Powiadomienie o przejściu na 64-bitową wersję aplikacji Zoom Rooms dla systemu Windows


W marcu 2024 r. Zoom planuje wydać ostateczną 32-bitową wersję aplikacji Zoom Rooms dla systemu Windows. 64-bitowa wersja Zoom Rooms dla systemu Windows pozostanie niezmieniona i nadal będzie rozwijana i wspierana.

Przewidywany numer ostatecznej 32-bitowej wersji aplikacji Zoom Rooms dla systemu Windows to 5.18.0. Aplikacje Zoom Rooms użytkowane w systemie Windows w wersji 32-bitowej muszą zostać zaktualizowane do wersji 64-bitowej.64-bitowa wersja Zoom Rooms wymaga 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Uwaga: to powiadomienie dotyczy tylko 32-bitowej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows.64-bitowa wersja Zoom Rooms dla systemu Windows pozostanie niezmieniona i nadal będzie rozwijana i wspierana przez firmę Zoom.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Kontekst

W przeszłości, gdy firma Zoom wydawała nową wersję Zoom Rooms dla systemu Windows, udostępniała zarówno 32-bitową, jak i 64-bitową wersję aplikacji.Z biegiem czasu ograniczenia pamięci związane z 32-bitowymi aplikacjami Windows obniżyły wydajność 32-bitowej wersji Zoom Rooms, nawet jeśli była ona używana w 64-bitowym systemie operacyjnym.Ciągły rozwój funkcji Zoom Rooms, takich jak tablica, inteligentny reżyser, inteligentna galeria i tryb wielu kamer, wymaga przejścia na wyłącznie 64-bitową aplikację Zoom Rooms dla systemu Windows i zakończenia wsparcia dla wersji 32-bitowej.

Harmonogram wydania ostatecznej 32-bitowej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows

Zoom planuje wydać ostateczną 32-bitową wersję Zoom Rooms dla systemu Windows o przewidywanym numerze 5.18.0 w marcu 2024 roku.

64-bitowe wersje Zoom Rooms dla Windows są już dostępne – Zoom zachęca klientów do zaplanowania aktualizacji już teraz.

Co mam zrobić?

Zoom zaleca sprawdzenie urządzeń z systemem Windows wdrożonych na koncie Zoom, aby zidentyfikować te, które wymagają modernizacji.

 1. Zalecamy klientom również uaktualnienie systemu operacyjnego Windows każdego komputera z wersji 32-bitowej do wersji 64-bitowej. Ponieważ aktualizacja ta prawdopodobnie zajmie więcej czasu niż zwykła aktualizacja aplikacji, Zoom zaleca potraktowanie jej w sposób priorytetowy. Skonsultuj się ze swoim dostawcą sprzętu komputerowego z systemem Windows, aby uzyskać informacje na temat opcji aktualizacji do wersji 64-bitowej.
 2. Zoom rekomenduje klientom jak najszybszą aktualizację aplikacji Zoom Rooms na każdym komputerze z systemem Windows z wersji 32-bitowej do 64-bitowej.

Jak mogę sprawdzić, czy mam 32-bitową wersję Zoom Rooms dla systemu Windows?

Klienci mogą uzyskać dane o wdrożonych urządzeniach na portalu administratora Zoom, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Zarządzanie urządzeniami, a następnie Lista urządzeń.
 3. Zmień filtr Wszystkie systemy operacyjne platformy na Windows.
 4. W kolumnach System operacyjny platformy i Wersja aplikacji zwróć uwagę, który komputer z systemem Windows i Zoom Rooms używa 32-bitowego systemu operacyjnego i/lub 32-bitowej aplikacji (będzie widoczna również żółta ikona).W kolumnie Przydział zostanie wyświetlona nazwa Zoom Room.
 5. (Opcjonalnie) kliknij przycisk Eksportuj, aby utworzyć listę urządzeń w formacie CSV do dalszego przetwarzania, np. w programie Microsoft Excel lub Arkuszach Google.

Na każdym komputerze z systemem Windows, na którym działa 32-bitowa wersja Zoom Rooms dla systemu Windows, należy zaktualizować aplikację do wersji 64-bitowej. Każdy komputer z systemem operacyjnym Windows w wersji 32-bitowej będzie wymagał aktualizacji do wersji 64-bitowej przed instalacją 64-bitowej wersji aplikacji Zoom Rooms dla systemu Windows.

