Tworzenie wydarzenia w centrum Zoom Events


Po utworzeniu centrum Zoom Events można wybrać, z którym centrum ma być powiązane tworzone wydarzenie.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące tworzenia wydarzenia w centrum Zoom Events

Uwaga:

Tworzenie wydarzenia w centrum Zoom Events

Aby utworzyć wydarzenie w centrum Zoom Events:

Karta wydarzenia

 1. Zaloguj się do konta Zoom Events.
 2. Kliknij przycisk Utwórz.
 3. Wybierz Wydarzenie.
 4. W obszarze Utwórz wydarzenie dla kliknij menu rozwijane i wybierz centrum, z którym będzie powiązane wydarzenie.
 5. (Opcja) Kliknij Przekształć istniejące Zoom Meeting lub Webinars w Zoom Event.
 6. Wprowadź podstawowe informacje na temat wydarzenia:
  • Nazwa wydarzenia: wprowadź nazwę wydarzenia.
  • Krótki opis: wprowadź opis wydarzenia, używając nie więcej niż 140 znaków.
  • Kategoria: wybierz kategorię swojego wydarzenia.
   Uwaga: (Opcja) jeśli wybierzesz kategorię Edukacja i rodzina, wyświetlona zostanie opcja Wydarzenie przeznaczone dla rodziców z dziećmi. W razie zaznaczenia tej opcji musisz zaakceptować Kodeks postępowania prowadzącego, aby móc kontynuować. Każda osoba dołączająca do wydarzeń przeznaczonych dla rodzin będzie musiała zaakceptować Kodeks postępowania uczestnika.
  • (Opcja) Kliknij pozycję Dodaj znaczniki, aby dodać własne znaczniki do śledzenia.
 7. W obszarze Wybierz typ wydarzenia, które chcesz utworzyć, wybierz opcję Webinar lub Spotkanie.
 8. W obszarze Wybierz, czy jest to wydarzenie bezpłatne, czy płatne, wybierz, czy wydarzenie będzie bezpłatne, czy płatne.
 9. (Opcja) W obszarze Kraje lub regiony, które NIE MOGĄ dołączyć do wydarzenia (opcjonalnie) wprowadź kraje lub regiony, z których nie wolno dołączyć do wydarzenia.
 10. W obszarze Data i godzina:
  1. Wybierz Jednorazowe lub Seryjne.
   • W przypadku wybrania opcji Seryjne przejdź do kolejnych ustawień w ramach tej opcji. W przypadku wybrania opcji Jednorazowe, przejdź do następnego kroku.
    1. Wybierz serię.
    2. Ustaw Czas rozpoczęcia wydarzenia.
    3. Ustaw czas trwania wydarzenia.
    4. Wybierz strefę czasową wydarzenia, klikając strzałkę w dół down-arrow-button.png.
     Uwaga: domyślnie zostanie użyta strefa czasowa ustawiona w Twoim profilu Zoom.
    5. Wybierz Cykl jako Dzienny, Tygodniowy lub Miesięczny.
    6. W obszarze Powtarzaj co wybierz liczbę dni powtarzania cyklu.
    7. W sekcji Zakończ serię wybierz sposób zakończenia serii:
     • W przypadku wyboru Po wprowadź liczbę wydarzeń, po których seria się zakończy.
     • W przypadku wyboru W dniu wybierz datę zakończenia serii.
  2. Ustaw czas rozpoczęcia wydarzenia.
   Uwaga: na wydarzenia, których rozpoczęcie zaplanowano w ciągu 28 dni, można oferować bilety płatne i bezpłatne. Jeżeli jednak początek wydarzenia jest zaplanowany w terminie późniejszym niż 28 dni od daty opublikowania, można dla niego oferować wyłącznie bilety bezpłatne.
  3. Ustaw czas trwania wydarzenia.
  4. Wybierz strefę czasową wydarzenia.
   Uwaga: domyślnie zostanie użyta strefa czasowa ustawiona w Twoim profilu Zoom.
 11. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Profil wydarzenia

W tej sekcji możesz dodać obrazy, linki do filmów i opis wydarzenia.

