Konfiguracja faksu (kody audio MP1288, M500Li)


Możesz skonfigurować wsparcie faksu dla AudioCodes MP1288 i M500Li połączonych z urządzeniem z faksem.

Uwaga: jako alternatywne rozwiązanie faksowe dla Zoom Phone zobacz FaxSIPit.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Uwaga: ten dokument nie opisuje konfiguracji ani pierwszego uruchomienia MP1288 ani M500Li. W celu zapoznania się ze wstępną konfiguracją, zobacz krótki przewodnik po bramce AudioCodes MP1288. Ten przewodnik dotyczy etapu po skonfigurowaniu portów analogowych, gdy połączenia do portów i z nich już działają. Parametry faksu zostaną wówczas przypisane do portu analogowego, który jest już skonfigurowany.

Ograniczenia faksu wysyłanego przez protokół Voice over Internet Protocol (VoIP)

Faks wdrożony jako faks wykorzystujący usługę VoIP ma znane ograniczenia. Wynikają one z technologii i znane są w całej branży. Zoom oraz kilka innych firm VoIP korzystają ze standardu G.711 do wysyłania faksu przez Internet. Mimo że standard ten uważany jest za niezawodny, podlega działaniom wielu dostawców i nie można go kompleksowo utrzymywać.

Zoom oferuje usługę faks przez VoIP, która łączy tradycyjne urządzenie z faksem z Internetem poprzez analogowy adapter (ATA). W celu okazjonalnego wysyłania faksu wielu klientów biznesowych wybiera taką możliwie najlepszą usługę faksową jako ekonomiczną opcję, która z powodzeniem spełni ich potrzeby. Zachęcamy do przeprowadzenia oceny własnych potrzeb związanych z faksem, aby wybrać najlepszą opcję dla firmy.

Zoom dba o świadczenie usług wysokiej jakości, które spełnią Twoje potrzeby biznesowe. Jeśli Twoja firma w znacznej mierze korzysta z regularnego wysyłania faksu w postaci dużych, wielostronicowych dokumentów, zalecamy zachowanie linii analogowej i tradycyjnego urządzenia z faksem – w celu uzyskania niezawodnej i spójnej jakościowo usługi.

Jak skonfigurować faks

 1. Zaloguj się do interfejsu MP1288 lub M500Li.
 2. Kliknij zakładkę SIGNALING & MEDIA.
 3. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij MEDIA, a następnie Fax/Modern/CID Settings.
 4. Zmień następujące pola na Events Only:
  • Tryb komunikacji faksu
  • Nowoczesny typ komunikacji V.21
  • Nowoczesny typ komunikacji V.22
  • Nowoczesny typ komunikacji V.23
  • Nowoczesny typ komunikacji V.32
  • Nowoczesny typ komunikacji V.34
 5. Zmień następujące pola jak podano poniżej:
  • Fax Relay Max Rate (bps) (Maks. przekaźnika faksu): 9600 bps
  • Fax/Modem Bypass Coder Type (Typ kodowania omijającego faksu/modemu): G711Ulaw lub G711Alaw w zależności od regionu
 6. Kliknij Zastosuj.
 7. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij CODERS & PROFILES(KODOWANIE I PROFILE), a następnie Coder Groups (Grupy kodowania).
 8. Sprawdź, czy Coder Group Name (nazwa grupy kodowania) na górze ustawiono na AudioCodersGroup_0 i są przy niej wymienione poniższe kodowania.
  Nazwa kodowaniaCzas pakietowaniaStawkaTyp ładunkuTłumienie hałasu
  Opus20Nd.111Nd.
  G72220649

