Korzystanie z narzędzi notatki podczas współpracy na spotkaniach wirtualnych


Funkcje produktów Zoom podczas spotkań umożliwiają dodawanie notatek na ekranie podczas połączeń wideo — jest to narzędzie ułatwiające zespołom pracującym zdalnie burze mózgów i współpracę. Uczestnicy spotkania mogą dodawać notatki podczas udostępniania ekranu jako widz lub osoba, która udostępnia ekran. Można również korzystać z narzędzi notatki podczas udostępniania lub przeglądania tablicy.

Wymagania wstępne dla narzędzi notatki na ekranie

Uwaga: prowadzący spotkanie może wyłączać notatki uczestników. Jeżeli nie masz opcji notatek, sprawdź, czy prowadzący nie wyłączył notatek.

Jak korzystać z narzędzi notatki podczas współpracy i burzy mózgów.

Jak dodawać notatki, jeżeli udostępniasz ekran

Po udostępnieniu ekranu lub tablicy pojawiają się elementy sterowania notatkami. Jeżeli nie widzisz narzędzi notatki, kliknij Dodaj notatkę (jeżeli udostępniasz swój ekran) lub Tablica (jeżeli udostępniasz tablicę).

Jak dodawać notatki, jeżeli przeglądasz udostępnioną treść

Podczas przeglądania udostępnionego ekranu lub udostępnionej tablicy, kliknij Wyświetl opcje, a następnie Dodaj notatkę u góry ekranu.

Dostępne narzędzia notatki

Zobaczysz następujące narzędzia notatki:

Uwaga: opcje Wybierz, Reflektor i Zapisz są dostępne wyłącznie po włączeniu udostępnionego ekranu lub tablicy.

 • Mysz: wyłączenie narzędzi notatki i przełączenie na wskaźnik myszy. Jeżeli narzędzia notatki są wyłączone, przycisk ten jest niebieski.
 • Wybierz (dostępne wyłącznie po włączeniu udostępnionego ekranu lub tablicy): wybór, przesuwanie lub zmiana wielkości notatek. Aby jednocześnie wybrać kilka notatek, kliknij i przeciągnij mysz, aby wyświetlić obszar wyboru.
 • Tekst: wstawianie tekstu.
 • Rysuj: wstawianie linii, strzałek i kształtów.
  Uwaga: aby podświetlić obszar udostępnionego ekranu lub tablicy, wybierz poniższy kwadrat lub koło w celu wstawienia półprzezroczystego kwadratu lub koła.
 • Stempel: wstawianie wstępnie zdefiniowanych ikon, takich jak znak zaznaczenia lub gwiazdka.
 • Reflektor/strzałka/korektor: zmiana kursora w reflektor lub strzałkę.
  • Reflektor (dostępny wyłącznie po włączeniu udostępnionego ekranu lub tablicy): wyświetlanie wskaźnika myszy dla wszystkich uczestników, kiedy mysz znajduje się w udostępnionym obszarze. Funkcja ta służy do wskazywania fragmentów ekranu innym uczestnikom.
  • Strzałka: wyświetlanie małej strzałki zamiast wskaźnika myszy. Kliknij, aby wstawić strzałkę z Twoim imieniem. Każde kolejne kliknięcie usuwa wcześniej wstawioną strzałkę. Funkcja ta służy do pokazywania swoich notatek innym uczestnikom.
  • Korektor (dostępny wyłącznie po włączeniu udostępnionego ekranu lub tablicy): możliwość dodawania notatek przez prelegenta na tablicy lub udostępnionym ekranie bez konieczności wymazywania lub cofania ostatnio dodanych, ponieważ, po kilku sekundach notatki zanikają.
 • Gumka do mazania: kliknij i przeciągnij, aby wymazać fragmenty swojej notatki.
 • Format: zmiana opcji formatowania notatek, takich jak kolor, szerokość linii i czcionka.
 • Cofnij: cofnięcie najnowszej notatki.
 • Ponów: ponowienie najnowszej notatki, która została cofnięta.
 • Wyczyść: usunięcie wszystkich notatek.
 • Zapisz: zapisanie udostępnionego ekranu/tablicy i notatek w formacie PNG lub PDF. Pliki są zapisywane w miejscu nagrań lokalnych.
  Uwaga: opcja ta jest dostępna dla oglądających, jeżeli prowadzący zezwolił innym osobom na zapisywanie.
  • Aby zmienić format pliku, kliknij strzałkę w dół obok opcji Zapisz i wybierz jedną z opcji:
   • PNG: zapisywanie jako plik PNG. W przypadku kilku tablic Zoom zapisze oddzielny plik PNG dla każdej tablicy.
   • PDF: zapisywanie jako plik PDF. W przypadku kilku tablic Zoom zapisze pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie tablice.

