Gå med i ett Zoom-möte via telefon


Du kan gå med i ett Zoom-möte eller webbinarium, som låter dig ringa in till ett virtuellt möte utan en dator. Detta är användbart när:

Du kan också gå med via telefon med hjälp av funktionen ring mig.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att gå med i ett Zoomsamtal via telefon

Zoom inringningsnummer

Zoom har avgiftsbelagda nummer tillgängliga i många länder som ingår i alla planer. För prenumeranter på ljudplaner har Zoom också avgiftsfria och extra avgiftsbelagda nummer tillgängliga. De tillgängliga inringningsnumren beror på värdens ljudprenumeration och inställningar

Om mötesinbjudan inte innehåller ett lokalt nummer för ditt land finns det en mer omfattande lista över internationella Zoom-inringningsnummer. Om ett nummer inte är listat eller har asterisker (***) i stället för några av siffrorna betyder det att numret inte är tillgängligt på kontot som du för närvarande är inloggad på.

Om du har en Zoom Phone-licens kan du ringa in till ett möte eller webbinarium avgiftsfritt med Zoom Phone.

Hur man går med i ett Zoom-möte eller webbinarium via telefon

Gå med i ett möte via telefon på skrivbordet

Följ avsnitten nedan om du vill gå med i ett möte med skrivbordsklienten för video och skärmdelning, men vill använda ljud från din telefon.

 1. Efter att ha gått med i ett Zoom-möte kommer du automatiskt att bli ombedd att ansluta ljud. Om den här uppmaningen inte visas eller om du stänger av den klickar du på Delta via ljud i möteskontrollerna.
  Obs! Om du går med i ett webbinarium kan du automatiskt gå med via datorljud. Klicka på uppåtpilen bredvid Ljudinställningar och sedan Växla till telefonljud.
 2. Klicka på fliken Telefonsamtal.
  Obs! Om du prenumererar på uppringningstillägget kan du gå med i mötet genom att låta Zoom slå ditt telefonnummer.
 3. Följ instruktionerna för att ringa in:
  • I listrutan Land/Region väljer du landet eller regionen du ringer från.
  • Ring ett av de angivna numren.
  • Ange ditt mötes-ID följt av #.
  • Ange ditt deltagar-ID följt av #.
  • Om du uppmanas till det anger du lösenordet följt av #

Om du automatiskt gick med i datorljud kan du lämna datorljudet och gå med via telefon:

 1. Klicka på uppåtpilen bredvid Inaktivera mikrofon/Aktivera mikrofon.
 2. Klicka på Lämna datorljud.
 3. Klicka på Telefonsamtal och följ uppmaningen för att ringa in.
 1. Efter att ha gått med i ett Zoom-möte kommer du automatiskt att bli ombedd att ansluta ljud. Om den här uppmaningen inte visas eller om du stänger av den klickar du på Delta via ljud i möteskontrollerna.
  Obs! Om du går med i ett webbinarium kan du automatiskt ansluta med datorljud. Klicka på uppåtpilen bredvid Ljudinställningar och sedan Växla till telefonljud.
 2. Klicka på Telefonsamtal.
 3. Följ instruktionerna för att ringa in:
  • I listrutan Land/Region väljer du landet eller regionen du ringer från.
  • Ring ett av de angivna numren.
  • Ange ditt mötes-ID följt av #.
  • Ange ditt deltagar-ID följt av #.
  • Om du uppmanas till det anger du lösenordet följt av #.

Om du automatiskt gick med i datorljud kan du lämna datorljudet och gå med via telefon:

 1. Klicka på pilen bredvid Inaktivera mikrofon/Aktivera mikrofon.
 2. Klicka på Lämna datorljud.
 3. Klicka på Telefonsamtal och följ uppmaningen för att ringa in.
 1. Efter att ha gått med i ett Zoom-möte i din webbläsare kommer du att bli ombedd att ansluta ljudet automatiskt. Om den här uppmaningen inte visas eller om du stänger av den klickar du på Delta via ljud  i möteskontrollerna.
 2. Följ instruktionerna för att ringa in:
  • Välj landet du ringer från i listrutan.
  • Ring ett av de angivna numren.
  • Ange ditt mötes-ID följt av #.
  • Ange ditt deltagar-ID följt av #.
  • Om du uppmanas till det anger du lösenordet följt av #.

Läs mer om Zoom-webbklienten.

Delta i ett möte via mobiltelefon

 1. Efter att ha gått med i ett Zoom-möte kommer du automatiskt att bli ombedd att ansluta ljud. Om den här uppmaningen inte visas eller om du stänger den trycker du på Delta via ljud i möteskontrollerna.
 2. Tryck på Ring in.
 3. Tryck på pilen högst upp för att välja landet du ringer från.
 4. Tryck på numret du vill ringa.
 5. Tryck på Ring in.
 6. Tryck på Ring.
 7. För att återgå till Zoom-appen sveper du uppåt i hemfältet (iPhone X) eller trycker på hemknappen (iPhone 8 eller senare), och trycker sedan på ikonen Zoom.
 8. När du lämnar mötet kan du antingen Lämna mötet eller Lämna mötet med telefonen ansluten för att förbli ansluten till mötet efter att ha lämnat från Zoom-appen.

