Zgłaszanie się podczas webinaru


Funkcja zgłaszania się podczas webinaru pozwala uczestnikom, panelistom, współprowadzącym oraz prowadzącemu podnieść rękę po to, aby zasygnalizować, iż potrzebują czegoś od prowadzącego, współprowadzącego lub innych panelistów. Z punktu widzenia prowadzącego pomocne może być poinformowanie uczestników na temat tego, jak należy korzystać z tej funkcji na samym początku webinaru. Przykładowo wielu prowadzących webinar wykorzystuje ją, aby dowiedzieć się, czy uczestnik ma pytanie lub zależy mu na wyłączeniu wyciszenia, aby coś powiedzieć.

Uwaga: jeżeli jesteś prowadzącym webinar, możesz także wyłączyć funkcję zgłaszania się oraz zarządzać uczestnikami, którzy podnoszą rękę.

Wstępne warunki korzystania z funkcji zgłaszania się podczas webinaru

Aby zgłosić się podczas webinaru:

Aby zarządzać uczestnikami z podniesionymi rękami:

Jak zgłaszać się podczas webinaru

 1. Kliknij Zgłoś się  w sterowaniu webinarem.
  Prowadzący zostanie poinformowany o podniesieniu ręki.
 2. Jeżeli prowadzący pozwoli Ci zabrać głos, możesz zostać poproszony(-a) o wyłączenie wyciszenia. Gdy tak się stanie, zdjęcie profilowe oraz nazwa będą dostępne dla prowadzącego oraz panelistów. Inni uczestnicy widzieć będą tylko imię.
 3. W razie potrzeby w celu opuszczenia dłoni w sterowaniu webinarem należy kliknąć Zgłoś się. Nie spowoduje to włączenia wyciszenia w razie jego dezaktywacji.

Uwaga:

 • Windows: aby podnieść lub opuścić rękę, możesz także skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+Y .
 • Mac: aby podnieść lub opuścić rękę, możesz też skorzystać ze skrótu klawiszowego Option+Y .
 1. Kliknij Zgłoś się  w sterowaniu webinarem.
  Prowadzący zostanie poinformowany o podniesieniu ręki.
 2. Jeżeli prowadzący pozwoli Ci zabrać głos, możesz zostać poproszony(-a) o wyłączenie wyciszenia. Gdy tak się stanie, zdjęcie profilowe oraz nazwa będą dostępne dla prowadzącego oraz panelistów. Inni uczestnicy widzieć będą tylko imię.
 3. W razie potrzeby w celu opuszczenia dłoni w sterowaniu webinarem należy kliknąć Zgłoś się. Nie spowoduje to włączenia wyciszenia w razie jego dezaktywacji.
 1. Dotknij Zgłoś się .
 2. Prowadzący zostanie powiadomiony o podniesieniu ręki.
 3. Jeżeli prowadzący pozwoli Ci zabrać głos, możesz zostać poproszony(-a) o wyłączenie wyciszenia. Gdy tak się stanie, zdjęcie profilowe oraz nazwa będą dostępne dla prowadzącego oraz panelistów. Inni uczestnicy widzieć będą tylko imię.
 4. Dotknij Więcej ponownie, a następnie Opuść rękę, aby ją, w razie potrzeby opuścić. Nie spowoduje to włączenia wyciszenia w razie jego dezaktywacji.

 1. Dotknij Zgłoś się w sterowaniu webinarem
  Prowadzący zostanie powiadomiony o podniesieniu ręki.
 2. Jeżeli prowadzący pozwoli Ci zabrać głos, możesz zostać poproszony(-a) o wyłączenie wyciszenia. Gdy tak się stanie, zdjęcie profilowe oraz nazwa będą dostępne dla prowadzącego oraz panelistów. Inni uczestnicy widzieć będą tylko imię.
 3. Dotknij Opuść rękę, aby ją w razie potrzeby opuścić. Nie spowoduje to włączenia wyciszenia w razie jego dezaktywacji.
 1. Kliknij Zgłoś się  w sterowaniu webinarem.

  Prowadzący zostanie poinformowany o podniesieniu ręki.
 2. Jeżeli prowadzący pozwoli Ci zabrać głos, możesz zostać poproszony(-a) o wyłączenie wyciszenia. Gdy tak się stanie, zdjęcie profilowe oraz nazwa będą dostępne dla prowadzącego oraz panelistów. Inni uczestnicy widzieć będą tylko imię.
 3. Kliknij Opuść rękę, aby ją w razie potrzeby opuścić. Nie spowoduje to włączenia wyciszenia w razie jego dezaktywacji.

Jeżeli dołączasz do webinaru przez telefon, wybierz *9, aby podnieść lub opuścić rękę.