Uwaga: 64-bitowa wersja Zoom Rooms dla systemu Windows pozostanie niezmieniona i nadal będzie rozwijana i wspierana przez firmę Zoom.

Jak zaktualizować aplikację Zoom Rooms dla systemu Windows do wersji 64-bitowej?

Istnieje kilka metod aktualizacji Zoom Rooms dla systemu Windows. W tym artykule skupimy się na trzech najpopularniejszych metodach:

 1. Aktualizacja poprzez Zarządzanie urządzeniami w portalu administratora Zoom.
 2. Aktualizacja poprzez ręczną instalację przy użyciu instalatora EXE.
 3. Aktualizacja poprzez automatyczną instalację przy użyciu instalatora MSI.

We wszystkich przypadkach dane aplikacji Zoom Rooms zostaną zachowane. Administrator nie będzie musiał ponownie się logować ani wprowadzać kodu aktywacyjnego.

Aktualizacja poprzez Zarządzanie urządzeniami w portalu administratora Zoom

Ta metoda jest najlepsza w przypadku zdalnych aktualizacji do 64-bitowej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows.Ponadto funkcja Zarządzanie urządzeniami Zoom umożliwia zaplanowanie aktualizacji w przyszłości, np. podczas okresu konserwacji.Zoom zaleca wykonanie aktualizacji podczas okresu konserwacji, kiedy aplikacja Zoom Rooms nie będzie używana.

Uwaga: aktualizacja do wersji 64-bitowej poprzez funkcję Zarządzanie urządzeniami Zoom wymaga aktualizacji z niższej wersji Zoom Rooms do nowszej, 64-bitowej.Nie jest możliwe przejście (crossgrade) z wersji 32-bitowej na 64-bitową przy zachowaniu tej samej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows.Jeśli Twoja aplikacja Zoom Rooms w systemie Windows korzysta obecnie z najnowszej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows, przed wykonaniem tej czynności poczekaj na jej uaktualnienie.

 1. Zaloguj się do portalu administratora Zoom jako administrator z odpowiednimi uprawnieniami, aby uzyskać dostęp do funkcji Zarządzanie urządzeniami i z niej skorzystać.
 2. Kliknij Zarządzanie urządzeniami, a następnie Lista urządzeń.
 3. Zmień filtr Wszystkie systemy operacyjne platformy na Windows.
 4. W kolumnach System operacyjny platformy i Wersja aplikacji zwróć uwagę, który komputer z systemem Windows i z Zoom Rooms używa 32-bitowego systemu operacyjnego i/lub 32-bitowej aplikacji.
  • W kolumnach System operacyjny platformy i Wersja aplikacji wyświetlać się będzie żółte kółko z ikoną wykrzyknika, aby wskazać odpowiednio 32-bitowy system operacyjny Windows lub 32-bitową aplikację Zoom Rooms dla systemu Windows.
   Uwaga: nie można dokonać aktualizacji do 64-bitowej wersji aplikacji, jeśli system operacyjny Windows jest 32-bitowy.Wcześniej należy osobno zaktualizować system operacyjny Windows do wersji 64-bitowej.
  • W kolumnie Wersja aplikacji wyświetlana będzie ikona ↑, wskazując, że dostępna jest aktualizacja aplikacji Zoom Rooms dla systemu Windows.
 5. W wierszu urządzenia korzystającego z 32-bitowej wersji aplikacji Zoom Rooms dla systemu Windows (żółta ikona), na którym dostępna jest aktualizacja aplikacji (ikona ↑), kliknij ikonę ↑, aby ją zainicjować.
 6. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 7. Zaznacz pole wyboru Uaktualnij do klienta 64-bitowego.
 8. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Zaplanuj tę aktualizację i ustaw harmonogram aktualizacji.
 9. Naciśnij niebieski przycisk Zaktualizuj.

Po rozpoczęciu aktualizacji (natychmiast lub zgodnie z harmonogramem) komputer z Zoom Rooms rozpocznie proces aktualizacji.Rozpoczęcie tego procesu może potrwać kilka minut, w zależności od tego, czy aplikacja Zoom Rooms jest w użyciu, czy bezczynna, oraz od przepustowości sieci przy pobieraniu instalatora.