 1. W obszarze Multimedia głównego wydarzenia kliknij pozycję + Dodaj okładkę, aby przesłać obowiązkowy obraz okładki Twojego wydarzenia.
  Uwagi:
  • Zalecany rozmiar obrazu wynosi 1920 x 1080 pikseli. Można używać tylko plików JPG/JPEG/PNG nieprzekraczających 10 MB.
  • Zmiana rozmiaru obrazów jest możliwa również po przesłaniu obrazu. Twórcy wydarzeń mogą ręcznie zmienić rozmiar wszystkich przesłanych obrazów, aby zmieściły się w oknie obrazu, a także wyszukać obraz do przesłania.

 2. (Opcja) W sekcji Dodatkowy obraz/wideo kliknij + Dodaj obraz lub + Dodaj wideo, aby przesłać maksymalnie dwa dodatkowe obrazy lub wideo do profilu wydarzenia.
  Uwagi:
  • Zalecany rozmiar obrazu wynosi 1920 x 1080 pikseli. Można używać tylko plików JPG/JPEG/PNG nieprzekraczających 10 MB.
  • Maksymalna długość wideo to 60 sekund. Akceptowane są tylko pliki MP4 o maksymalnym rozmiarze wideo 50 MB.
  • Zmiana rozmiaru obrazów jest możliwa również po przesłaniu obrazu. Twórcy wydarzeń mogą ręcznie zmienić rozmiar wszystkich przesłanych obrazów, aby zmieściły się w oknie obrazu, a także wyszukać obraz do przesłania.
 3. (Opcja) W obszarze Link YouTubewprowadź adres URL wideo z serwisu YouTube, które chcesz dodać do strony wydarzenia.
 4. (Opcja) W obszarze O wydarzeniu wprowadź dodatkowe szczegóły dotyczące wydarzenia.
 5. W obszarze Informacje kontaktowe dostosuj nazwę kontaktu, która będzie wyświetlana na stronie wydarzenia.
  Uwaga: domyślnie używana jest Twoja nazwa wyświetlana na stronie profilu Zoom.
 6. (Opcja) W sekcji Zbiórka pieniędzy kliknij przełącznik, aby włączyć w wydarzeniu zbieranie pieniędzy dla organizacji non-profit podlegającej postanowieniom artykułu 501(c)(3) amerykańskiego kodeksu podatkowego.
  • Jeśli znasz nazwę organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowiznę:
   1. W polu wyszukiwania Wyszukaj organizację non-profit wpisz nazwę organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowizny.
   2. Kliknij nazwę organizacji non-profit, którą chcesz wybrać.
   3. (Opcja) Powtórz, aby dodać kolejną organizację non-profit.
   4. Kliknij opcję Zapisz.
   5. (Opcja) Kliknij Ustaw cel zbiórki pieniędzy, aby okreslić cel zbierania funduszy.
  • Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowiznę:
   1. Kliknij pole Wyszukaj organizację non-profit.
   2. Kliknij Poszukaj inspiracji.
   3. Kliknij pole Wybierz sprawę i w rozwijanym oknie zaznacz kategorię.
   4. Kliknij pole Wybierz organizację i wybierz organizację non-profit.
   5. Kliknij Dodaj organizację non-profit.
   6. (Opcja) Powtórz, aby dodać kolejną organizację non-profit.
   7. Kliknij opcję Zapisz.
   8. (Opcja) Kliknij Ustaw cel zbiórki pieniędzy, aby określić cel zbierania funduszy.
 7. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Opcje wydarzenia

