Schemalägga möten


Zoom erbjuder flera metoder för att schemalägga ett möte. En värd har kontroll över alternativen för sina schemalagda möten, förutom de inställningar som en administratör har låst för alla användare på kontot eller för alla medlemmar i en specifik grupp.

tipsikon
Konfigurera, lär dig om och använd Zoom Meetings. Kom igång med Zooms virtuella mötesplattform med hjälp av vår introduktionsgenomgång.

För instruktioner om hur du schemalägger med våra insticksprogram och tillägg, se:

Obs!

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på Schemalägg på fliken Hem.
  Detta öppnar schemaläggningsfönstret.
 3. Välj dina mötesinställningar. Observera att vissa av dessa alternativ kanske inte är tillgängliga om de har inaktiverats och låsts till avstängd position på konto- eller gruppnivå.
  • Ämne: Ange ett ämne eller ett mötesnamn.
  • Datum och tid
   • Start: Välj ett datum och en tid för ditt möte, men kom ihåg att du kan starta mötet när som helst före den schemalagda tiden. Du kan också manuellt ange en tid. Du kan till exempel ange 15 i minutfältet.
   • Tidszon: Som standard använder Zoom din dators tidszon. Klicka på listrutan för att välja en annan tidszon.
   • Återkommande möte: Välj om du vill ha ett återkommande möte (mötes-ID:t förblir detsamma för varje session).
  • mötes-ID
   • Generera automatiskt: Generera ett slumpmässigt unikt mötes-ID.
   • Personligt mötes-ID*: Använd ditt personliga mötes-ID.
  • Säkerhet
   • Lösenord: Ange ett möteslösenord. Personer som går med måste ange detta innan de går med i ett schemalagt möte.
    Obs! Mötets lösenord måste uppfylla komplexitetskraven som har ställts in av administratören.
   • Väntrum: Aktivera väntrummet för mötet.
   • Endast autentiserade användare kan gå med: Begränsa åtkomsten till mötet så att endast inloggade användare kan gå med.
    Obs! Om du väljer Logga in på Zoom med angiven domän kan du inte lägga till några domäner som ingår i listan av blockerade domäner.
  • Kryptering: Välj mellan vanlig förbättrad kryptering (krypteringsnycklar lagras i molnet) och totalsträckskryptering (krypteringsnycklar lagras på din lokala enhet) för ditt möte.
  • Video
   • Värd: Välj om du vill att värdens video ska vara på eller av vid anslutning till mötet. Värden kan välja att starta sin video även om du väljer av.
   • Deltagare: Välj om du vill att deltagarnas video ska vara på eller av vid anslutning till mötet. Deltagarna kan välja att starta sin video även om du väljer av.
  • Ljud*: Tillåt användare att ringa in med enbart Telefon, enbart Datorljud, Båda eller tredjepartsljud (om det är aktiverat för ditt konto).
   • Ring in från: Om Telefon eller Båda är aktiverade för det här mötet klickar du på Redigera för att välja vilka inringningsländer som ska inkluderas i inbjudan. Det här omfattar som standard dina globala inringningsländer som anges i dina mötesinställningar.
  • Kalender: Välj en kalendertjänst för att lägga till mötet och skicka ut inbjudningar till deltagare.
   • Outlook: Öppna Outlook-skrivbordsappen och skapa ett evenemang för mötet.
    Obs! Du kommer att se Outlook när du använder Windows-klienten.
   • iCal: Öppna iCal och skapa ett evenemang för mötet.
    Obs! Du kommer att se iCal när du använder en macOS.
   • Google Kalender: Öppna Google Kalender i din standardwebbläsare och skapa ett evenemang för mötet.
   • Andra kalendrar: Öppna ett nytt fönster där mötestexten kan kopieras och klistras in i användarens föredragna kommunikationsmetod. Du kan också ladda ner en ICS-fil som kan öppnas i de flesta e-postapplikationer.
  • Avancerade alternativ: Klicka på pilen för att se ytterligare mötesalternativ.
   • Tillåt deltagare att gå med före starttid: Tillåt deltagare att gå med i mötet utan dig eller innan du går med. Om det är aktiverat kan du också välja hur långt före den schemalagda starttiden du vill att de ska kunna gå med: 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller När som helst.