Monitoruj aktualizację na stronie Lista urządzeń.Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy na stronie Lista urządzeń wyświetlana jest 64-bitowa Wersja aplikacji.

Aktualizacja poprzez ręczną instalację

Metoda instalacji ręcznej sprawdza się najlepiej, gdy administrator jest obecny przy procesie instalacji lub do celów testowych.

 1. W razie potrzeby podłącz mysz i klawiaturę do komputera z systemem Windows z zainstalowaną aplikacją Zoom Rooms.
 2. Wyjdź z aplikacji Zoom Rooms.
  Uwaga: w systemach Windows niektórych sprzedawców wymagane jest użycie specjalnej kombinacji klawiszy, aby zalogować się na konto administratora systemu. Sprawdź dokumentację otrzymaną od dostawcy.
 3. Korzystając z przeglądarki internetowej, wejdź na stronę https://zoom.us/download.
 4. Przejdź do sekcji Zoom Rooms dla sal konferencyjnych i wyświetlaczy dotykowych.
 5. Pobierz 64-bitową wersję klienta Zoom Rooms.
 6. Po zakończeniu pobierania znajdź i kliknij dwukrotnie instalator EXE, aby rozpocząć proces instalacji.
  Uwaga: dane aplikacji Zoom Rooms zostaną zachowane.Nie będzie konieczne ponowne logowanie ani wprowadzanie kodu aktywacyjnego.
 7. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer z systemem Windows.

Po aktualizacji sprawdź, czy na stronie Lista urządzeń w sekcji Zarządzanie urządzeniami portalu administratora Zoom wyświetlana jest teraz 64-bitowa wersja aplikacji.

Aktualizacja poprzez automatyczną instalację przy użyciu instalatora MSI

Najlepiej, aby z metody automatycznej instalacji korzystał wykwalifikowany administrator systemu Windows zaznajomiony z technikami masowego wdrażania oprogramowania Windows.

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej, wejdź na stronę https://zoom.us/download.
 2. W prawym górnym rogu rozwiń Pobierz dla administratora IT.
 3. Pobierz 64-bitową wersję klienta Zoom Rooms.
 4. Po zakończeniu pobierania należy wdrożyć MSI do Zoom Rooms przy użyciu standardowych technik masowego wdrażania oprogramowania.
  Uwaga: w celu uzyskania zaawansowanych opcji konfiguracji warto zapoznać się z sekcją Opcje konfiguracji Zoom Rooms dla systemu Windows na stronie pomocy Wdrożenie masowe ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami dla systemu Windows.
 5. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer z systemem Windows.

Po aktualizacji sprawdź, czy na stronie Lista urządzeń w sekcji Zarządzanie urządzeniami portalu administratora Zoom wyświetlana jest teraz 64-bitowa wersja aplikacji.

Czy nadal mogę korzystać z 32-bitowej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows na moich urządzeniach?

Z aplikacji Zoom Rooms w systemie Windows nadal można korzystać w wersji 32-bitowej, w tym z przewidywanej ostatecznej wersji 5.18.0. Jednakże zgodnie z kwartalną polityką cyklu życia oprogramowania Zoom przewidywana ostateczna wersja (5.18.0) osiągnie koniec okresu eksploatacji w lutym 2025 roku. Po tej dacie 32-bitowa wersja Zoom Rooms dla systemu Windows 5.18.0 przestanie działać i wyświetlany będzie komunikat nakazujący administratorowi jak najszybszą aktualizację do nowszej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows – tj. wersji 64-bitowej.

64-bitowe wersje Zoom Rooms dla systemu Windows są już dostępne. Zoom zachęca klientów do zaplanowania aktualizacji do 64-bitowej wersji Zoom Rooms dla systemu Windows już teraz.

Opcjonalna modernizacja sprzętu lub migracja

Niektórzy klienci mogą chcieć wymienić starsze komputery z systemem Windows na nowszy sprzęt. Sprawdź stronę Rekomendowany sprzęt do sal konferencyjnych, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zalecanych urządzeń Zoom Rooms, systemów Zoom Rooms na komputerach z systemem Windows, systemów dotykowych typu wszystko w jednym i kontrolerów Zoom Rooms.Zapoznaj się z dokumentacją dostawcy, aby ustalić, czy obecne urządzenia peryferyjne komputera z systemem Windows (kamera, mikrofon, głośnik itp.) są kompatybilne z wymienianym sprzętem.