Zoom-användartyper och roller


Funktionerna som är tillgängliga för dina Zoom-möten kommer att variera beroende på din kontotyp, användartyp och hur ditt konto är konfigurerat av din Zoom-kontoägare eller admin (om tillämpligt).

Du kan komma åt ditt Zoom-konto genom ett eller flera av följande inloggningsalternativ: e-post och lösenordsinloggning, Facebook-inloggning, Apple-inloggning, Google-inloggning eller enkel inloggning (SSO).

Denna artikel omfattar:

Så här identifierar du din Zoom-kontotyp

Zoom-konton baseras på plan och produkttypen du har valt. Du kan ta reda på vilken typ av konto du har på sidan kontoprofil.Om du är intresserad av att ändra din Zoom-kontotyp, ta en titt på våra prisplaner och alternativ för våra videokonferenslösningar.

Det finns 4 typer av konton:

Zoom migrerar också nya och uppgraderade konton till kontonamn som nyligen ommärkts. 

Dessa konton skiljer sig inte funktionellt från originalen, så all användning av generiska kontotyper i alla funktionsförutsättningar bör tolkas som att de inkluderar båda kontoversionerna. Men om en funktion kräver ett Zoom One-konto kommer förutsättningarna att specificera Zoom One.

Så här identifierar du din roll i ett Zoom-konto

Zoom-kontoroller baseras på de förmågor som en användare har tillgång till från adminsynpunkt under ett Zoom-möte. Varje användare kommer att tillhöra en av rollerna nedan, och olika roller har unika befogenheter. Du kan se vilken roll du har på ditt konto på sidan Kontoprofil.

Det finns 3 standardroller i ett konto:

Obs! Anpassade roller kan också skapas för ditt konto.

Så här identifierar du din Zoom-användartyp

Beroende på din kontotyp kommer du att vara en av följande användartyper. Du hittar din användartyp på din Profilsida. Om du är admin eller kontoägare kan du se användartyper för alla användare under ditt konto på sidan Användare.

Det finns tre typer av användare:

Så här bjuder du in andra till ditt konto

En kontoägare eller admin kan lägga till/bjuda in andra användare till sitt konto.

Lär dig hur du lägger till och hanterar användare.