Czy mogę prowadzić równoległe spotkania?


Licencjonowani użytkownicy na kontach Dla przedsiębiorstw, Dla firm i Edukacja mogą prowadzić maksymalnie 2 spotkania naraz. Oba spotkania muszą zostać rozpoczęte przez pierwotnego prowadzącego spotkanie lub przez zastępcę prowadzącego. W razie potrzeby prowadzący może opuścić spotkanie i przekazać uprawnienia prowadzącego innemu użytkownikowi.

Uwaga:

Wymagania wstępne dotyczące prowadzenia równoległych spotkań

Typowe problemy

Jeśli prowadzący nie spełnia warunków dotyczących równoległych spotkań lub osiągnął już maksymalną liczbę spotkań w toku, mogą wystąpić następujące problemy.