Przeglądanie historii połączeń i nagrań


Jeżeli na Twoim koncie został aktywowany Zoom Phone, możesz użyć Zoom Client do przeglądania historii połączeń, w tym nieodebranych połączeń oraz odebranych połączeń wychodzących i przychodzących. Jeżeli włączono integrację kontaktów, można także utworzyć nowy kontakt z wpisu historii połączeń.

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne do przeglądania historii połączeń oraz nagrań

Uwaga: jeżeli Twój administrator przypisał Ci możliwość przeglądania nagrań połączeń innych rozszerzeń,, warto zapoznać się z artykułem administratora dotyczącym dostępu do nagrań połączeń, gdzie znaleźć można więcej informacji. Ten artykuł obejmuje tylko przeglądanie własnych nagrań połączeń.

Jak przeglądać historię połączeń oraz nagrań

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby przejrzeć historię połączeń oraz zapisać nagrania połączeń.

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Telefon .
 3. Kliknij zakładkę Historia.
  Najnowsza historia połączeń pojawi się na górze.
  Uwaga: dowiedz się więcej na tematidentyfikacji wpisów historii połączeń.
 4. Kliknij menu rozwijane poniżej zakładek, aby odfiltrować wpisy historii połączeń wg nieodebranych lub nagranych połączeń.
 5. Najedź myszą na wpis historii połączeń, aby zyskać dostęp do tych opcji:
  Uwaga: jeżeli dzwoniący ukrył identyfikator dzwoniącego, można tylko usunąć wpis.
  • Najedź myszą na zdjęcie profilowe, aby uzyskać dodatkowe opcje, jeżeli numer telefonu należy do kontaktu wewnętrznego, zewnętrznego lub zsynchronizowanego.
   • W przypadku wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów Zoom zobaczysz kartę kontaktów użytkowników oraz dodatkowe opcje prowadzenia czatu lub spotkania.
   • W przypadku zsynchronizowanych kontaktów zobaczysz ogólną kartę kontaktu z nazwą usługi zewnętrznej oraz wszystkimi numerami telefonu dodanymi do tego kontaktu.
  • Aby zadzwonić pod wybrany numer, kliknij ikonę telefonu .
  • Jeżeli połączenie zostało nagrane, kliknij ikonę odtwarzania, aby odtworzyć powiązane nagranie.
  • Dotknij elipsy, aby zyskać dostęp do tych opcji:
   • Spotkanie z wideo / Spotkanie bez wideo / Czat (te opcje są widoczne tylko wówczas, gdy numer telefonu należy do wewnętrznego lub zewnętrznego kontaktu Zoom): uruchom natychmiastowe spotkanie lub czat 1 na 1 z kontaktem.
   • Wyślij wiadomość tekstową (opcja jest widoczna jedynie wówczas, jeśli aktywowano SMS-y): Wyślij wiadomość SMS na numer.
   • Oznacz kontakt gwiazdką (funkcja jest widoczna tylko wówczas, jeśli numer należy do Twoichwewnętrznych kontaktów): dodaj kontakt do kontaktów oznaczonych gwiazdką, aby można było z łatwością do nich dzwonić.
   • Skopiuj numer: skopiuj powiązany numer telefonu do schowka systemu.
   • Utwórz kontakt Google / Utwórz kontakt Outlook (widoczny tylko, jeśli włączono integrację kontaktów): utwórz nowy kontakt Google lub Outlook, wykorzystując wpis historii połączeń. Nowy kontakt pojawi się w zakładce Kontakty. Jeżeli chcesz dodatkowo edytować szczegóły kontaktu, uzyskaj dostęp do kontaktu w Google lub Outlook.
   • Dodaj do kontaktu Google / Dodaj do kontaktu Outlook (widoczne tylko, jeśli włączono integrację kontaktów): dodaj powiązany numer telefonu do istniejącego zsynchronizowanego kontaktu. Jeżeli chcesz dodatkowo edytować szczegóły kontaktu, uzyskaj dostęp do kontaktu w Google lub Outlook.
   • Zaproś jako kontakt Zoom: wyślij zaproszenie wg określonego adresu e-mail uczestnika połączenia. Otrzymają wiadomość e-mail z unikalnym linkiem w celu dodania Cię do ich kontaktów Zoom. Skorzystaj z tej funkcji jako alternatywy dla integracji kontaktów, jeżeli Twój kontakt ma konto Zoom.
   • Wyświetl profil (widoczne tylko, jeśli numer należy do wewnętrznych lub zsynchronizowanych kontaktów): wyświetl szczegóły powiązanego dzwoniącego
   • Zablokuj dzwoniącego: dodaj numer telefonu do listy zablokowanych.
   • Pobierz (funkcja widoczna tylko wówczas, jeśli połączenie zostało nagrane): zapisz nagranie jako plik MP3.
   • Usuń: usuń wybrany wpis historii połączeńJeżeli dostępne jest nagrywanie połączeń, także zostanie usunięte.
   • Wyczyść całą pocztę głosową: usuń wszystkie wpisy historii połączeń Wszystkie nagrania połączeń również zostaną usunięte.
   • Czas trwania połączenia: wyświetla czas trwania połączenia w minutach i sekundach (mm:ss).