Ustawienia notatek

Po włączeniu udostępnionego ekranu lub tablicy kliknij Więcej w elementach sterowania udostępnianiem ekranu, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień notatek:

 • Włącz/wyłącz notatki dla innych: umożliwianie lub uniemożliwianie uczestnikom dodawanie notatek na Twoim udostępnionym ekranie.
 • Pokaż/Ukryj nazwiska dodających notatki: pokazywanie lub ukrywanie nazwisk uczestników dodających notatki. Jeżeli zaznaczono pokazywanie, nazwisko uczestnika wyświetli się na krótko obok jego notatki.

Skróty dla notatek

Windows:

 • Cofnij: Ctrl + Z
 • Ponów: Ctrl + Y
 • Tryb myszy: kliknięcie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu

Mac:

 • Cofnij: Command + Z
 • Ponów: Command + Shift + Z
 • Tryb myszy: kliknięcie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu

Linux:

 • Tryb myszy: kliknięcie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu

Narzędzia notatki dla udostępnionego ekranu lub tablicy

 1. Rozpocznij udostępnianie swojego ekranu.
 2. Dotknij ikony z ołówkiem na swoim ekranie.
  Powoduje to otwarcie narzędzi notatki.
 3. Aby zamknąć narzędzia notatki, ponownie dotknij ikony z ołówkiem.

Dostępność poniższych narzędzi notatki zależy od tego, czy korzystasz z telefonu czy z tabletu.

 • Ikona notatki : pokazywanie lub ukrywanie narzędzi notatki.
 • Pióro/latarka: dotknięcie powoduje przełączanie pomiędzy tymi narzędziami. 
  • Pióro: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie piórem w wybranym kolorze. 
  • Latarka: dotknięcie i przeciąganie powoduje podświetlanie fragmentów ekranu w wybranym kolorze. 
 • Strzałka: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie strzałki w wybranym kolorze.
 • Kształt (tylko tablet): dotknięcie umożliwia wybór spośród następujących kształtów.
  • Linia: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie linii w wybranym kolorze.
  • Prostokąt: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie prostokąta w wybranym kolorze.
  • Elipsa: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie elipsy w wybranym kolorze.
 • Tekst (tylko tablet): wpisywanie tekstu w wybranym kolorze na udostępnionym ekranie. 
 • Kolor: zmiana koloru i szerokości linii w notatkach.
 • Wymaż: dotknij notatki, aby ją usunąć.
 • Cofnij (tylko tablet): cofanie ostatnich zmian. 
 • Ponów (tylko tablet): dodawanie wcześniej usuniętych notatek. 
 • Wyczyść (tylko tablet): kasowanie własnych notatek. 
 • Zapisz: zapisywanie aktualnego udostępnionego ekranu lub tablicy z aktualnymi notatkami.