 1. W obszarze Możliwość odkrywania wydarzenia i dostęp do rejestracji wybierz żądany poziom widoczności wydarzenia:
  • Dostępne tylko dla użytkowników z linkiem do wydarzenia: wydarzenie można wyświetlać z centrum i jest ono dostępne tylko dla użytkowników z linkiem do wydarzenia.
  • Wydarzenie prywatne, dostępne tylko dla zaproszonych osób z listy gości: tylko użytkownicy wyznaczeni przez Ciebie mogą wyświetlać to wydarzenie i rejestrować się na nie.
   • (Opcja) Wybierz opcję Wyślę moje własne zaproszenia pocztą elektroniczną, jeśli nie chcesz, aby platforma Zoom Events wysyłała zaproszenia do użytkowników z listy gości.
 2. W obszarze Opcje zaawansowane włącz albo wyłącz opcje zaawansowane wydarzenia.
  Uwaga: ustawienia domyślne są ustawione na najwyższy poziom bezpieczeństwa, aby zapobiec zakłóceniom wydarzenia.
  • Zarządzanie powiadomieniami
   • Włącz następujące powiadomienia o wydarzeniach i wiadomości e-mail: gdy ta opcja jest włączona, wszystkie poniższe powiadomienia o wydarzeniach zostaną automatycznie włączone. Gdy ta opcja jest wyłączona, musisz ręcznie włączyć wszystkie poniższe powiadomienia o wydarzeniach.
    • Zaproszenie do roli alternatywnego prowadzącego
    • Zaproszenie dla uczestników
    • Bilet panelisty (tylko wydarzenia typu webinar)
    • Bilet panelisty nie jest już aktywny (tylko wydarzenia typu webinar)
    • Przypomnienie o wydarzeniu
  • Dołączanie do wydarzenia
   • Webinar – Kulisy: kulisy, po ich udostępnieniu, stanowią miejsce, w którym prowadzący i paneliści mogą spotykać się prywatnie przed, w trakcie i po webinarze.
   • Włącz sesję pytań i odpowiedzi: funkcja pytań i odpowiedzi dla wydarzeń w formie webinarów umożliwia uczestnikom zadawanie pytań podczas webinaru, a panelistom, współprowadzącym i prowadzącemu – udzielanie na nie odpowiedzi.
    • Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć następujące ustawienia sesji pytań i odpowiedzi:
     • Pozwól na pytania anonimowe
     • Pozwól uczestnikom wyświetlać
      • tylko pytania, na które odpowiedziano
  • Ustawienia nagrywania w chmurze i pozwolenia na dostęp
   Uwagi:
    • Nagrywana jest jedynie aktywność w głównym pokoju wydarzenia. Aktywność w oddzielnych pokojach w ramach wydarzenia nie jest nagrywana.
    • Nagrywanie spotkań lokalnie nie jest obecnie obsługiwane.
    • Opcja Włącz nagrywanie w chmurze musi być włączona, zanim będzie można korzystać z innych ustawień.
   • Włącz nagrywanie w chmurze: kliknij przełącznik Włącz nagrywanie w chmurze, aby go włączyć lub wyłączyć. Włączenie tej opcji sprawia, że będzie można nagrywać wydarzenie. Przycisk nagrywania pojawi się w elementach sterujących wydarzenia i trzeba będzie ręcznie rozpocząć nagrywanie. Nagrywani będą wszyscy uczestnicy z włączoną funkcją wideo i głosu – w tym prowadzący.
    • Prowadzący mogą wybrać jedną z dwóch opcji wyświetlania nagranych sesji:
