Testa din video


Du kan testa din videokamera manuellt med Zoom innan du går med i ett möte – eller under ett möte – för att säkerställa att kameran fungerar korrekt. Du kan också starta ett Zoom-testmöte.

Förutsättningar för att testa din video

Testa din video före ett möte

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningarsettings-button__1_.png.
 3. Klicka på fliken Video video-button.png.
  Du kommer att se en förhandsgranskningsvideo från kameran som för närvarande är vald. Du kan välja en annan kamera om en annan är tillgänglig.
   

Testa din video under ett möte

 1. Starta eller gå med i ett möte.
 2. Klicka på uppåtpilen bredvid Starta video/Stoppa video på möteskontrollerna up-arrow-button.png.
 3. Välj Videoinställningar.
  Zoom visar kamerans video och inställningar.
 4. Om du inte ser din kameras video klickar du på listrutan under Kamera och väljer en annan kamera.

Du kan rotera din kamera vid behov.

Testa din video före ett möte

 1. Logga in på Zoom-klienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningarsettings-button__1_.png.
 3. Klicka på fliken Video video-button.png.
  Du kommer att se en förhandsgranskningsvideo från kameran som för närvarande är vald. Du kan välja en annan kamera om en annan är tillgänglig.

Testa din video under ett möte

 1. Starta eller gå med i ett möte.
 2. Bredvid Starta video/Stoppa video på möteskontrollerna, klicka på uppåtpilen up-arrow-button.pngoch välj sedan Videoinställningar.
  Detta öppnar dina videoinställningar och du kan ändra din kamera.

Med Zoom-mobilappen för Android kan du starta ett direktmöte för att testa din video. 

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Tryck på fliken Möten video-on-button.png.
 3. Tryck på Nytt möte.
 4. Tryck på växelknappen Video på för att aktivera den. 
 5. Tryck på Starta ett möte

Om det är första gången du går med i ett Zoom-möte från den här enheten kommer du att bli ombedd att ge Zoom-behörighet att komma åt kameran och mikrofonen. 

Med Zoom-mobilappen för iOS kan du starta ett direktmöte för att testa din video. 

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Tryck på fliken Möten video-on-button.png.
 3. Tryck på Nytt möte.
 4. Tryck på växelknappen Video på för att aktivera den. 
 5. Tryck på Starta ett möte

Om det är första gången du går med i ett Zoom-möte från den här enheten kommer du att bli ombedd att ge Zoom-behörighet att komma åt kameran och mikrofonen.