    Obs! Mötet avslutas efter 40 minuter för basanvändare (gratis).
   • Inaktivera deltagarnas mikrofon vid inträde: Om gå med innan värd inte är aktiverat kommer detta att inaktivera deltagarnas mikrofon när de går med i mötet. Deltagare kan aktivera mikrofonen själva efter att ha gått med i mötet. 
    Obs! Om du vill inaktivera mikrofonen för alla deltagare som för närvarande är i ett möte, se alternativen för att hantera deltagare.
   • Begär behörighet att aktivera mikrofonen för deltagare: Deltagare kommer att uppmanas att ge värden samtycke att aktivera mikrofonen efter behag av värden. Om detta avvisas har värden fortfarande möjligheten att Be att mikrofonen aktiveras.
   • Spela automatiskt in möte: Välj om du vill spela in Lokalt (till din dator) eller I molnet.
   • Aktivera fokusläge när mötet börjar: Starta mötet med fokusläget aktiverat automatiskt, så att färre saker kan distrahera mötesdeltagarna. Den här funktionen kräver klientversion 5.9.0 eller senare.
   • Aktivera ytterligare datacenterregioner för det här mötet*
   • Godkänn eller neka deltagande för användare från vissa regioner och länder: Värden kan antingen tillåta att endast deltagare från specifika länder eller regioner går med, eller blockera alla deltagare från specifika länder eller regioner.
   • Schemalägg för*: Om du har schemaläggningsbehörighet för en annan användare kommer du att kunna välja vem du vill schemalägga för från listrutan.
    Obs! När du tilldelar schemaläggningsbehörigheter till andra användare i Zoom-webbportalen kan du välja om dessa användare kan hantera möten som är markerade som privata i Outlook eller Google Kalender. Om användarna inte kan hantera privata evenemang kan de inte se inbjudningslänken, mötesämnet eller deltagarlistan.
   • Visa i offentlig evenemangslista: Lägg till mötet i en offentlig kalender som är kopplad till din anpassade URL.
   • Alternativa värdar: Ange e-postadressen till en annan licensierad Zoom-användare på ditt konto så att de kan starta mötet i din frånvaro. Om det är aktiverat kan du också markera kryssrutan  Tillåt alternativa värdar att lägga till eller redigera omröstningar. Den här funktionen kräver Zoom-klientversion 5.8.0 eller senare.
  • Tolkning (stöds endast i Windows- och macOS-klienter): Aktivera språktolkning (ljud) och teckenspråkstolkning (video) för mötet. Du har också möjlighet att ange e-postadressen för tolken och språket eller teckenspråket som de tolkar, eller så kan du tilldela det under mötet.
 4. Klicka på Spara för att avsluta, och öppna den valda kalendertjänsten för att lägga till mötet.
  Obs!
  • Om du schemalägger ett återkommande möte måste du ställa in upprepningen i din kalendertjänst.
  • Genom att välja Andra kalendrar kan du kopiera och klistra in den schemalagda mötesinformationen som datum, tid och mötes-URL. 
 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten och klicka på Schemalägg ett möte.
 3. Välj mötesalternativ.  Observera att vissa av dessa alternativ kanske inte är tillgängliga om de var inaktiverade och låsta till avstängd position på konto- eller gruppnivå.
  • Ämne: Ange ett ämne eller mötesnamn.
  • Beskrivning: Ange en valfri mötesbeskrivning.
  • Använd en mall: Använd en mötesmall.
  • När: Välj datum och tid för ditt möte. Du kan manuellt ange vilken tid som helst och trycka på enter för att välja det. Du kan till exempel ange 15 i minutfältet. 
  • Varaktighet: Välj den ungefärliga varaktigheten på mötet. Detta är endast för schemaläggning. Mötet kommer inte att avslutas efter denna tid.
  • Tidszon: Som standard använder Zoom den tidszon som är inställd i din profil. Klicka på listrutan för att välja en annan tidszon.
  • Återkommande möte: Kontrollera om du vill ha ett återkommande möte (mötes-ID:t förblir detsamma för varje session). Detta kommer att öppna ytterligare upprepningsalternativ.