Om du automatiskt anslöt med enhetsljud kan du lämna datorljudet och gå med via telefon:

 1. Tryck på Mer.
 2. Tryck på Koppla från ljud.
 3. Tryck på Delta via ljud och följ instruktionerna ovan.
 1. Efter att ha gått med i ett Zoom-möte kommer du automatiskt att bli ombedd att ansluta ljud. Om den här uppmaningen inte visas eller om du stänger den trycker du på Delta via ljud i möteskontrollerna.
 2. Tryck på Ring in.
 3. Tryck på pilen högst upp för att välja landet du ringer från, om det inte är valt som standard.
 4. Följ instruktionerna för att ringa in:
  • Ring ett av de angivna numren.
  • Ange ditt mötes-ID följt av #.
  • Ange ditt deltagar-ID följt av #.
  • Om du uppmanas till det anger du lösenordet följt av #.
  • Tryck på Stäng efter att ha ringt in.

Om du automatiskt anslöt med enhetsljud kan du lämna datorljudet och gå med via telefon:

 1. Tryck på Mer.
 2. Tryck på Koppla från ljud.
 3. Tryck på Delta via ljud  och följ instruktionerna ovan.
 1. Efter att ha gått med i ett Zoom-möte kommer du automatiskt att bli ombedd att ansluta ljud. Om den här uppmaningen inte visas eller om du stänger den trycker du på Delta via ljud i möteskontrollerna.
 2. Tryck på Ring in.
 3. Tryck på pilen högst upp för att välja landet du ringer från, om det inte är valt som standard.
 4. Tryck på telefonknappen  bredvid numret du vill ringa.
 5. Tryck på Ring.
 6.  Om du uppmanas till det låter du Zoom ringa och hantera telefonsamtal.
 7. Gå tillbaka till din hemskärm och öppna Zooma igen.
 8. När du lämnar mötet kan du antingen Lämna mötet eller Lämna mötet med telefonen ansluten för att förbli ansluten till mötet efter att ha lämnat från Zoom-appen.

Obs! Om du använder en Android-enhet som inte kan ringa, följ instruktionerna för att ringa in:

 • Ring ett av de angivna numren.
 • Ange ditt mötes-ID följt av #.
 • Ange ditt deltagar-ID följt av #.
 • Om du uppmanas till det anger du lösenordet följt av #.
 • Tryck på Tillbaka efter att ha ringt in.

Om du automatiskt gick med i datorljud kan du lämna datorljudet och gå med via telefon:

 1. Tryck på Mer.
 2. Tryck på Koppla från ljud.
 3. Tryck på Delta via ljud  och följ instruktionerna ovan.

Så här går du med i ett möte eller webbinarium endast via telefon

 1. Slå ett landsnummer. Om du slår ett avgiftsbelagt nummer gäller operatörens avgifter. Du kan hitta numren på din mötesinbjudan eller se en Fullständig lista över internationella inringningsnummer.
 2. Du kommer att bli ombedd att ange mötes-ID:t – det ID på nio (9), tio (10) eller elva (11) siffror som du fått av värden, följt av #.
 3. Om mötet inte redan har startat och gå med innan värd inte är aktiverat kommer du att bli ombedd att ange värdnyckeln för att starta mötet eller att trycka på # för att vänta om du är deltagare.
 4. Du kommer att bli ombedd att ange ditt unika deltagar-ID. Detta gäller endast om du har gått med på datorn eller mobilenheten eller är paneldeltagare i ett webbinarium. Tryck # för att hoppa över.
 5. Du kan bli ombedd att ange möteslösenordet följt av #. Detta lösenord kommer att inkluderas i mötesinbjudan som tillhandahålls av värden. 

Om du går med via dator eller mobilenhet senare kan du ange deltagar-ID för att ansluta din telefon och enhetssession och visa din video när du pratar i telefon. Ange #Deltagare-ID# på din telefon när du är i mötet.

Telefonkontroller för deltagare

Följande kommandon kan anges via DTMF-toner med hjälp av telefonens knappsats under ett Zoom-möte:

Hur man anger möteslösenordet med hjälp av knappsatsen

Om mötet kräver ett lösenord kommer ett telefonspecifikt numeriskt lösenord att genereras. Detta lösenord finns i inbjudan nedanför inringningsnumren och mötes-ID:t. 

Hur man är värd för enbart telefon-möten

Du kan gå med och starta valfritt Zoom-möte från din telefon och styra mötet med DTMF-toner. För att bli erkänd som värd måste du ange din värdnyckel, som du hittar i din användarprofil

Obs! Om du aktiverar Gå med före värd och endast går med från din telefon kommer du inte att erkännas som värd och kommer inte att ha värdkontroller. Om du behöver vara värd för möten från din telefon med fullständiga värdkontroller, aktivera inte gå med före värd.

Läs mer om hur du schemalägger eller redigerar ett schemalagt möte:

Du kan också överväga att använda Personlig ljudkonferens.

Överväganden för att gå med som värd via telefon

Telefonkontroller för mötesvärd

Om du har angett värdnyckeln för att starta mötet kommer värdkontroller att vara tillgängliga för dig genom att ange DTMF-toner på knappsatsen. För att höra alla tillgängliga kommandon anger du ** på din telefon.