Zmiana ustawień telefonu (portal internetowy)


Przegląd

Jeśli na Twoim koncie aktywowana jest usługa Zoom Phone, możesz wyświetlać przypisane do Ciebie numery telefonów i konfigurować ustawienia, takie jak godziny pracy, poczta głosowa i uprawnienia do połączeń.

Uwaga: ikona kłódki () wskazuje, że administrator może ograniczyć dostęp do danego ustawienia lub jego opcji.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Zmiana ustawień telefonu

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Kliknij zakładkę Ustawienia, aby wyświetlić następujące informacje i opcje:
  Uwaga: ustawienia oznaczone gwiazdką (*) są widoczne jedynie wtedy, gdy Cię dotyczą. Na przykład ustawienie Telefony stacjonarne będzie widoczne tylko wtedy, gdy masz przypisane telefony stacjonarne.

Obsługa połączeń

Uwaga: upewnij się, że użytkownik telefonu ustawił w Twoim profilu prawidłową strefę czasową

Po ustawieniu godzin niestandardowych można dostosować sposób kierowania połączeń przychodzących w tych godzinach. 

Członkostwo

Delegacja i asystent

Przypisz innemu użytkownikowi telefonu możliwość wykonywania i odbierania połączeń w Twoim imieniu. 🔒

Uwaga:

Telefon stacjonarny

Inne

Aktualizowanie strefy czasowej

Upewnij się, że ustawiona jest prawidłowa strefa czasowa. Wpływa to na kilka funkcji Zoom Phone, w tym na ustawienie godzin pracy oraz telefony stacjonarne przypisane przez administratora Zoom Phone.

Aktualizowanie strefy czasowej podczas konfiguracji wstępnej

Jeśli Twój administrator Zoom Phone przydzielił Ci licencję Zoom Phone, otrzymasz pocztą elektroniczną powiadomienie z linkiem do konfiguracji usługi Zoom Phone.

 1. Kliknij link w przesyłanym pocztą elektroniczną powiadomieniu usługi Zoom Phone. Jeżeli e-mail nie dotarł, zaloguj się do Zoom web portal i kliknij pozycję Telefon.
 2. Wybierz właściwą strefę czasową w menu rozwijanym.
 3. Kliknij Ustawienia.

Aktualizowanie strefy czasowej w profilu

Jeśli wstępna konfiguracja konta Zoom Phone została już zakończona, możesz zaktualizować strefę czasową w swoim profilu.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Profil.
 3. W sekcji Data i godzina kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby zaktualizować strefę czasową.
  Możesz również zmienić format daty i godziny, aby dopasować go do swojego regionu. Dowiedz się więcej o ustawieniach profilu.

Przekazywanie połączeń na zewnętrzny numer telefonu

Wykonaj poniższe kroki, aby dostosować ustawienia obsługi połączeń w celu przekazywania połączeń na zewnętrzny numer telefonu, który nie należy do Twojego konta Zoom.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij pozycję Telefon.
 3. Kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. W sekcji Godziny pracy lub Godziny zamknięcia kliknij pozycję Edytuj obok pozycji Obsługa połączeń.
  Uwaga: aby edytować ustawienia obsługi połączeń dla godzin świątecznych, należy kliknąć pozycję Zarządzaj obok pozycji Lista dni wolnych od pracy i obsługa połączeń, wybrać dzień wolny od pracy, a następnie kliknąć pozycję Edytuj obok pozycji Obsługa połączeń.
 5. Kliknij pozycję Dodaj numer telefonu, aby kierować połączenia na zewnętrzny numer telefonu, na przykład osobisty numer telefonu, który nie należy do Zoom Phone. Można również edytować lub usuwać istniejące zewnętrzne numery telefonów.
  • Kraj/region: upewnij się, że w menu rozwijanym wybrano prawidłowy kraj/region, aby można było dodać zewnętrzny numer telefonu. Niektóre kraje mają ten sam kod kraju, ale oddzielne wpisy w menu rozwijanym.
  • Numer telefonu: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu numeru zewnętrznego. 
  • Opis: wprowadź opis, który pomoże Ci zidentyfikować numer zewnętrzny.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Wymagaj naciśnięcia klawisza 1 przed połączeniem, jeśli chcesz wymagać od rozmówców naciśnięcia klawisza 1 przed połączeniem z zewnętrznymi numerami telefonów dodanymi powyżej.