Narzędzia notatki tylko dla tablicy

Po rozpoczęciu udostępniania tablicy zobaczysz następujące narzędzia notatki:

 • Ikona zamykania X: ukrywanie narzędzi notatki. Aby ponownie wyświetlić narzędzia notatki, dotknij ikony notatek .
 • Ikona cofnięcia: cofanie ostatnich zmian.
 • Ikona ponowienia: dodawanie wcześniej usuniętych notatek.
 • Ikona pióra: rysowanie piórem.
 • Ikona wymazywania: dotknij notatki, aby ją usunąć.
 • Ikona kształtu: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie prostokąta lub elipsy w wybranym kolorze.
 • Ikona koloru: zmiana koloru notatek.
 • Ikona tekstu (tylko tablet): dotknięcie umożliwia wpisywanie tekstu na tablicy. Dotknięcie systemowej ikony wstecz powoduje ukrycie klawiatury i wyświetlenie opcji pogrubiania, kursywy, dostosowywania wielkości czcionki i koloru tekstu. Aby zakończyć pole tekstowe, należy dotknąć w dowolnym innym miejscu tablicy. 
 • Ikona szerokości linii: dotknięcie umożliwia dostosowanie szerokości linii dla linii i kształtów.
 • Ikona latarki (tylko tablet): dotknięcie i przeciąganie powoduje podświetlanie fragmentów ekranu w wybranym kolorze. 
 • Ikona reflektora: wyświetlanie czerwonego punktu na udostępnionym ekranie w dowolnym momencie. Funkcja ta służy do wskazywania fragmentów ekranu innym uczestnikom. Jest ona dostępna tylko dla użytkownika udostępniającego tablicę lub ekran. 
 • Ikona kosza na śmieci: wyświetlanie opcji kasowania notatek.
 • Ikona Więcej : wyświetlenie następujących opcji.
  • Inteligentne rozpoznawanie: dotknięcie przełącznika powoduje włączenie lub wyłączenie inteligentnego rozpoznawania rysunków. Po włączeniu Zoom wygładza linie i automatycznie przekształca rysunki na kształty natychmiast po narysowaniu.
  • Zapisz do albumu: pobranie obrazu z tablicy do Twojego urządzenia.
  • Nowa tablica (wyświetlana na głównym pasku narzędzi podczas korzystania z tabletu w trybie portretu): dodawanie nowej strony tablicy. Po dodaniu strony dotknij opcji Wyświetl wszystkie tablice lub ikony stron , aby wyświetlić widok i usuwać strony. W jednej sesji można użyć do 12 tablic. 

Ustawienia notatek

Możesz zezwolić uczestnikom na dodawanie notatek na udostępnionym ekranie oraz wybrać, czy chcesz, aby ich imiona i nazwiska pojawiały się obok ich notatek.

 1. Aby ukryć narzędzia notatki, dotknij ikony z ołówkiem.
 2. W sterownikach prowadzącego dotknij opcji Więcej .
 3. Dotknij opcji Ustawienia spotkania, aby uzyskać dostęp do ustawień notatek w sekcji Udostępnianie treści:
  • Dodaj notatkę: umożliwianie lub uniemożliwianie uczestnikom dodawanie notatek na Twoim udostępnionym ekranie.
  • Pokaż nazwiska dodających notatki: pokazywanie lub ukrywanie nazwisk uczestników dodających notatki na udostępnionym ekranie. Jeżeli zaznaczono pokazywanie, nazwisko uczestnika wyświetli się na krótko obok jego notatki.

Narzędzia notatki dla udostępnionego ekranu lub tablicy

Uwaga: notatek nie można dodawać podczas udostępniania całego ekranu w czasie spotkania za pośrednictwem urządzenia z systemem iOS. Notatki można dodawać wyłącznie podczas udostępniania części ekranu.

 1. Rozpocznij udostępnianie swojego ekranu.
 2. Dotknij ikony z ołówkiem na swoim ekranie.
  Powoduje to otwarcie narzędzi notatki.
 3. Aby zamknąć narzędzia notatki, ponownie dotknij ikony z ołówkiem.

Dostępne narzędzia notatki zależą od tego, czy korzystasz z iPada czy iPhone’a.