     • Aktywny mówca i udostępniany ekran (automatyczny wybór domyślny): jeśli jesteś w widoku aktywnego mówcy, nagranie będzie wyświetlało tylko wideo aktywnego mówcy.
     • Widok galerii i udostępniany ekran: widok galerii umożliwia wyświetlanie miniatur uczestników w układzie siatki, która rozszerza się i kurczy w miarę dołączania do spotkania i opuszczania go przez uczestników. Aktywny prelegent jest przenoszony na aktualnie przeglądaną stronę i jest wyróżniony, co ułatwia rozpoznanie mówiącej osoby.
    • Kliknij Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze, aby wybrać więcej ustawień nagrywania ze swojego konta w portalu internetowym Zoom.
   • Nagrywaj automatycznie o godzinie rozpoczęcia: kliknij przełącznik Nagrywaj automatycznie o godzinie rozpoczęcia, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Po jej włączeniu nagrywanie wydarzenia rozpoczyna się automatycznie po jego rozpoczęciu.
   • Dołącz bezpłatny dostęp do nagrania tego wydarzenia w chmurze podczas rejestracji: kliknij przełącznik Dołącz bezpłatny dostęp do nagrania tego wydarzenia w chmurze podczas rejestracji, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Po jej włączeniu nagrywanie rozpocznie się automatycznie po rozpoczęciu wydarzenia. Nagrywani będą wszyscy uczestnicy z włączoną funkcją wideo i głosu – w tym prowadzący. Po udostępnieniu nagrania z wydarzenia osoby zarejestrowane na wydarzenie będą mogły uzyskiwać dostęp do nagrania w chmurze i oglądać je przez 7 dni. Kiedy uczestnik Zoom Events zarejestruje się na wydarzenie, będzie mógł obejrzeć nagranie z pulpitu nawigacyjnego biletu, strony Szczegóły wydarzenia oraz strony Profil prowadzącego .
   • Kraje lub regiony nieupoważnione do wyświetlania nagrania: kliknij menu rozwijane, aby wybrać kraje lub regiony, które nie mogą wyświetlać nagrań. Możesz uniemożliwić wybranym krajom lub regionom wyświetlanie nagrania.
   • Powiadom uczestników o dostępności nagrań: kliknij przełącznik Powiadom uczestników o dostępności nagrań, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Po jej włączeniu uczestnicy zostaną powiadomieni, kiedy będą mogli obejrzeć nagrania.
   • Dodaj niestandardową wiadomość do powiadomienia e-mailowego o nagraniu: wprowadź niestandardową wiadomość dla uczestników.
  • Przesyłanie strumieniowe na żywo
   • Zezwalaj na transmisję webinaru na żywo na platformę innej firmy: w przypadku wydarzeń typu webinar kliknij przełącznik Zezwalaj na transmisję webinaru na żywo na platformę innej firmy, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Po jej włączeniu zostanie dodany przycisk transmisji na żywo do elementów sterujących wydarzeniami. Aby wziąć udział w wydarzeniu, uczestnicy będą musieli wyrazić zgodę na transmisję na żywo, a to może mieć wpływ na sprzedaż biletów. Aktywacja tej funkcji włącza tylko funkcję transmisji strumieniowej na żywo. Transmisja na żywo z wydarzenia nie rozpoczyna się automatycznie. Musisz rozpocząć ją ręcznie z poziomu wydarzenia.
 3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Bilety