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby przejrzeć historię połączeń oraz zapisać nagrania połączeń.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Telefon.
 3. Dotknij zakładki Historia
  Najnowsza historia połączeń wyświetli się na górze.
  Uwaga: dowiedz się więcej na temat identyfikacji wpisów historii połączeń.
 4. Skorzystaj z tych opcji, aby zarządzać historią połączeń oraz nagraniami:
  Uwaga: jeżeli dzwoniący ukrył swój identyfikator dzwoniącego, można tylko wybrać lub usunąć wpis.
  • Dotknij Edytuj w prawym górnym rogu, aby jednocześnie wybrać i usunąć kilka wpisów.
  • Dotknij elipsy, aby zyskać dostęp do tych opcji:
   • Czas trwania połączenia: wyświetla czas trwania połączenia w minutach i sekundach (mm:ss).
   • Oddzwanianie: dzwoni na numer związany z wpisem w historii połączeń Można także dotknąć numeru telefonu w historii połączeń, aby pod niego zadzwonić.
   • Spotkanie z wideo / Spotkanie bez wideo / Czat (te opcje są widoczne tylko wówczas, gdy numer telefonu należy do wewnętrznego lub zewnętrznego kontaktu Zoom): uruchom natychmiastowe spotkanie lub czat 1 na 1 z kontaktem.
   • Wyślij wiadomość tekstową (opcja jest widoczna jedynie wówczas, jeśli aktywowano SMS-y): Wyślij wiadomość SMS na numer.
   • Star This Contact (Oznacz kontakt gwiazdką) (funkcja jest widoczna tylko wówczas, jeśli numer należy do Twoichwewnętrznych kontaktów): dodaj kontakt do kontaktów oznaczonych gwiazdką, aby można było z łatwością do nich dzwonić..
   • Skopiuj numer: skopiuj powiązany numer telefonu do schowka systemu.
   • Pokaż profil: wyświetl kartę kontaktów, jeśli powiązany numer telefonu należy do wewnętrznego, zewnętrznego lub zsynchronizowanego kontaktu.
    • W przypadku wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów Zoom zobaczysz kartę kontaktów użytkowników oraz dodatkowe opcje prowadzenia czatu lub spotkania.
    • W przypadku zsynchronizowanych kontaktów zobaczysz ogólną kartę kontaktu z nazwą usługi zewnętrznej oraz wszystkimi numerami telefonu dodanymi do tego kontaktu.
   • Utwórz kontakt telefoniczny: skorzystaj z domyślnej aplikacji do kontaktów telefonu, aby utworzyć nowy kontakt telefoniczny przy wykorzystaniu powiązanego numeru telefonu. Ta opcja jest niedostępna w przypadku kontaktów wewnętrznych, zewnętrznych lub zsynchronizowanych.
   • Dodaj do istniejącego kontaktu telefonicznego: skorzystaj z domyślnej aplikacji do kontaktów swojego telefonu, aby dodać powiązany numer telefonu do istniejącego kontaktu telefonicznego.Ta opcja jest niedostępna w przypadku kontaktów wewnętrznych, zewnętrznych lub zsynchronizowanych.
   • Zaproś jako kontakt Zoom: wyślij zaproszenie wg określonego adresu e-mail uczestnika połączenia. Otrzymają wiadomość e-mail z unikalnym linkiem w celu dodania Cię do ich kontaktów Zoom. Skorzystaj z tej funkcji jako alternatywy dla integracji kontaktów, jeżeli Twój kontakt ma konto Zoom.Ta opcja jest niedostępna w przypadku kontaktów wewnętrznych lub zewnętrznych.
   • Zablokuj dzwoniącego: dodaj numer telefonu do listy zablokowanych.
   • Usuń element: usuń wybrany wpis historii połączeń Jeżeli dostępne jest nagrywanie połączeń, także zostanie usunięte.
  • Jeżeli połączenie zostało nagrane, dotknij opcji Nagrywanie, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:
   • Ikona telefonu: zadzwoń pod numer związany z nagrywaniem połączeń.
   • Ikona udostępniania : udostępnij lub zapisz plik nagrania połączenia (MP3) W zależności od zainstalowanych w telefonie aplikacji widoczne mogą być różne opcje udostępniania.
   • Ikona odtwarzania : odtwórz wybrane nagranie połączenia. Dotknij opcji Głośnik, aby wykorzystać do odtwarzania zestaw głośnomówiący.
   • Ikona kosza na śmieci : usuń wybrane nagranie połączenia.

