatu

Jeśli włączysz ustawienie Pokaż wszystkich użytkowników we „Wszystkich kontaktach” w sekcji Zarządzanie użytkownikami > Kontakty, ustawienia Zoom Chat na poziomie grupy nie będą działać.

Jak sprawić, aby ustawienia na poziomie grupy działały?

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Kontakty.
  3. Upewnij się, że opcja Pokaż wszystkich użytkowników we „Wszystkich kontaktach” nie jest zaznaczona.
    Uwaga: Oznacza to, że w sekcji Kontakty firmowe (w sekcji Wszystkie kontakty w zakładce Kontakty) będą wyświetlane grupy kontaktów zamiast wszystkich użytkowników.

Jak sprawić, aby ustawienia na poziomie grupy działały i wyświetlały wszystkich użytkowników w sekcji Kontakty firmowe?

Jeśli chcesz, aby ustawienia na poziomie grupy działały, a jednocześnie wyświetlali się wszyscy użytkownicy w sekcji Kontakty firmowe (Pokaż wszystkich użytkowników we „Wszystkich kontaktach”), skontaktuj się z Pomocą Zoom.