Uwaga:

Zarezerwowane bilety

W tej sekcji będą wyświetlane bilety, które zostały przypisane do każdej roli podczas tworzenia wydarzenia. Są to bilety zarezerwowane dla specjalnych ról – alternatywnych prowadzących i panelistów.

Uwaga: jeśli rola współprowadzącego nie jest włączona na Twoim koncie, alternatywni prowadzący w Twoich wydarzeniach będą mogli rozpoczynać wydarzenia, ale nie będą mieli żadnych innych uprawnień współprowadzącego po dołączeniu do jednego z Twoich wydarzeń. Możesz włączyć rolę współprowadzącego, przechodząc do portalu internetowego Zoom.

W sekcji Zarezerwowane bilety, aby zarezerwować bilety dla specjalnych ról:

 1. (Opcja) Po prawej stronie pola Paneliści kliknij + Dodaj.
  • Aby dodać panelistę przy użyciu poczty elektronicznej:
   1. Wprowadź nazwisko panelisty.
   2. Wprowadź adres e-mail panelisty.
   3. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
   4. (Opcja) Powtórz, aby zaprosić kolejnego panelistę.
   5. (Opcja) Napisz wiadomość, którą wyślesz wraz z zaproszeniem do panelisty.
  • Aby zaimportować adresy e-mail wielu panelistów z pliku CSV:
   1. Kliknij Importuj z CSV.
   2. Kliknij przycisk Importuj.
   3. Znajdź i wybierz plik CSV, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij Otwórz.
    Uwaga: format CSV to Nazwa, Adres e-mail.
   4. Po zaimportowaniu pliku CSV kliknij Dodaj.
   5. Kliknij opcję Zapisz.
 2. (Opcja) Po prawej stronie pola Alternatywny prowadzący kliknij+ Dodaj.
  1. Wprowadź Nazwisko alternatywnego prowadzącego.
  2. Wprowadź adres e-mail alternatywnego prowadzącego.
  3. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
  4. (Opcja) Powtórz, aby zaprosić kolejnego zastępcę prowadzącego.
  5. (Opcja) Napisz wiadomość, którą wyślesz wraz z zaproszeniem do alternatywnego prowadzącego.
  6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby zobaczyć, komu przypisano bilet dla danej roli, kliknij Wyświetl szczegóły.

Po opublikowaniu wydarzenia do panelistów i alternatywnych prowadzących zostaną wysłane zaproszenia e-mailowe.

Rejestracja wstępna

Rejestracja wstępna to rejestracja z góry zarówno dla gości wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dotyczy ona tylko bezpłatnych wydarzeń utworzonych zarówno w publicznych, jak i prywatnych centrach. Prowadzący może wstępnie zarejestrować gości, wprowadzając adresy e-mail lub importując plik CSV z adresami e-mail.

Po opublikowaniu wydarzenia:

Aby dodać gości do listy wstępnie zarejestrowanych gości:

 1. Kliknij Dodaj gościa, aby dodać wstępnie zarejestrowanych gości.
  Pojawi się wyskakujące okienko Dodaj gości.
 2. W wyskakującym okienku w obszarze Dodaj użytkowników według wybierz, czy chcesz dodać gości według:
  • Wprowadź adresy e-mail
   1. W polu tekstowym Zaproszeni użytkownicy wprowadź adresy e-mail gości, którzy mają zostać wstępnie zarejestrowani.
  • Importuj adresy e-mail z pliku CSV
   1. Kliknij opcję Importuj, aby przesłać plik CSV z adresami e-mail gości, którzy mają zostać wstępnie zarejestrowani.
   2. Wybierz plik CSV do przesłania.
   3. Kliknij przycisk Open (Otwórz).
 3. Po zakończeniu dodawania gości kliknij Zapisz, aby zamknąć wyskakujące okienko.
  Do zaproszonych gości zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją, że zostali zaproszeni i wstępnie zarejestrowani na Twoje wydarzenie.
 4. Po zakończeniu dodawania gości do listy wstępnie zarejestrowanych, kliknij Zapisz.

Liczbę osób dodanych do listy wstępnie zarejestrowanych gości można zobaczyć w zakładce Wstępna rejestracja.

Kliknij Zarządzaj gośćmi, aby zarządzać użytkownikami dodanymi do listy wstępnie zarejestrowanych gości:

Bilety dla uczestników

Aby dodać bilety dla uczestników:

