Hitta och visa lokala inspelningar


Om du spelade in ditt möte eller webbinarium lokalt på din dator kan du komma åt de lokala inspelningsfilerna på datorn som spelade in mötet.

Obs! Om du spelade in ett möte eller webbinarium i molnet kan du hantera dina molninspelningar i Zoom-webbportalen.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för åtkomst till lokala inspelningar

Hur man hittar standardplatsen för lokala inspelningsfiler

Som standard placeras lokala inspelningar i följande katalog:

Hur man får tillgång till och konverterar lokala inspelningsfiler med skrivbordsklienten

Obs! För version 4.6.10 eller senare kan du inte konvertera lokala inspelningsfiler genom att dubbelklicka på zoomfilerna. Du måste följa stegen nedan för att konvertera filerna. Om du har problem med att konvertera en lokal inspelning kan du läsa mer i våra felsökningsförslag.

 1. Öppna skrivbordsklienten Zoom och klicka på fliken Möten.
 2. Klicka på fliken Inspelat och välj mötet med en lokal inspelning.
  Obs!
  • Lokala inspelningar visar filsökvägen och alternativ för att öppna, spela upp eller radera inspelningen.
  • Om du bara ser alternativet Öppna betyder det att inspelningen är en molninspelning.
  • Om du har en lokal inspelning som inte har konverterats till en videofil ännu klickar du på Konvertera för att konvertera inspelningen till en videofil och visa alternativen nedan.
 3. Du kan komma åt dessa alternativ för att hantera dina lokala inspelningar:
  • Öppna: Öppna mappen som innehåller inspelningsfilerna. Filformatet som visas i mappen anger dess typ (video, ljud, etc.). 
  • Spela upp video: Spela upp det inspelade mötet med datorns standardmediaspelare.
  • Spela upp ljud: Spela upp det inspelade mötets ljud med datorns standardmediaspelare.
  • Radera: Radera inspelningen permanent från datorn.
  • Uppdatera-ikon : Uppdatera inspelningslistan om du inte ser din inspelning.
 4. (Valfritt) Följ stegen för att dela en lokal inspelning om du vill att andra ska se din inspelning.

Obs! Om det finns problem med att öppna eller spela upp filen kontrollerar du standardinspelningsplatsen och ser till att filerna är på rätt plats.

Hur man visar eller ändrar standardfilplatsen för lokala inspelningar

Du hittar din standardinspelningsplats för lokala inspelningar i dina Zoom-klientinställningar

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar.
 3. Klicka på Inspelning.
 4. Klicka på ett av följande alternativ bredvid Lokal inspelning:
  • Klicka på Öppna för att öppna mappen där dina lokala inspelningar lagras.
  • Klicka på Ändra för att ändra standardinspelningsplatsen för dina lokala inspelningar.

Hur man får tillgång till en lista över lokala inspelningar med hjälp av webbportalen

Du kan använda Zoom-webbportalen för att se en lista över dina lokala inspelningar.

Obs! Du kan ta bort objekt från den här listan, vilket inte tar bort de faktiska lokala inspelningsfilerna på ditt system. Som ett resultat kanske den här inspelningslistan inte visar alla dina lokala inspelningar.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inspelningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Lokala inspelningar.
  Detta visar mötets ämne, mötes-ID, datum och tid, datornamn och filsökväg för inspelningen.
 4. Klicka på ett av följande alternativ:
  • Öppna: Öppna filplatsen för din lokala inspelning. Din webbläsare uppmanar dig att öppna Zoom så att Zoom kan omdirigera dig till filplatsen.
  • Radera: Ta bort en inspelning från listan. Den visas inte längre i webbportalen, men den lagras fortfarande på datorn där den spelades in.