Pokaż historię połączeń

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Kliknij zakładkę Historia.
 4. Skorzystaj z opcji wyszukiwania u góry, aby odfiltrować historię połączeń wg daty lub kontaktu. Możesz także kliknąć nagłówki kolumny, aby posortować wpisy.
 5. Do identyfikacji połączeń posłużyć mogą następujące opcje:
  • Jeżeli numer ma nazwę identyfikatora dzwoniącego lub należy do tej samej organizacji, zobaczysz nazwę powyżej numeru.
   Uwaga: jeżeli włączono integrację kontaktów, nie zobaczysz nazwy zsynchronizowanych kontaktów podczas przeglądania historii połączeń w portalu internetowym. Pokaż historię połączeń w Zoom Desktop Client, aby zidentyfikować zsynchronizowane kontakty.
  • Połączenia wychodzące mają tę ikonę poza nazwą kontaktu lub numerem.
  • Zobacz kolumnę Rezultat, aby zidentyfikować status połączenia (połączono, anulowano, brak odpowiedzi, nagrano).
  • Jeżeli odpowiedziano na połączenie z kolejki połączeń, w kolumnie Rezultat widoczna będzie nazwa kolejki połączeń. Aby zobaczyć szczegóły kolejki połączeń, kliknij opcję Szczegóły w ostatniej kolumnie.
  • We wpisie pojawi się opcja Anonimowy w przypadku połączeń, które nie mają identyfikatora dzwoniącego (dzwoniący ukrył nazwę identyfikatora dzwoniącego oraz numer).
 6. Aby zarządzać historią połączeń, skorzystaj z następujących opcji:
  • Kliknij Usuń, aby usunąć wpis historii połączeń.
  • Aby usunąć jednocześnie kilka wpisów, kliknij pole wyboru poza nazwą kontaktu/numerem, a następnie kliknij Usuń u góry tabeli.
  • Aby dodać numery telefonu do listy zablokowanych, kliknij pole wyboru obok nazwy kontaktu/numeru, a następnie kliknij Zablokuj u góry tabeli.

Przeglądanie oraz zapisywanie nagrania połączeń

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie .
 4. Skorzystaj z tych opcji, aby wyszukiwać oraz identyfikować nagrania:
  • Skorzystaj z pola wyszukiwania u góry, aby odfiltrować historię połączeń wg nazwy kontaktu lub numeru telefonu.
  • Jeżeli administrator przyznał Ci dostęp do nagrywania użytkownika telefonu lub kolejki połączeń, skorzystaj z menu rozwijanego Nagrywanie (wszystkie), aby odfiltrować nagrania połączeń wg właściciela.
  • Wychodzące nagrane połączenia są oznaczone tą ikoną:
 5. Kliknij następujące opcje, aby zarządzać nagraniami połączeń:
  • Ikona odtwarzania : odtwarzaj nagranie na portalu internetowym.
  • Pobierz: zapisz nagranie jako plik MP3.
  • Usuń: usuń wybrane nagranie połączenia.Aby usunąć jednocześnie kilka wpisów, kliknij pole wyboru poza nazwą kontaktu/numerem, a następnie kliknij Usuń.

Jak zidentyfikować wpisy historii połączeń w Desktop Client lub aplikacji mobilnej

Identyfikator dzwoniącego

Ikony i etykiety