  Wyłączone

  G.711U0-law20640Wyłączone
  G.711A-law20648Wyłączone
 9. Utwórz nową Coder Group (grupę kodowania) o nazwie AudioCodersGroup_1 z poniższym kodowaniem.
  Uwaga: tylko G711U-law/G711A-law może należeć do tej grupy. To działanie wymusi użycie kodeku G711 do wysyłania faksu.
  Nazwa kodowaniaCzas pakietowaniaStawkaTyp ładunkuTłumienie hałasu
  G.711U-law20640Wyłączone
  • Kliknij +New, aby utworzyć nową grupę kodowania.
  • W polu indeksu wprowadź 1.
  • W polu z nazwą wprowadź AudioCodersGroup_1, a następnie kliknij Apply (Zastosuj).
  • Pod wymienionymi Grupami kodowania podświetl nowo utworzoną grupę AudiCodersGroup_1, znajdź poniżej tabelę Coders Table 0 items, a następnie w nią kliknij, aby otworzyć.
  • W kolumnie Coder Name (nazwa kodowania) wybierz G711U-law/G711A-law w zależności od regionu.
   Uwaga: tylko G711U-law/G711A-law może należeć do tej grupy. To działanie wymusi użycie kodeku G711 do wysyłania faksu.
 10. Kliknij Apply (Zastosuj), a następnie kliknij lewą strzałkę, aby powrócić do strony Coders Groups (Grupy kodowania).
 11. Przejdź do CODERS & PROFILES, następnie Tel Profiles (Profile tel), potem kliknij +New, aby utworzyć nowy Tel Profiles, i określ następujące pola:
  • OGÓLNE
   • Name (nazwa): wprowadź nazwę, aby zidentyfikować profil, np. Fax Profile. Index: 1.
  • SYGNAŁ
   • Profile Preference (Preferencja profilu): 1
   • Fax Signaling Method(Metoda wysyłania sygnału faksu): No Fax (brak faksu)
   • Enable Digit Delivery(Włącz cyfrową dostawę): Disable (Wyłącz)
   • Dial Plan Index(Indeks planu wybierania): -1
   • Call Priority(Priorytet połączenia): Disable (Wyłącz)
  • USTAWIENIA IP
   • Coders Group (Grupy kodowania): wybierz AudioCodersGroup_1 utworzone w kroku 8
   • RTP IP DiffServ: 46
   • Signaling DiffServ: 24
   • Enable Early Media(Włącz wczesne multimedia): Disable (Wyłącz)
  • ELIMINOWANIE ECHA
   • Echo Canceler(Eliminowanie echa): Line Echo Canceller
   • EC NLP Mode(tryb EC NLP): Adaptive NLP
 12. Kliknij Zastosuj.
 13. W panelu nawigacji kliknij GATEWAY > Trunks & Groups > Trunk Groups.
 14. W kolumnie Tel Profile Name przypisz utworzony w kroku 11 Profil Tel do każdego portu, do którego urządzenie z faksem będzie podłączone.
 15. Kliknij Zastosuj.
 16. Po prawej stronie u góry kliknij Save (Zapisz).

Jak użyć szablonu, aby zastosować ustawienia faksu w urządzeniu

W ramach alternatywnego rozwiązania, w celu konfiguracji ustawień urządzenia z kodami audio MP1288 lub M500Li możesz użyć szablonu aprowizacji; to rozwiązanie pozwoli uniknąć błędów, na które narażona jest bezpośrednia konfiguracja urządzenia.

 1. Utwórz szablon aprowizacji lub nanieś ją na istniejący szablon.
 2. Skopiuj treść pliku tekstowego, następnie wklej ją w polu Szablon.
  Uwagi
  • Białe linie pomiędzy sekcjami w dostarczonej treści są wymagane – bez nich parametry nie zadziałają; sprawdź, czy wykonujesz dokładną kopię treści.
  • Możesz zmienić nazwę "AudioCoderGroups_1" (nazwa grupy kodowania) lub "Fax" (nazwa Profil Tel) w szablonach zgodnie z preferencjami.
 3. Przypisz szablon do urządzenia AudioCodes MP1288 lub M500Li.
  • Jeśli urządzenie jest online, ustawienia parametrów faksu zostaną automatycznie skonfigurowane za pomocą szablonu aprowizacji.
  • Jeśli urządzenie jest offline, aby w pełni skonfigurować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami aprowizacji, które znajdują się na stronie urządzenia web portalu.