   • Upprepning: Välj hur ofta mötet ska återkomma: Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Ingen fast tid. Möten kan upprepas upp till 50 gånger, så om du behöver fler än 50 upprepningar använder du alternativet Ingen fast tid.
   • De andra upprepningsalternativen beror på hur ofta mötet återkommer. Du kan konfigurera mötet så att det avslutas efter ett visst antal tillfällen eller att det återkommande mötet avslutas på ett visst datum.
  • Lista det här mötet i listan över offentliga evenemang: Lägg till mötet i en offentlig kalender som är kopplad till din anpassade URL.
  • Registrering: Markera det här alternativet om ditt möte kräver registrering. Du får en registreringslänk för dina deltagare istället för en länk för att gå med. Om registrering krävs och mötet återkommer väljer du ett av dessa alternativ:
   • Deltagarna registrerar sig en gång och kan delta på alla tillfällen: Deltagarna kan delta på alla tillfällen. Alla datum och tider för mötet kommer att listas och deltagaren kommer att registreras för alla tillfällen.
   • Deltagare måste registrera sig för varje tillfälle för att delta: Deltagarna måste registrera sig separat för varje tillfälle för att delta. De kan bara välja ett datum och en tid på registreringssidan.
   • Deltagarna registrerar sig en gång och kan välja ett eller flera tillfällen att delta: Deltagare registrerar sig en gång och kan välja ett eller flera tillfällen då de vill delta. De kommer att behöva välja vilka datum och tider de vill delta och de kommer endast att registreras för dessa tillfällen. De kan välja flera alternativ.
  • Schemalägg för*: Om du har schemaläggningsbehörighet för en annan användare kommer du att kunna välja vem du vill schemalägga för från listrutan.
   Obs! När du tilldelar schemaläggningsbehörigheter till andra användare i Zoom-webbportalen kan du välja om dessa användare kan hantera möten som är markerade som privata i Outlook eller Google Kalender. Om användarna inte kan hantera privata evenemang kan de inte se inbjudningslänken, mötesämnet eller deltagarlistan.
  • mötes-ID
   • Generera automatiskt: Generera ett slumpmässigt unikt mötes-ID.
   • Personligt mötes-ID*: Använd ditt personliga mötes-ID.
  • Säkerhet
   • Lösenord: Ange ett möteslösenord. Personer som går med måste ange detta innan de går med i ett schemalagt möte.
    Obs! Mötets lösenord måste uppfylla komplexitetskraven som har ställts in av administratören.
   • Väntrum: Aktivera väntrummet för mötet.
   • Kräv autentisering för att gå med: Begränsa åtkomsten till mötet så att endast inloggade användare kan gå med.
    Obs! Om du väljer Logga in på Zoom med angiven domän, kan du inte lägga till några domäner som ingår i listan av blockerade domäner.
    • När du schemalägger ett möte som kräver autentisering kan värdar lägga till autentiseringsundantag och importera en CSV-fil för massuppladdning av autentiseringsundantag med hjälp av deltagarnas namn och e-postadresser. De tillagda deltagarna kommer att få unika mötesinbjudningslänkar och kringgå autentisering.
     • Så här lägger du till autentiseringsundantag:
      1. Bredvid Autentiseringsundantag klickar du på Lägg till.
       Popup-fönstret Autentiseringsundantag kommer att visas.
      2. Ange deltagarens fullständiga namn och e-postadress i popup-fönstret
      3. Klicka på + Lägg till deltagare för att lägga till en till deltagare.
      4. Klicka på Spara.
    • Så här lägger du till massautentiseringsundantag:
     1. Klicka på Importera från CSV.
      Ett popup-fönster visas.
     2. I popup-fönstret klickar du på ladda ner för att ladda ner CSV-mallen.
      Obs! CSV-filformatet kräver deltagarnas e-postadress och fullständiga namn.
     3. Klicka på Importera i popup-fönstret och välj den CSV-fil du vill ladda upp.
     4. Klicka på Spara.
      Deltagarna visas i listan för Autentiseringsundantag.
     5. Klicka på Spara.
    • För att redigera autentiseringsundantag:
     1. Bredvid Autentiseringsundantag, klicka på Redigera.
      Autentiseringsundantag popup-fönstret kommer att visas.
