Zarządzanie nagraniami w chmurze i udostępnianie ich


Zarządzanie nagraniami umożliwia właścicielom kont i administratorom zarządzanie nagraniami w chmurze swoich użytkowników, w tym przeglądanie, usuwanie i udostępnianie plików wideo, audio, transkrypcji i czatu.

Jeśli jesteś użytkownikiem, zarządzanie nagraniami umożliwia przeglądanie, usuwanie i udostępnianie własnych nagrań w chmurze.

Uwaga: administrator może ograniczyć możliwość edytowania lub usuwania nagrań w chmurze.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania i udostępniania nagrań w chmurze Zoom

Jak uzyskać dostęp do zarządzania nagraniami w Zoom?

Administrator

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Account Management (Zarządzanie kontem), a następnie Recording Management (Zarządzanie nagraniami).
  Zobaczysz listę nagrań w chmurze na swoim koncie.
 3. Wyszukuj nagrania, wprowadzając identyfikator spotkania lub temat. Możesz też wprowadzać słowa kluczowe, aby wyszukać tekst w transkrypcjach głosu.
  Uwaga: Nie ma ograniczeń dotyczących daty, którą można podać.
 4. (Opcjonalne) Kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, aby wyfiltrować nagrania według zakresu dat, prowadzącego lub lokalizacji przechowywania.

Użytkownik

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Recordings (Nagrania).
  Zobaczysz listę nagrań w chmurze, które zostały rozpoczęte i zakończone.
 3. Dostosuj zakres dat i status, a następnie wyszukaj według prowadzącego, identyfikatora spotkania, tematu lub słowa kluczowego.
  Uwaga: Nie ma ograniczeń dotyczących daty, którą można podać.

Jak udostępniać, pobierać i usuwać nagrania w chmurze?

 1. Uzyskiwanie dostępu do nagrań w chmurze.
 2. Znajdź nagranie w chmurze, które chcesz udostępnić, pobrać lub usunąć.
  • Aby udostępnić:
   1. Na stronie nagrania kliknij przycisk Udostępnij.
   2. W wyskakującym oknie Share this cloud recording (Udostępnij to nagranie w chmurze) dostosuj ustawienia udostępniania zgodnie z wymaganiami.
   3. Kliknij pozycję Copy Sharing Information (Skopiuj dane udostępniania), a następnie przejdź do swojej poczty e-mail lub do innego miejsca, w którym chcesz udostępnić nagranie w chmurze, i wklej dane udostępniania.
  • Aby pobrać:
   1. Na stronie nagrania kliknij przycisk Pobierz.
    Uwaga: jeśli uzyskujesz dostęp do nagrania jako administrator, pobieranie nagrań z chmury nie jest możliwe.
  • Aby usunąć:
   1. Na stronie nagrania kliknij ikonę usuwania .
   2. W wyskakującym oknie Potwierdzenie kliknij opcję Przenieś do kosza.
    Dowiedz się więcej o usuwaniu nagrań w chmurze.

Uwaga: jeśli uzyskujesz dostęp do nagrań w chmurze jako użytkownik i opcja automatycznego usuwania jest włączona, będziesz mieć możliwość wyłączenia automatycznego usuwania, jeśli opcja nie została zablokowana przez administratora.

Ustawienia udostępniania nagrań w chmurze

Kliknij pozycję Share (Udostępnij), aby wyświetlić informację o linku do nagrania i ustawienia udostępniania, takie jak wyłączenie pobierania przez oglądających i wymaganie hasła do przeglądania. Ustawienia te są uwzględniane dla wszystkich nagrań wideo w ramach oryginalnego nagranego spotkania.

Uwaga: możesz również zmienić ustawienia nagrywania na poziomie użytkownika.

Jak przeglądać nagrania w chmurze?

 1. Uzyskiwanie dostępu do nagrań w chmurze.
 2. W zależności od wybranych ustawień nagrań w chmurze, wyświetlane są różne widoki nagrań.
  Uwagi:
  • Możesz kliknąć każdy z tych widoków, aby obejrzeć nagranie lub posłuchać głosu.
  • Po podświetleniu widoku możesz kliknąć przycisk pobierania w celu pobrania nagrania, ikonę linku w celu udostępnienia linku do nagrania lub ikonę usuwania  w celu usunięcia nagrania.
  • Dowiedz się więcej na temat układów nagrań.
 3. Znajdź nagranie, które chcesz obejrzeć, i kliknij temat.
  Uwaga: Jeśli spotkanie nie zakończyło się konwersją, nagranie będzie widoczne na liście z etykietą Processing Recording (Nagranie w trakcie przetwarzania). Po zakończeniu konwersji nagrania, będziesz w stanie obejrzeć, udostępnić, pobrać lub usunąć nagranie w chmurze.
 4. Kliknij ikonę odtwarzania play-button-with-circle-border.png, aby odtworzyć wideo.

Zmiana nazwy tematu i wyświetlanej nazwy nagranego spotkania

Możesz zmienić temat nagrania w chmurze, a także jego wyświetlaną nazwę. Możesz też przejrzeć analizę, np. odsłony strony i pobrania, dla nagrania w chmurze, które zostało udostępnione wewnętrznie lub zewnętrznie.

Wyświetlanie analizy nagrań w chmurze

Możesz przejrzeć analizę (odsłony strony i pobrania) nagrania w chmurze, które zostało udostępnione wewnętrznie lub zewnętrznie.

 1. Przejdź do zarządzania nagraniami.
 2. Znajdź nagranie, które chcesz wyświetlić, i kliknij temat.
 3. Kliknij pozycję Recording Analytics (Analiza nagrania).
 4. Użyj menu rozwijanych u góry, aby określić zakres dat, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 5. Kliknij jedną z zakładek, aby wyświetlić podsumowanie lub przefiltrować dane według wyświetleń/pobrań.
  Zobaczysz następujące metryki dla nagrania:
  • Summary (Podsumowanie): Krótkie podsumowanie wyświetleń i pobrań według daty.
  • Wyświetlenia: liczba wyświetleń strony z nagraniem, a także czas oglądania nagrania. Metryka ta nie uwzględnia liczby odtworzeń nagrania. Ponadto metryka nie zlicza unikalnych odsłon strony, więc jeśli ktoś przeładuje stronę, będzie to liczone jako kolejne wyświetlenie.
  • Pobrania: informacja o tym, ile razy kliknięto przycisk Pobierz na stronie nagrania w chmurze. Metryka ta nie uwzględnia liczby przypadków, w których pobieranie zostało zakończone. Innymi słowy, jeśli użytkownik kliknął przycisk Pobierz, ale nie zakończył pobierania, to nadal liczy się do tej metryki.

Możesz również zobaczyć opcję Eksportuj jako plik CSV, która wyeksportuje dane w bieżącej zakładce jako plik CSV.

Uwaga:

Jak wyeksportować listę nagrań w chmurze?

Możesz wyeksportować plik CSV zawierający szczegóły nagrania, takie jak e-mail prowadzącego, identyfikator spotkania, temat spotkania, datę i godzinę rozpoczęcia oraz rozmiar pliku.

 1. Przejdź do zarządzania nagraniami.
 2. Wprowadź kryteria wyszukiwania, według których chcesz pobrać raport.
 3. Kliknij pozycję Export (Eksportuj).