 1. W sekcji Bilety do rejestracji (płatne) lub Bilety bezpłatne (bezpłatne):
  • W przypadku biletów na wydarzenie z serii wydarzeń wybierz, czy chcesz zastosować następujące opcje:
   • + Dodaj bilet pojedynczy: zezwól uczestnikom na dołączenie do wydarzenia w wybranych terminach.
   • + Dodaj bilet seryjny: zezwól uczestnikom na dołączenie do całej serii wydarzeń.
   • Możesz dodać kombinację biletów pojedynczych i seryjnych na swoje wydarzenie.
 2. W przypadku wydarzeń płatnych u góry pola Utwórz bilet wybierz, czy bilet będzie bezpłatny, czy płatny.
 3. (Opcja) Wprowadź koszt biletu w sekcji Cena za bilet, jeśli wydarzenie jest wydarzeniem płatnym.
  Uwaga: podatki pośrednie (VAT, GST itp.) i inne opłaty mogą mieć wpływ na płatność otrzymywaną jako prowadzący. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych wymagań dotyczących raportowania podatków pośrednich, przeczytaj artykuł Podatki GST i VAT w przypadku Zoom Events. Prowadzący odpowiadają za wszelkie opłaty za transakcje w walucie obcej naliczane przez zewnętrznego operatora płatności.
 4. W polu Liczba biletów na poszczególne wydarzenia ustaw liczbę dostępnych biletów.
  Uwaga: liczba ta nie może przekroczyć maksymalnej liczby miejsc dostępnych na wydarzeniu minus 1 (jeśli liczba miejsc wynosi 1000, maksymalna liczba biletów będzie wynosić 999).
 5. Wprowadź nazwę biletu (na przykład Przedpłata, Wstęp ogólny itd.).
 6. W obszarze Początek rejestracji/sprzedaży ustaw datę i godzinę rozpoczęcia sprzedaży biletów.
  • Uwaga:
   • Rejestracja uczestników w przypadku biletów płatnych jest ograniczona przez wymagania operatora płatności danego centrum. Dostępność rejestracji z biletami płatnymi będzie zgodna z wymaganiami operatora płatności (Stripe lub PayPal).
   • Uczestnicy mogą wyświetlić datę otwarcia płatnej rejestracji na wydarzenie i wybrać opcję otrzymywania e-maila z przypomnieniem o powrocie na stronę płatnego wydarzenia i dokończeniu rejestracji, gdy będzie ona dostępna.
 7. (Opcja) Kliknij przycisk Dostosuj, aby ustawić datę i godzinę zakończenia sprzedaży biletów. Kliknij opcję Domyślne, aby ustawić czas zakończenia rejestracji/sprzedaży na Koniec każdego wydarzenia w tej serii.
 8. (Opcja) W polu Opis dodaj opis typu biletu lub wiadomość dla uczestników.
 9. (Opcja) Kliknij przełącznik Zaproś uczestników, aby włączyć tę opcję, lub kliknij przełącznik, aby ją wyłączyć.
  Uwaga: wyznaczeni użytkownicy mogą zarejestrować się tylko raz na użytkownika i nie mogą zarejestrować się w imieniu innych użytkowników.
  Zarządzaj tym, kto może zarejestrować się na Twoje wydarzenie:
  • Zaproś uczestników według adresów e-mail: na dodane przez Ciebie adresy e-mail zostanie wysłane zaproszenie e-mail. Adresy e-mail użytkowników można ręcznie wprowadzić w polu Zaproszeni użytkownicy lub zaimportować z pliku CSV. Pamiętaj, że jeśli dodasz lub zaimportujesz adres e-mail uczestnika, który nie jest powiązany z kontem Zoom, uczestnik będzie musiał zarejestrować konto Zoom (za pomocą adresu e-mail, który został dodany/zaimportowany), zanim będzie mógł zarejestrować się na Twoje wydarzenie.
   Uwaga: tylko użytkownicy dodani do listy gości mogą przeglądać i rejestrować ten typ biletu.
   • Aby dodać użytkowników do listy gości Twojego wydarzenia za pomocą adresów e-mail:
