Aktivera och starta lokala inspelningar


Lokal inspelning är tillgänglig för prenumeranter med gratis- och betalkonton. Lokal inspelning låter deltagarna spela in mötesvideo och ljud lokalt till en dator. Lokala inspelningar kan innehålla deltagarnamn, separata ljudspår för varje deltagare, tidsstämplar och andra alternativ. Lokala inspelningar visar mötet från synvinkeln av deltagaren som spelar in mötet, vilket innebär att inspelningen kommer att fånga mötet i talarvy, om det är den videolayout som används för tillfället. 

Du kan ladda upp inspelade filer till en fillagringstjänst som Dropbox, Google Drive eller en streamingtjänst som YouTube eller Vimeo. Lokala inspelningsfiler finns i standard Zoom inspelningsmappen på ditt system.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för lokala inspelningar

Obs! Lokal inspelning stöds inte på iOS-, iPad- eller Android-enheter. Se molninspelning för betalkonton om du använder en mobil enhet.

Begränsningar för lokal inspelning

Lokala inspelningar stöder inte följande funktioner:

Lokala inspelningar fångar inte heller feedbackikoner eller mötesreaktioner

Hur man aktiverar lokal inspelning

Konto

Så här aktiverar eller inaktiverar du lokal inspelning för alla användare på kontot:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som admin som har möjlighet att redigera kontoinställningar.
 2. I navigeringsmenyn klickar du på Kontohantering och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Inspelning.
 4. Under avsnittet Inspelning klickar du på reglaget Lokal Inspelning för att aktivera eller avaktivera det.
 5. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att verifiera ändringen.
 6. (Valfritt) Markera kryssrutorna för att aktivera eller inaktivera ytterligare funktioner och klicka sedan på Spara:
  • Spara chattmeddelanden från mötet/webbinariet: Tillåt värdar att spara chattmeddelanden under mötet i de lokala inspelningsfilerna.
  • Spara dold textning som en VTT-fil: Tillåt värdar att spara dold textning i lokala inspelningar.
  • Värdar kan ge mötesdeltagare behörighet att spela in lokalt: Tillåt värdar att ge behörighet att även spela in lokalt. 
 7. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i kontot klickar du på låsikonen  och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

grupp

Så här aktiverar eller inaktiverar du lokal inspelning för en grupp användare:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som admin med befogenhet att redigera användargrupper.
 2. I navigeringsmenyn klickar du på Användarhantering och sedan på Grupper.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Inspelning .
 5. Klicka på reglaget Lokal inspelning för att aktivera eller inaktivera det.
 6. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att verifiera ändringen.
 7. (Valfritt) Markera kryssrutorna för att aktivera eller inaktivera ytterligare funktioner och klicka sedan på Spara:
  • Spara chattmeddelanden från mötet/webbinariet: Tillåt värdar att spara chattmeddelanden under mötet i de lokala inspelningsfilerna.
  • Spara dold textning som en VTT-fil: Tillåt värdar att spara dold textning i lokala inspelningar.
  • Värdar kan ge mötesdeltagare behörighet att spela in lokalt: Tillåt värdar att ge behörighet att även spela in lokalt. 
 8. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i gruppen klickar du på låsikonen  och klickar sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Användare

Så här aktiverar eller inaktiverar du lokal inspelning för eget bruk:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Inspelning.
 4. Klicka på reglaget Lokal inspelning för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Slå på för att verifiera ändringen.
  Obs! Om alternativet är nedtonat har det låsts på antingen grupp- eller kontonivå, och du måste kontakta din Zoom-administratör.
 6. (Valfritt) Markera kryssrutorna för att aktivera eller inaktivera ytterligare funktioner och klicka sedan på Spara:
  • Spara chattmeddelanden från mötet/webbinariet: Låter dig spara chattmeddelanden under mötet i de lokala inspelningsfilerna.
  • Spara dold textning som en VTT-fil: Låter dig spara dold textning i lokala inspelningar.
  • Värdar kan ge mötesdeltagare behörighet att spela in lokalt: Låter dig ge behörighet att även spela in lokalt.

Hur man startar en lokal inspelning

Värden måste spela in mötet eller ge en deltagare behörighet att spela in.

