Aktualizowanie kontaktu do rozliczeń Zoom


Właściciele i administratorzy kont mogą aktualizować informacje o kontaktach do rozliczeń w portalu internetowym Zoom. Na kontach podane są dwa kontakty do rozliczeń:

Uwaga:

Wymagania wstępne dotyczące aktualizacji kontaktu do rozliczeń

Jak zaktualizować informacje dotyczące kontaktów do rozliczeń

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W panelu nawigacji kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
  3. Kliknij zakładkę Informacje rozliczeniowe.
  4. Kliknij przycisk Edytuj obok kontaktu, który chcesz zaktualizować.
  5. Zaktualizuj informacje dotyczące kontaktu.
    Uwaga: sekcja Dodatkowy adres e-mail pozwala na dodanie dodatkowych adresów e-mail, na które będą wysyłane powiadomienia o wystawionych fakturach. Na podane tam adresy e-mail będą wysyłane jedynie powiadomienia dotyczące nowo wystawionych faktur, natomiast płatnik i nabywca będą otrzymywać wszystkie powiadomienia dotyczące rozliczeń.
  6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Uwaga: jeśli chcesz zaktualizować adres rozliczeniowy powiązany z kartą kredytową, zrób to w sekcji Metoda płatności i postępuj zgodnie z instrukcją aktualizowania metody płatności.