    1. Zaznacz pole wyboru Zaproś uczestników według adresów e-mail.
    2. Kliknij + Dodaj użytkowników.
     Pojawi się wyskakujące okienko Dodaj użytkowników do listy gości.
    3. Wybierz Wprowadź adresy e-mail.
    4. W polu Zaproszeni użytkownicy wprowadź adresy e-mail użytkowników.
    5. Kliknij opcję Zapisz.
    6. (Opcja) Kliknij przyciskDodaj, aby dodać więcej użytkowników za pomocą adresów e-mail.
    7. (Opcja) Kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić listę gości, wyszukać ich lub usunąć ich adresy e-mail.
   • Aby zaimportować wiele adresów e-mail użytkowników do listy gości Twojego wydarzenia:
    1. Zaznacz pole wyboru Zaproś uczestników według adresów e-mail.
    2. Kliknij + Dodaj użytkowników.
     Pojawi się wyskakujące okienko Dodaj użytkowników do listy gości.
    3. Wybierz Importuj adresy e-mail z pliku CSV.
    4. Kliknij przycisk Importuj.
    5. Znajdź i wybierz plik CSV, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
    6. Po zaimportowaniu pliku CSV kliknij Dodaj.
    7. Kliknij przycisk Zapisz.
  • Zaproś członków określonych domen firmowych: członkowie określonych domen będą mogli rejestrować się na wydarzenia na stronie Szczegóły wydarzenia. Wprowadź określone domeny, w ramach których chcesz zezwolić użytkownikom na rejestrację. Jeśli używasz wielu domen, dodaj przecinek między domenami, aby je rozdzielić.
   • Aby dodać wszystkich użytkowników z określonej @domeny do listy gości Twojego wydarzenia prywatnego:
    1. Zaznacz pole wyboru Zaproś członków określonych domen firmowych.
    2. Wprowadź prawidłową domenę lub wiele prawidłowych domen.
     Uwaga: na przykład, aby zaprosić wszystkich członków firmy ABC (członkowie mają adresy e-mail nazwa@abc.co), dodaj domenę abc.co.
    3. Kliknij opcję Zapisz.
  • Zaproś członków mojego konta Zoom: członkowie Twojego konta Zoom otrzymają zaproszenie e-mailem. Na Twoje wydarzenie mogą zarejestrować się tylko użytkownicy, którzy należą do Twojego konta.
 10. (Opcja) Wprowadź Wiadomość w e-mailu z potwierdzeniem dla rejestrujących się.
 11. Kliknij Zapisz.
  Po kliknięciu Zapisz:
  • Jeśli Twoje wydarzenie jest już opublikowane, zaproszenie na wydarzenie zostanie wysłane na zaproszone adresy e-mail.
  • Jeśli Twoje wydarzenie nie zostało jeszcze opublikowane, zaproszenie na wydarzenie zostanie wysłane na zaproszone adresy e-mail po opublikowaniu wydarzenia.
 12. (Opcja) Kliknij przycisk + Dodaj bilet, aby dodać więcej typów biletów.
 13. Jeśli jest to wydarzenie płatne, kliknij strzałkę w prawo forward-arrow-button.png, aby wyświetlić opcje zasad anulowania, a następnie ustaw zasady anulowania biletów dla swojego wydarzenia.
  Domyślnie będą używane zasady określone w sekcji Zasady anulowania biletów na Twoim koncie.
 14. Kliknij pozycję Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.
  Uwaga: jeśli chcesz opublikować swoje wydarzenie, aby zobaczyć podgląd listy, ale nie chcesz jeszcze, aby je wyświetlano i uzyskiwano do niego dostęp:
  1. Wróć do sekcji Opcje wydarzenia.
  2. W obszarze Możliwość odkrywania wydarzenia i dostęp do rejestracji wybierz Wydarzenie prywatne ograniczone tylko do zaproszonych z listy gości.
   Tylko wyznaczeni użytkownicy mogą wyświetlać stronę wydarzenia i rejestrować się na wydarzenie.
  3. Wróć do sekcji Bilet i kliknij pozycję Opublikuj.