 • Ikona Dodaj notatkę: pokazywanie lub ukrywanie narzędzi notatki.
 • Reflektor: wyświetlanie czerwonego punktu na udostępnionym ekranie w dowolnym momencie. Funkcja ta służy do wskazywania fragmentów ekranu innym uczestnikom.
 • Pióro/latarka: rysowanie piórem lub podświetlanie fragmentów ekranu.
 • Strzałka (tylko iPad): dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie strzałki.
 • Kształt (tylko iPad): dotknięcie i przytrzymanie umożliwia wybór spośród następujących kształtów:
  • Linia: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie linii.
  • Prostokąt: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie prostokąta.
  • Elipsa: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie elipsy.
 • Tekst (tylko iPad): wpisywanie tekstu na udostępnionym ekranie.
 • Kolor: zmiana koloru i szerokości linii w notatkach.
 • Gumka do mazania: dotknięcie notatek powoduje ich usunięcie.
 • Cofnij (tylko iPad): cofanie ostatnich zmian.
 • Ponów (tylko iPad): dodawanie wcześniej usuniętych notatek.
 • Wyczyść (tylko iPad): kasowanie własnych notatek.
 • Zapisz: zapisywanie udostępnionego ekranu w Twoim urządzeniu jako zdjęcie.

Narzędzia notatki tylko dla tablicy

Po rozpoczęciu udostępniania tablicy zobaczysz następujące narzędzia notatki:

Tablet

Telefon

 • Ikona zamykania: ukrywanie narzędzi notatki. Aby ponownie wyświetlić narzędzia notatki, dotknij ikony z niebieskim ołówkiem.
 • Ikona cofnięcia: cofanie ostatnich zmian.
 • Ikona ponowienia: dodawanie wcześniej usuniętych notatek.
 • Ikona pióra: rysowanie piórem.
 • Ikona wymazywania: dotknij notatki, aby ją usunąć.
 • Ikona kształtu: dotknięcie i przeciąganie powoduje rysowanie prostokąta lub elipsy w wybranym kolorze.
 • Ikona koloru: zmiana koloru i szerokości linii w notatkach.
 • Ikona reflektora (aby wyświetlić to narzędzie na tablecie, dotknij strzałki): wyświetlanie czerwonego punktu na udostępnionym ekranie w dowolnym momencie. Funkcja ta służy do wskazywania fragmentów ekranu innym uczestnikom.
 • Ikona kosza na śmieci: wyświetlanie opcji kasowania notatek.
 • Ikona Więcej : wyświetlenie następujących opcji.
  • Inteligentne rozpoznawanie: dotknięcie przełącznika powoduje włączenie lub wyłączenie inteligentnego rozpoznawania rysunków. Po włączeniu Zoom wygładza linie i automatycznie przekształca rysunki na kształty natychmiast po narysowaniu.
  • Zapisz do albumu: pobranie obrazu z tablicy do Twojego urządzenia.
  • Nowa tablica (wyświetlana na głównym pasku narzędzi podczas korzystania z tabletu w trybie portretu): dodawanie nowej strony tablicy. Po dodaniu strony dotknij opcji Wyświetl wszystkie tablice lub ikony stron , aby wyświetlić widok i usuwać strony.

Ustawienia notatek

Możesz zezwolić uczestnikom na dodawanie notatek na udostępnionym ekranie oraz wybrać, czy chcesz, aby ich imiona i nazwiska pojawiały się obok ich notatek.

 1. Aby ukryć narzędzia notatki, dotknij ikony z ołówkiem.
 2. W sterownikach prowadzącego dotknij opcji Więcej.
 3. Dotknij opcji Ustawienia spotkania, aby uzyskać dostęp do ustawień notatek w sekcji Udostępnianie treści:
  • Dodaj notatkę: umożliwianie lub uniemożliwianie uczestnikom dodawanie notatek na Twoim udostępnionym ekranie.
  • Pokaż nazwiska dodających notatki: pokazywanie lub ukrywanie nazwisk uczestników dodających notatki na udostępnionym ekranie. Jeżeli zaznaczono pokazywanie, nazwisko uczestnika wyświetli się na krótko obok jego notatki.