     2. (Valfritt) Klicka på knappen X till höger om en deltagare i popup-fönstret som du vill ta bort.
     3. (Valfritt) Klicka på e-postknappen till höger om en deltagare i popup-fönstret som du vill skicka en mötesinbjudan till email-button.png.
     4. Klicka på Spara.
  • Video
   • Värd: Välj om du vill att värdens video ska vara på eller av vid anslutning till mötet. Värden kan välja att starta sin video även om du väljer av.
   • Deltagare: Välj om du vill att deltagarnas video ska vara på eller av vid anslutning till mötet. Deltagarna kan välja att starta sin video även om du väljer av.
  • Ljud*: Tillåt användare att ringa in med enbart Telefon, enbart Datorljud, Båda eller tredjepartsljud (om det är aktiverat för ditt konto).
   • Ring in från: Om Telefon eller Båda är aktiverade för det här mötet klickar du på Redigera för att välja vilka inringningsländer som ska inkluderas i inbjudan. Det här omfattar som standard dina Globala inringningsländer som anges i dina mötesinställningar.
  • Alternativ (klicka på Visa för att visa alternativen)
   • Tillåt deltagare att gå med före starttid: Tillåt deltagare att gå med i mötet utan dig eller innan du går med. Om det är aktiverat kan du också välja hur långt före den schemalagda starttiden du vill att de ska kunna gå med: 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller När som helst.
    Obs! Mötet avslutas efter 40 minuter för basanvändare (gratis).
   • Inaktivera deltagarnas mikrofon vid inträde: Om gå med innan värd inte är aktiverat, inaktivera deltagarnas mikrofon när de går med i mötet. Deltagare kan aktivera mikrofonen själva efter att ha gått med i mötet. 
    Obs! Om du vill inaktivera mikrofonen för alla deltagare som för närvarande är i ett möte, se alternativen för att hantera deltagare.
   • Lägg till vattenstämpel som identifierar deltagaren som tittar: Lägg över en bild, bestående av en del av en mötesdeltagares egen e-postadress, på det delade innehållet som de tittar på och videon av personen som delar sin skärm. Din administratör kan aktivera detta som standard och hindra dig från att ändra det.
   • Förtilldela grupprum*: Förtilldela deltagare till grupprum.
   • Spela automatiskt in möte: Välj om du vill spela in på din lokala dator eller i molnet.
   • Aktivera fokusläge när mötet börjar: Starta mötet med fokusläget aktiverat automatiskt, så att färre saker kan distrahera mötesdeltagarna. Den här funktionen kräver Zoom-klientversion 5.9.0 eller senare.
   • Aktivera ytterligare datacenterregioner för det här mötet*
   • Godkänna eller blockera inträde för användare från specifika regioner/länder: Tillåt användare från specifika regioner att gå med i dina möten; eller blockera användare från specifika regioner från att gå med i dina möten. Användarnas region/land bestäms av deras IP-adress.
    Obs! Du kan ändra standardregionerna/-länderna i din webbportals inställningar.
   • Alternativa värdar: Ange e-postadressen till en annan licensierad Zoom-användare på ditt konto så att de kan starta mötet i din frånvaro.Om det är aktiverat kan du också markera kryssrutan  Tillåt alternativa värdar att lägga till eller redigera omröstningar. Den här funktionen kräver Zoom-klientversion 5.8.0 eller senare.
  • Tolkning (stöds endast i Windows- och macOS-klienter)* Aktivera språktolkning (ljud) och teckenspråkstolkning (video) för mötet. Du har också möjlighet att ange e-postadressen för tolken och språket eller teckenspråket som de tolkar, eller så kan du tilldela det under mötet.
 4. Spara för att avsluta.
 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. På fliken Möten trycker du på Schemalägg.
 3. Välj mötesalternativ. Vissa av dessa alternativ kanske inte är tillgängliga om de inaktiverats och låsts till avstängd position på konto- eller gruppnivå.
  • Ämne: Ange ett ämne eller mötesnamn.
  • Datum, Från, Till: Välj datum och tid för ditt möte.
  • Tidszon: Som standard använder Zoom din enhets tidszon. För att ändra tidszon, tryck på det här fältet.
