Mötes- och webbinarie-ID


Mötes-ID:t är mötesnumret som är kopplat till ett direktmöte eller ett schemalagt möte. Mötes-ID:t kan vara ett 10- eller 11-siffrigt nummer. Det 11-siffriga numret används för direktmöten, schemalagda eller återkommande möten. Det 10-siffriga numret används för personliga mötes-ID:n. Möten som är schemalagda före den 12 april 2020 kan vara 9-siffriga.

Denna artikel omfattar:

Regler för utgångsdatum för mötes-ID

Allmänt

Schemalagda icke-återkommande möten

Återkommande möten

Webbinarier

personligt mötes-ID (PMI)

Utgångna eller raderade möten

Hitta mötes-ID:t under ett möte

Mötesinformationen, inklusive mötes-ID, lösenord och inbjudningslänk kan ses genom att klicka på ikonen Mötesinformation i det övre vänstra hörnet av mötesfönstret.

Mötes-ID:t kan också visas när nya deltagare bjuds in.

Så här visar du mötes-ID:

  1. Klicka på Deltagare
  2. Klicka på Bjud in längst ned på panelen Deltagare.
    Ett popup-fönster med inbjudan visar mötes-ID och lösenord. Mötes-ID:t finns i rubriken på popup-fönstret och lösenordet finns i det nedre högra hörnet av popup-fönstret.

Tryck på skärmen för att visa möteskontrollerna och tryck sedan på högst upp på skärmen. 

Obs! Om du bjuder in deltagare till mötet är det 10 till 11-siffriga numret i inbjudningsadressen mötes-ID:t.

Hitta mötes-ID:t för ett schemalagt möte

Du kan visa, starta eller radera dina kommande eller tidigare mötes-ID:n på sidan Möten i Zoom-webbportalen.

Du kan också visa, starta, redigera eller radera dina kommande mötes-ID:n på Zoom-skrivbordsklienten eller mobilappen. Klicka eller tryck på fliken Möten.