Często występujące kody błędów i komunikaty o błędach


Poniższa tabela wyjaśnia najczęściej występujące kody błędów lub komunikaty podczas korzystania ze spotkań/webinarów lub instalowania programu Zoom Desktop Client.

Kody błędów i komunikaty o błędach

Kod błędu lub komunikat o błędzieProblemSugerowane rozwiązanie problemu
1009Użytkownik już ma aktywne konto Zoom.

Jeśli nie możesz przyjąć zaproszenia do konta z powodu błędu 1009, na Twoim koncie nadal znajdują się użytkownicy, których należy usunąć, odłączyć lub zaprosić do innego konta, zanim właściciel będzie mógł zaakceptować zaproszenie.

Możesz też mieć Zoom Room, który musi zostać usunięty na stronie Zoom Rooms przed przyjęciem zaproszenia.

Uwaga: bezpłatni użytkownicy zostaną zaakceptowani automatycznie. Nie zostanie zaakceptowane żadne konto z rozszerzeniami lub innymi użytkownikami wciąż na koncie; muszą oni być sami na swoim koncie, dlatego otrzymują kod błędu 1009.

5000
5003
5004

104101
104102
104103
104104
104105
104106
104110
104111
104112
104113
104114
104115
104116
104117
104118

104121
104122
104123
104124
104125

Problemy z łącznością z serwerami firmy Zoom.

Jeśli korzystasz z sieci z zaporą lub serwerem proxy, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić ustawienia zapory i serwera proxy.

Oprogramowanie antywirusowe, takie jak AVG, może blokować połączenie z usługą Zoom. Sprawdź usługę i spróbuj ponownie.

Sprawdź u swojego usługodawcy internetowego, czy możesz połączyć się z usługą Zoom.

100000404

 

Powodowany przez konserwację serwera lub problemy z serwerem proxy

Jeśli korzystasz z sieci z zaporą lub serwerem proxy, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić ustawienia zapory i serwera proxy.

3113

Nie jest włączony ani kod dostępu, ani poczekalnia.

Edytuj spotkanie, aby włączyć funkcję kodu dostępu lub poczekalni.

W trakcie spotkania wystąpił nieoczekiwany błąd. Kod błędu: 2008Licencja na webinar nie jest przypisana do użytkownika; ewentualnie przypisana licencja nie jest już ważna na koncie.Przejdź do obszaru Zarządzanie użytkownikami jako właściciel lub administrator konta i użyj oraz przypisz użytkownikowi odpowiednią licencję na webinar.
Na komputerze brakuje pliku XmppDll.dll 

Jeśli otrzymujesz błąd, że na komputerze brakuje pliku XmppDll.dll, zainstaluj Zoom ręcznie. Jeśli to nie pomoże, utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej.

Nie znaleziono punktu wejścia

Nie można zlokalizować punktu wejścia procedury.

  Zainstaluj ponownie oprogramowanie Microsoft Visual C++ 2008 SP1.
W napędzie nie ma dysku. Włóż dysk do napęduAplikacja Zoom szuka nieistniejącej ścieżki do pliku na komputerze z systemem Windows. Zazwyczaj dzieje się to podczas dołączania do spotkania lub jego opuszczania.

Odinstaluj program Zoom, a następnie zainstaluj ponownie najnowszą wersję programu Zoom.

 

0 (podczas instalacji)

Ten błąd wystąpił podczas aktualizacji z wersji 0.9 lub 1.0.

Link źródłowy pakietu instalatora Zoom jest uszkodzony.

Oprogramowanie antywirusowe mogło poddać kwarantannie pliki pobrane przez instalatora programu Zoom.

Pobierz ręcznie instalatora klienta Zoom i zainstaluj go.

Jeśli problem nie ustąpi, pobierz plik installer.txt znajdujący się w lokalizacji C:/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/AppData/Roaming/Zoom, a następnie wyślij zgłoszenie wraz z plikiem installer.txt.

3000 (podczas instalacji)Instalatorowi Zoom nie udało się zastąpić istniejącego pliku z powodu uruchomionego procesu.

 

Odinstaluj program Zoom, a następnie zainstaluj ponownie najnowszą wersję programu Zoom.

10002 (podczas instalacji)

Link źródłowy pakietu instalatora Zoom jest uszkodzony.

Oprogramowanie antywirusowe mogło poddać kwarantannie pliki pobrane przez instalatora programu Zoom.

Sprawdź, czy na dysku jest wystarczająco dużo miejsca.

Pobierz ręcznie instalatora klienta Zoom i zainstaluj go.

Jeśli problem nie ustąpi, pobierz plik installer.txt znajdujący się w lokalizacji C:/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/AppData/Roaming/Zoom, a następnie wyślij zgłoszenie wraz z plikiem installer.txt.

10006 (podczas instalacji)

Dysk docelowy jest zapełniony.

Oprogramowanie antywirusowe mogło poddać kwarantannie pliki pobrane przez instalatora programu Zoom.

Pobierz ręcznie instalatora klienta Zoom i zainstaluj go.

Jeśli problem nie ustąpi, pobierz plik installer.txt znajdujący się w lokalizacji C:/Użytkownicy/nazwa_użytkownika/AppData/Roaming/Zoom, a następnie wyślij zgłoszenie wraz z plikiem installer.txt.

 

13003 (podczas instalacji) 

Uprawnienia użytkownika nie pozwalają na instalację aplikacji.

Występuje konflikt ze sterownikami.

Pobierz ręcznie instalatora klienta Zoom, a następnie uruchom go jako administrator.

Upewnij się, że sterowniki wideo i głosowe są aktualne.