  • Upprepa: Välj om du vill ha ett återkommande möte (samma mötes-ID för alla tillfällen) och välj ditt återkommande mönster: Varje dag, Varje vecka, Varannan vecka, Varje månad, Varje år.
  • Använd ditt Personliga mötes-ID (PMI): Markera detta om du vill använda ditt Personliga mötes-ID. Om det inte väljs kommer ett slumpmässigt unikt mötes-ID att genereras.
  • Säkerhet
   • Kräv Möteslösenord: Deltagaren måste ange mötets lösenord som ställde in för att delta i det schemalagda mötet.
    • Lösenord: Ange ett lösenord som deltagarna måste ange innan de går med i ditt schemalagda möte.
   • Aktivera Väntrum: Skicka deltagare till väntrummet innan du släpper in dem i det schemalagda mötet.
   • Tillåt endast autentiserade användare: Begränsa åtkomsten till mötet så att endast inloggade användare kan gå med.
    Obs! Du kan inte lägga till några domäner som ingår i listan av blockerade domäner.
   • Kryptering: Välj mellan vanlig förbättrad kryptering (krypteringsnycklar lagras i molnet) och totalsträckskryptering (krypteringsnycklar lagras på din lokala enhet) för ditt möte.
    Obs! Användning av totalsträckskryptering inaktiverar vissa funktioner från att användas.
  • Mötesalternativ
   • Värdens video på: Slå på eller av värdens video vid anslutning till mötet. Värden kan välja att starta sin video även om du väljer av.
   • Deltagare video på: Slå på eller av deltagarnas video vid anslutning till mötet. Deltagarna kan välja att starta sin video även om du väljer av.
   • Ljudalternativ
    • Välj din ljudanslutning: Tillåt användare att ringa in med endast Enhetsljud, endast Telefon, Telefon och enhetsljud eller Tredjepartsljud (om det är aktiverat för ditt konto).
    • Välj uppringningsland*: Välj uppringningsnummer som ska visas i mötesinbjudan. Tryck på och dra varje land för att ändra ordningen.
   • Tillåt Gå med före värd: Tillåt deltagare att gå med i ditt möte före dig. 
    Obs: Mötet avslutas efter 40 minuter för basanvändare (gratis).
   • Gå med före mötets starttid: Om Gå med före värd är aktiverat kan du ställa in hur långt före den schemalagda starttiden du vill att de ska kunna gå med: 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller När som helst.
   • Begär behörighet att aktivera mikrofonen för deltagare: Tillåter mötesdeltagare att välja om de vill att värden ska ha ett förhandsgodkänt samtycke att aktivera mikrofonen för dem.
   • Spela automatiskt in möte: Spela automatiskt in möte. 
   • Aktivera fokusläge: Starta mötet med fokusläge aktiverat automatiskt, så att färre saker kan distrahera mötesdeltagarna. Den här funktionen kräver mobilappversion 5.9.0 eller senare.
   • Inspelningsplats: Välj om du vill spela in till lokal dator (till din dator) eller till molnet.
   • Ytterligare datacenterregioner*
   • Godkänn eller neka deltagande för användare från vissa regioner och länder: Värden kan antingen tillåta att endast deltagare från specifika länder eller regioner går med, eller blockera alla deltagare från specifika länder eller regioner.
   • Visa i offentlig evenemangslista: Ange att mötet ska läggas till i ditt kontos kalender för offentliga möten och webbseminarier
   • Schemalägg för*: Om du har schemaläggningsbehörighet för en annan användare kommer du att kunna välja vem du vill schemalägga för från listrutan.
   • Alternativa värdar: Välj användare i samma organisation så att de kan starta mötet i din frånvaro.Om det är aktiverat kan du också markera kryssrutan  Tillåt alternativa värdar att lägga till eller redigera omröstningar. Den här funktionen kräver Zoom-klientversion 5.8.0 eller högre och Android-klientversion 5.8.3 eller senare.
   • Språktolkning: Aktivera språktolkning (ljud) för mötet.
   • Teckenspråkstolkning: Aktivera teckenspråkstolkning (video) för mötet.
  • Lägg till i kalender: Lägg till mötet i din standardkalenderapp.
 4. Tryck på Klar för att slutföra schemaläggningen.

Obs!