 1. Starta ett Zoom-möte som värd.
 2. Klicka på Spela in.
 3. Om det finns en meny väljer du Spela in på den här datorn.
  Värdar kommer att se följande inspelningsindikator i det övre vänstra hörnet medan inspelningen är aktiv.

  Deltagarna ser följande indikator i det övre vänstra hörnet medan inspelningen är aktiv.
 4. Klicka på Deltagare för att se vilka deltagare som för närvarande spelar in.

  Obs! Deltagare som ringer in kommer att höra ett meddelande som informerar dem om att mötet nu spelas in, såvida detta inte inaktiveras av värden.
 5. När mötet har avslutats kommer Zoom att konvertera inspelningen så att du kan komma åt filerna.
 6. När konverteringsprocessen är klar öppnas mappen som innehåller inspelningsfilerna.
  Obs! Som standard är inspelningsfilerna formaterade på ett visst sätt. Ljud-/videofilen (MP4) kommer att heta video[slumpnummer].mp4. Filen endast för ljud (M4A) kommer att heta audio[slumpnummer].m4a.

Obs! 

Hur man stoppar eller pausar en lokal inspelning

Under en zoominspelning kan en deltagare Stoppa eller Pausa inspelningen. Om en deltagare stoppar inspelningen och startar den igen skapas en ny videofil för nästa inspelningssegment. Om en deltagare pausar inspelningen och startar den igen kommer Zoom att spela in till samma videofil för inspelningssegmentet.

 1. När en inspelning har startat klickar du på Pausa eller Stoppa inspelning längst ned.

  Inspelningen kan också stoppas eller pausas genom att klicka på indikatorn i det övre vänstra hörnet.
 2. När en inspelning är pausad kommer följande indikator att visas i mötet.
 3. För att återuppta inspelningen klickar du på Återuppta inspelning längst ned

  Inspelningen kan också återupptas genom att klicka på indikatorn i det övre vänstra hörnet.
 4. När du har stoppat inspelningen kan du komma åt de lokala inspelningsfilerna på din dator.

Hur man tilldelar inspelningsbefogenhet till en deltagare

 1. Som värd i ett Zoom-möte klickar du på Deltagare.
 2. I deltagarmenyn navigerar du till den deltagare som du vill ge inspelningsbefogenheter till och klicka på Mer bredvid deras namn.
 3. Klicka på Tillåt inspelning.
  Deltagaren kommer att få ett meddelande om inspelningsbefogenheter. När en deltagare spelar in kommer deltagarmenyn att visa en inspelningsikon bredvid deltagarens namn.
 4. Om du vill inaktivera deltagarens förmåga att spela in klickar du på Mer bredvid namnet och klickar sedan på Förbjud inspelning.
  Deltagaren kommer att få ett meddelande om att hen inte längre har inspelningsbefogenhet.

Hur man ändrar lokala inspelningsinställningar

Så här ändrar du lokala inspelningsinställningar i Zoom-skrivbordsklienten:

 1. Öppna Zoom-skrivbordsklienten och klicka på Inställningar.
 2. Klicka på fliken Inspelning.
  Detta öppnar dina inspelningsalternativ som du kan ändra med klienten.

Obs! Att ställa in standardplatsen för en molnsynkroniseringsmapp (som Dropbox, Google Drive eller OneDrive), en extern enhet eller nätverkslagringsenhet kan orsaka problem med att spara och konvertera den lokala inspelningen.Zoom rekommenderar starkt att standardplatsen förblir på en lokal enhet för inspelningar.

Hur man spelar in flera ljudfiler

Vid lokal inspelning kan värden spela in alla deltagares ljudströmmar som separata ljudfiler, en fil per deltagare. Så här aktiverar du detta alternativ:

 1. Öppna Zoom-klienten och klicka på Inställningar.
 2. Klicka på fliken Inspelning.
 3. Aktivera Spela in en separat ljudfil för varje deltagare
 4. Spela in och spara mötet på din dator.
 5. När mötet är över och inspelningen har bearbetats öppnar du inspelningsmappen. 
 6. Öppna Ljudinspelning i mappen.
 7. Väl i mappen Ljudinspelning kommer varje deltagares ljudspår att listas som en egen fil. Varje filnamn börjar med deltagarens namn.