Identyfikator osobistego spotkania (PMI) i osobisty link


Identyfikator osobistego spotkania i osobisty link to dwa sposoby uzyskania dostępu do pokoju z osobistym spotkaniem. Twój pokój osobistego spotkania to zawsze dostępne spotkanie, które jest unikalne dla Twojego profilu. Możesz rozpocząć to spotkanie w dowolnym momencie lub zaplanować je na przyszłość. Możesz również zaplanować lub rozpocząć natychmiastowe spotkanie poprzez PMI.

Właściciele konta oraz administratorzy mogą również wyłączyć PMI, jeżeli chcą, by uczestnicy zawsze generowali unikalny identyfikator spotkania. Jeżeli wyłączą i zablokują ustawienie Włącz identyfikator osobistego spotkania, użytkownicy będą musieli edytować wszystkie poprzednie spotkania z PMI, aby zaktualizować identyfikator spotkania. Po zaktualizowaniu identyfikatora spotkania będą musieli ponownie wysłać zaproszenie użytkownikom.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Dostosowanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI)

Dostosowanie osobistego linku

Co to jest identyfikator osobistego spotkania (PMI)?

Twój PMI jest przypisywany Ci automatycznie jako stały pokój osobistego spotkania. Możesz rozpocząć je w dowolnym momencie lub zaplanować je i wykorzystać w przyszłości. Twój identyfikator osobistego spotkania, Twój PMI, pozostanie taki sam, jeśli użyjesz go przynajmniej raz w roku, w przeciwnym razie, straci ważność i zostanie utworzony nowy, gdy odwiedzisz swój profil.

Twój PMI jest częścią adresu URL Twojego osobistego spotkania, np. https://zoom.us/j/5551112222. Jeżeli jesteś użytkownikiem z licencją, możesz dostosować 10-cyfrowy PMI.

Jak dostosować swój PMI

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij opcję Profil.
 3. Obok opcji Identyfikatora osobistego spotkania kliknij opcję Edytuj.
 4. Wprowadź 10-cyfrowy kod.
 5. Kliknij pole wyboru, jeśli chcesz użyć PMI dla natychmiastowych spotkań.
 6. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Ograniczenia w dostosowywaniu PMI

Istnieją pewne ograniczenia w dostosowywaniu swojego PMI. Wybrana liczba musi spełniać następujące kryteria:

Co to jest osobisty link?

Twój osobisty link to Twój osobisty adres URL, który jest powiązany z Twoim pokojem osobistego spotkania. Twój niestandardowy osobisty link musi zawierać od 5 do 40 cyfr. Musi się zaczynać od litery i zawierać wyłącznie litery, cyfry i kropki (.). 

Twój osobisty link musi być unikalny. Nie może być stosowany przez innego użytkownika Zoom, nawet jeżeli Twoje konto ma spersonalizowany adres URL. Nazwy pospolite nie mogą być używane jako Twój osobisty link.

Uwaga: Twój osobisty link nie jest używany w zaproszeniu na spotkanie, zamiast tego użyty będzie Twój identyfikator osobistego spotkania.

Jak dostosować swój osobisty link

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij opcję Profil.
 3. Wybierz opcję Dostosuj obok osobistego linku.
 4. Wprowadź identyfikator spotkania lub osobisty link.
 5. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Jak edytować ustawienia pokoju osobistego spotkania

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij opcję Osobisty pokój.
 4. Przewiń w dół i kliknij opcję Edytuj.
 5. Zmień wybrane ustawienia.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłączenie identyfikatora osobistego spotkania

Jako właściciel konta lub administrator, możesz wyłączyć identyfikator osobistego spotkania dla swojego konta lub dla grupy na Twoim koncie. Wyłączenie tej funkcji przywraca domyślne ustawienie „wyłączono” dla Twoich użytkowników; użytkownicy mogą włączyć tę funkcję w swoich ustawienia użytkownika. Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć identyfikator osobistego spotkania, wykonaj poniższe kroki, a następnie krok opcjonalny, by zablokować ustawienie.

Gdy identyfikator osobistego spotkania jest wyłączony i zablokowany, użytkownicy będą musieli edytować wszystkie wcześniej zaplanowane spotkania z PMI, aby zaktualizować identyfikator spotkania. Po edytowaniu identyfikatora spotkania będą musieli ponownie wysłać zaproszenie użytkownikom.

Konto

Aby wyłączyć ustawienie Włącz identyfikator osobistego spotkania dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Zaplanuj spotkanie przełącz opcję Włącz identyfikator osobistego spotkania, aby go włączyć lub wyłączyć.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, by to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę , a następnie kliknij opcję Zablokuj, by potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby wyłączyć ustawienie Włącz identyfikator osobistego spotkania dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Zaplanuj spotkanie przełącz opcję Włącz identyfikator osobistego spotkania, aby go włączyć lub wyłączyć.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, by to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę , a następnie kliknij opcję Zablokuj, by potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby wyłączyć ustawienie Włącz identyfikator osobistego spotkania dla własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Zaplanuj spotkanie, kliknij opcję Włącz identyfikator osobistego spotkania, aby go włączyć lub wyłączyć.Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta lub grupy. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.