Installera Zoom for Outlook-tillägget


Zoom för Outlook-tillägget låter dig hantera schemaläggning inom Outlook-webb- och skrivbordsappar. Tillägget kan implementeras och konfigureras av Outlook-admin, och när det väl har installerats av användare, kan du lägga till ett Zoom-möte till ett nytt eller befintligt Outlook-kalenderevenemang

För ytterligare integration med Office 365 ställer du in kontakt- och kalenderintegrering.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Beviljade behörigheter

Genom att installera Zoom for Outlook-tillägget får tillägget åtkomst att ändra innehållet i dina kalenderevenemang i Outlook. Detta innebär att du kan lägga till information om Zoom-mötesinbjudan till evenemang i Outlook. Formatet och innehållet i mötesinbjudan bestäms av mötesschemamallen som konfigurerats av din admin.

Hur man installerar tillägget för alla användare (Office 365 admin)

 1. Logga in på Office 365 Adminportal.
 2. I navigeringsmenyn till vänster klickar du på Inställningar och sedan på Integrerade appar.
 3. Klicka på Hämta appar.
 4. Sök efter Zoom för Outlook och klicka sedan på Hämta nu.
 5. Ange din information och godkänn användarvillkoren och klicka sedan på Fortsätt.
 6. Granska tilläggsinformationen och klicka på Nästa.
 7. Välj hur du vill att tillägget ska implementeras i din organisation.
  • Valfritt, aktiverat: Zoom for Outlook-tillägget kommer att läggas till för alla dina användare, men de kan ta bort det.
  • Valfritt, inaktiverat: Alla användare kommer att ha möjlighet att lägga till Zoom för Outlook, men det kommer inte att läggas till i deras Outlook som standard.
  • Obligatoriskt, alltid aktiverat: Zoom for Outlook-tillägget kommer att läggas till för alla dina användare och de kommer inte att kunna inaktivera det.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Välj vem som har åtkomst till detta tillägg. Du kan söka efter grupper för att lägga till dem.
 10. Klicka på Spara.
  Manifestfilen kommer att bearbetas.
 11. När du är klar klickar du på Stäng.

Obs! Användare kan behöva starta om sina appar för att se det nya tillägget. Beroende på antalet användare i ditt konto kan det ta ett par minuter innan ändringar sprids till alla användare.

Hur man implementerar tillägget manuellt för alla användare (Office 365 admin)

I vissa situationer kan du behöva implementera Outlook-tillägget offline eller med en anpassad manifestfil.

 1. Ladda ner manifestfilen för Outlook-tillägget.
 2. Logga in på Office 365 Adminportalen.
 3. Klicka på Inställningar för att expandera det avsnittet och klicka sedan på Tjänster och tillägg.
 4. Klicka på Implementera tillägg.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Klicka på Ladda upp anpassade appar
  .
 7. Klicka på Jag har manifestfilen (.xml) på den här enheten.
 8. Klicka på Välj fil och välj filens manifestfil. 
 9. Klicka på Ladda upp.
 10. Välj användartilldelningar och implementeringsmetod och klicka sedan på Implementera
 11. När implementeringen är slutförd klickar du på Stäng

Hur man installerar tillägget för Outlook (webb)

Du kan installera Zoom for Outlook-tillägget för eget bruk om installation av tillägg tillåts av din Office 365-admin.

 1. Gå till Zoom for Outlook i Microsoft App Store.
 2. Klicka på Hämta nu.
 3. Följ anvisningarna från Microsoft App Store för att slutföra installationen.

Nu när tillägget är installerat kan du lära dig hur du schemalägger och redigerar möten via tillägget

Hur man installerar tillägget för Outlook 2013 eller 2016 (skrivbordsklient)

För att installera Zoom for Outlook på Outlook-skrivbordsappen måste du ha ett Microsoft Exchange- eller Office 365-konto på Outlook.

Verifiera din kontotyp

 1. Klicka på Outlook på macOS-menyraden och välj Inställningar
 2. Klicka på Konton för att se kontot/kontona du är inloggad på. 
 3. Kontrollera att minst ett konto anger Exchange eller Office 365. 

Om du bara har ett IMAP-konto, använd Zoom for Outlook i Outlook-webbappen.

Installera Outlook-tillägget

 1. Öppna Outlook och logga in på ditt konto.
 2. Växla till e-postvyn, klicka på ellipsknappen och välj sedan Hämta tillägg. Outlook öppnar en webbläsare för att hantera dina tillägg.
 3. Sök efter Zoom for Outlook eller växla till fliken Adminhanterade för att se tillägg som gjorts tillgängliga av dina kontoadmin. 
 4. Klicka på Zoom for Outlook och klicka sedan på Lägg till

Nu när tillägget är installerat kan du lära dig hur du schemalägger och redigerar möten via tillägget

Obs! För att installera Zoom for Outlook på Outlook-skrivbordsappen måste du ha ett Microsoft Exchange-konto på Outlook. Klicka på fliken Fil för att se konton som lagts till.

Om du bara har ett IMAP-konto, använd Zoom for Outlook i Outlook-webbappen.

 1. Öppna Outlook och logga in på ditt konto.
 2. Klicka på fliken Fil i det övre vänstra hörnet.
 3. I navigeringsmenyn klickar du på Info, scrollar ned och klickar på Hantera tillägg.
  Outlook öppnar en webbläsare för att hantera dina tillägg. Logga in på ditt konto om du uppmanas att göra det.
 4. I fönstret Tillägg för Outlook söker du efter Zoom for Outlook och klickar på Lägg till.

Nu när tillägget är installerat kan du lära dig hur du schemalägger och redigerar möten via tillägget

Hur man installerar tillägget för Outlook (mobilapp)

 1. Öppna Outlook-appen på din Android- eller iOS-mobilenhet. 
 2. Tryck på din profilikon i det övre vänstra hörnet. 
 3. Tryck på inställningsikonen längst ned på panelen. 
 4. Svep nedåt och tryck på alternativet Tillägg.
 5. Svep nedåt för att hitta Zoom och tryck sedan på +-knappen för att lägga till den. 

Nu när tillägget är installerat kan du lära dig hur du schemalägger och redigerar möten via tillägget

Förhandskonfigurera SSO-inloggningsdomäner

Med Zoom Office 365-tillägget kan admin implementera tillägget, med URL:en för enkel inloggning (SSO) förhandskonfigurerad.