Udostępnianie slajdów jako wirtualne tło


Przegląd

Na spotkaniach można udostępniać prezentacje PowerPoint lub Keynote, ale można również udostępniać prezentacje jako wirtualne tło, aby wzbogacić wrażenia z udostępniania. Udostępnianie slajdów jako wirtualnego tła pozwala uczestnikom na oglądanie nałożonego wideo bezpośrednio na udostępnionym ekranie. Umożliwia również zarządzanie prezentacją bezpośrednio z poziomu sterowników spotkania Zoom.

Uwaga: Dźwięk, przejścia lub animacje osadzone w slajdach nie są obsługiwane.

Jeśli prowadzący nagrywa spotkanie lokalnie, nagranie również będzie zawierało wideo osadzone na slajdach. Jeśli prowadzący lub inny uczestnik nagrywa spotkanie lokalnie, musi mieć zainstalowaną wersję co najmniej 5.2.0 lub wyższą, aby wideo mogło być osadzone na slajdach. Jeśli ma on zainstalowaną wersję starszą niż 5.2.0 lub nagrywa do chmury, nagranie zarejestruje slajdy i wideo jako zwykłe nagranie udostępniania ekranu.

Funkcja ta jest obecnie w wersji beta, dostępna dla wszystkich klientów. Jeśli nie chcesz, aby Twoje konto korzystało z tej funkcji, skontaktuj się z pomocą techniczną Zoom i poproś o jej wyłączenie.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Wymagani dotyczące prowadzącego

Wymagania dotyczące oglądających

Uwaga: Jeśli uczestnik korzysta z wersji niższej niż podana powyżej lub łączy się z klienta internetowego, pokoju Zoom Room lub punktu końcowego strony trzeciej, zobaczy slajdy jako normalne udostępnianie ekranu, a wideo prowadzącego nie zostanie nałożone na slajdy.

Udostępnianie prezentacji jako tło

 1. Kliknij przycisk Share Screen (Udostępnij ekran) znajdujący się na sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Advanced (Zaawansowane).
 3. Kliknij opcję Slides as Virtual Background (Slajdy jako wirtualne tło).
 4. Wyszukaj i wybierz plik prezentacji PowerPoint.
 5. Kliknij przycisk Open (Otwórz).

Po zaimportowaniu prezentacji slajdy zostaną wyświetlone jako wirtualne tło. Jeśli Twoje wideo jest włączone, domyślnie zostanie ono nałożone na slajdy.

Zarządzanie slajdami i wideo

Po rozpoczęciu udostępniania możesz zarządzać materiałem wideo i slajdami za pomocą sterowników spotkania.

Zmiana slajdów

Aby poruszać się po slajdach, użyj przycisków dalej i wstecz w sterownikach spotkania.

Zmiana rozmiaru i położenia wideo

Aby zmienić położenie lub rozmiar wideo:

 1. Kliknij przycisk ... w menu prezentacji.
 2. Kliknij pozycję Resize My Video (Zmień rozmiar wideo).
 3. Kliknij i przytrzymaj jeden z czterech rogów obrazu, a następnie przeciągnij myszą, aby zmienić rozmiar obrazu.
 4. Kliknij i przytrzymaj środek obrazu, a następnie przeciągnij myszą, aby zmienić położenie obrazu na slajdzie.

Usuwanie wideo ze slajdów

Jeśli chcesz przestać nakładać wideo na slajdy i wysłać je jako oddzielny materiał wideo:

 1. Kliknij przycisk ... w menu prezentacji.
 2. Kliknij pozycję Split Video from Slides (Oddziel wideo od slajdów).
 3. Uczestnicy zobaczą teraz slajdy jako normalne udostępnianie ekranu, a materiał wideo zostanie przesłany osobno. Nadal można poruszać się po slajdach za pomocą sterowników spotkania.
 4. Aby ponownie nałożyć wideo na slajdy, kliknij pozycję Merge Video and Slides (Połącz wideo i slajdy).