Udostępnianie tablicy


Funkcja tablicy umożliwia udostępnienie tablicy, na której możesz dodawać notatki wraz z innymi uczestnikami (jeśli mają na to zezwolenie).

Wymagania wstępne funkcji udostępniania tablicy

Udostępnianie tablicy

 1. Kliknij przycisk Udostępnij ekran położony w pasku narzędzi spotkania.
 2. Kliknij przycisk Tablica.
 3. Kliknij przycisk Udostępnij.
 4. Choć narzędzia notatki zostaną automatycznie wyświetlone, możesz kliknąć opcję Tablica znajdującą się w opcjach sterowania spotkaniem, żeby je pokazać lub ukryć.
 5. Aby utworzyć nowe strony i przełączać między nimi, skorzystaj z opcji sterowania strony w prawym dolnym rogu tablicy.

  Uwaga: dostęp do tworzenia i przełączania stron mają jedynie uczestnik i prowadzący, którzy rozpoczęli udostępnianie tablicy.
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

Wiele tablic podczas spotkania

Jeśli opcja jednoczesnego udostępniania ekranu jest włączona, uczestnicy mogą udostępnić wiele tablic jednocześnie. Aby jednocześnie wyświetlać dwie tablice lub swoją tablicę i innego użytkownika, należy włączyć funkcję dwóch monitorów.

Udostępnianie tablicy

 1. Kliknij przycisk Udostępnij ekran położony w pasku narzędzi spotkania.
 2. Kliknij przycisk Tablica.
 3. Kliknij przycisk Udostępnij ekran.
 4. Choć narzędzia notatki zostaną automatycznie wyświetlone, możesz kliknąć opcję Tablica znajdującą się w opcjach sterowania spotkaniem, żeby je pokazać lub ukryć.
 5. Aby utworzyć nowe strony i przełączać między nimi, skorzystaj z opcji sterowania strony w prawym dolnym rogu tablicy.

  Uwaga: dostęp do tworzenia i przełączania stron mają jedynie uczestnik i prowadzący, którzy rozpoczęli udostępnianie tablicy.
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

Wiele tablic podczas spotkania

Jeśli opcja jednoczesnego udostępniania ekranu jest włączona, uczestnicy mogą udostępnić wiele tablic jednocześnie. Aby jednocześnie wyświetlać dwie tablice lub swoją tablicę i innego użytkownika, należy włączyć funkcję dwóch monitorów.

Udostępnianie tablicy

 1. Kliknij przycisk Udostępnij znajdujący się w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij tablicę.
 3. Aby otworzyć narzędzia notatki, kliknij ikonę pióra.
 4. Po zakończeniu kliknij ikonę piórka, aby zamknąć narzędzia notatki, a następnie kliknij przycisk Zakończ udostępnianie.

Uwaga: funkcja tablicy jest obecnie dostępna jedynie na urządzeniach iPad. Jeśli korzystasz z urządzenia iPhone, opcja tablicy nie będzie widoczna.

Udostępnianie tablicy

 1. Kliknij przycisk Udostępnij zawartość znajdujący się w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij przycisk  Tablica.
 3. Choć narzędzia notatki zostaną automatycznie wyświetlone, możesz kliknąć ikonę pióra, żeby je pokazać lub ukryć.
 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.