Przypięcie lub wyróżnienie wideo w Zoom Rooms


Podczas spotkania możesz przypiąć lub wyróżnić wideo.

Przypięcie ekranu pozwoli wyłączyć widok aktywnego mówcy oraz obserwować określonego mówcę. Przypięcie wideo innego użytkownika będzie miało wpływ tylko na lokalny widok w Zoom Room, lecz nie na widok innych uczestników i nie wpłynie na nagrywanie w chmurze.

Wyróżnienie wideo sprawia, że użytkownik staje się podstawowym, aktywnym mówcą dla wszystkich uczestników spotkania i nagrywania w chmurze. Do wyróżnienia potrzeba co najmniej 3 uczestników spotkania, którzy włączą opcję wideo. Wyróżnienie to opcja dostępna jedynie dla prowadzącego.

Wstępne warunki przypięcia lub wyróżnienia wideo w Zoom Room

Jak przypiąć lub wyróżnić wideo w Zoom Room

  1. Rozpocznij nowe lub zaplanowane spotkanie.
  2. Dotknij Zarządzaj uczestnikami w Zoom Room Controller.
  3. Dotknij nazwy prowadzącego lub uczestnika, a następnie Przypnij lub Umieść wideo w centrum uwagi 
  4. Jeżeli w Zoom Room masz kilka ekranów, możesz wybrać, do którego z nich ma zostać przypięte wideo.