Starta en molninspelning


Molninspelning är automatiskt aktiverad för alla betalda prenumeranter. När du spelar in ett möte och väljer Spela in till molnet, spelas video, ljud och chattext in i Zoom-molnet. Inspelningsfilerna kan laddas ner till en dator eller streamas från en webbläsare.

Molninspelningar kan startas på skrivbordsklienter, såväl som Zoom-appen på iOS och Android. Zoom erbjuder även lokal inspelning, som sparar inspelningsfilerna på din dator. Molninspelningar låter dig spela in mötet i flera olika inspelningslayouter inklusive aktiv talare, gallerivy och delad skärm, och kan konfigureras med en mängd olika alternativ av lagring av molninspelningar.

När en molninspelning har avslutats kan du visa, hantera och dela molninspelningen. Om du har problem med en molninspelning, se våra vanliga frågor om inspelning.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att starta en molninspelning

Begränsningar för molninspelning

Bearbetningstider för molninspelning

Molninspelningar tar i allmänhet cirka dubbelt så lång tid som dess varaktighet att bearbeta, men ibland kan det ta upp till 24 timmar på grund av högre bearbetningsbelastning vid den tiden.

Till exempel skulle ett möte på en timme med endast 30 minuter inspelade normalt ta 30 till 60 minuter att bearbeta.

Hur man startar en molninspelning

Endast värdar och medvärdar kan starta en molninspelning. Om du vill att en deltagare ska starta en inspelning kan du göra dem till medvärd eller använda lokal inspelning. Inspelningar som startas av medvärdar kommer endast att visas i värdens lista över inspelningar i Zoom-webbportalen.

Så här spelar du in ett möte till molnet manuellt (du kan också starta din molninspelning automatiskt):

  1. Starta ditt direktmöte eller schemalagda möte som värd.
  2. Klicka på knappen Spela in .
  3. Välj Spela in till molnet för att börja inspelningen.
    Obs
    ! Om din mikrofon är avaktiverad, visas ett popup-fönster för Inspelningsavisering som indikerar att Din mikrofon är avaktiverad.
  4. Om du vill stoppa inspelningen klickar du på Stoppa inspelning eller Avsluta möte för att stoppa inspelningen. Du kan också klicka på Pausa för att tillfälligt pausa inspelningen.

Obs!

Läs mer om hur du hanterar dina molninspelningar: