Hantera grupprum


Med hjälp av grupprum kan du dela upp ditt Zoom-möte i upp till 50 separata sessioner. Mötesvärden eller medvärden kan välja att dela upp mötesdeltagarna i dessa separata sessioner automatiskt eller manuellt, eller också kan de låta deltagarna välja och gå med i gruppsessioner som de önskar. Du kan även förtilldela deltagare till grupprum när du schemalägger ett möte i stället för att hantera dem under själva mötet. Värden eller medvärden kan när som helst växla mellan olika sessioner och övervaka aktivitetsnivån i varje rum. Deltagare i grupprum har samma funktioner för ljud-, video- och skärmdelning som tillåts i huvudsessionen. 

Förutsättningar för att hantera grupprum

Grupprum

Obs! Dessa systemkrav gäller specifikt för att starta och hantera grupprum. Med dessa appar, liksom med Zoom-mobilappen för Android och iOS, går det även att ansluta sig till och delta i grupprum

Skapa, ta bort och byta namn på grupprum efter att de har öppnats

Obs!

Spara grupprum för kommande användning

Begränsningar av grupprum

Som standard är det endast värden eller medvärden som kan tilldela deltagare till grupprum. De kan välja att låta deltagarna välja sina egna rum, men detta måste ske under mötet när grupprummen öppnas. 

 VärdMedvärd
Tilldela*, öppna och stänga grupprum
Förflytta sig mellan grupprum
Sända meddelanden till alla 
Bli meddelad om förfrågningar om hjälp 
Visa deltagarnas aktivitetsstatus

* Även om både värden och eventuella medvärdar kan tilldela deltagare till grupprum är det endast den uppsättning tilldelningar som skickats först som godkänns när Öppna alla rum väljs.

Användare som anslutit sig till Zoom-mötet från Zoom-mobilappen eller H.323-/SIP-enheter kan delta i grupprum, men inte hantera dem. 

Om mötet spelas in i molnet är det bara huvudmötet som spelas in. Inget av grupprummen spelas in, oavsett i vilket rum mötesvärden befinner sig. För närvarande är det endast möjligt att göra grupprumsinspelningar med lokal inspelning. Värden måste ge specifika deltagare tillåtelse att spela in lokalt och inspelningen täcker bara det rum där den deltagare som sköter inspelningen befinner sig. Flera deltagare kan få tillstånd att spela in lokalt.

Du kan skapa upp till 50 grupprum. Det maximala antalet deltagare i ett grupprum beror på möteskapaciteten, hur många grupprum som har skapats och om deltagarna tilldelas under eller före mötet.

Dessa antal gäller bara för grupprum som skapas under ett möte. Upp till 50 grupprum och upp till 200 deltagare kan förtilldelas till grupprum.  

Antal grupprumMaximalt antal deltagare som kan tilldelas till grupprum*
20 grupprumUpp till 500 deltagare
30 grupprumUpp till 400 deltagare
50 grupprumUpp till 200 deltagare

*De maxkapaciteter som anges här kräver ett tillägg för stort möte. Om du inte har något tillägg för stort möte begränsas antalet deltagare av din möteskapacitet. 

Obs! Zoom kan öka maxkapaciteten för ditt kontos grupprum till upp till 100 grupprum med en maxkapacitet på 1 000 deltagare i ett enskilt grupprum eller upp till 1 000 deltagare totalt i alla grupprum (beroende på kontobegränsningarna).Detta påverkar även gränserna för antalet förtilldelningar, där också dessa ökar till 100 rum och 1 000 deltagare. Om du vill att denna funktion ska aktiveras för ditt konto ska du skicka en förfrågan till Zoom-supporten.

Skapa grupprum

Obs! Du kan även förtilldela deltagare till grupprum när du schemalägger ett möte i stället för att hantera dem under själva mötet.

 1. Starta ett direktmöte eller ett schemalagt möte.
 2. Klicka på Grupprum .
 3. Välj hur många rum du vill skapa och hur du vill att deltagare ska tilldelas till dessa rum:
  • Tilldela automatiskt: Låt Zoom fördela deltagarna jämnt över alla rum.
   • Inkludera medvärdar i grupprum: Inaktiverat som standard. Du kan inkludera eventuella medvärdar i den automatiska grupprumstilldelningen.
  • Tilldela manuellt: Välj vilka deltagare du vill ha i varje rum.
  • Låt deltagarna välja rum: Deltagarna kan själva välja och gå in i rum
  • Läs in förtilldelade rum: Välj bland förtilldelningar och tidigare sparade tilldelningar
 4. Klicka på Skapa.
 5. Dina rum skapas men öppnas inte automatiskt. Du kan hantera rummen innan du öppnar dem genom att följa anvisningarna nedan.

Alternativ för grupprum

 1. När du har skapat grupprum kan du visa ytterligare grupprumsalternativ genom att klicka på Alternativ (i Windows) eller på kugghjulsikonen (i macOS).
 2. Markera alla alternativ som du vill använda för dina grupprum.
  • Tillåt deltagarna att välja rum: Deltagarna kan själva välja och gå in i rum så snart rummen har öppnats. 
  • Tillåt deltagarna att återgå till huvudsessionen när som helst: Om det här alternativet är markerat kan deltagarna gå tillbaka till huvudsessionen via möteskontrollerna. Om det är inaktiverat måste de vänta tills värden eller medvärden stänger grupprummen.
  • Flytta automatiskt alla tilldelade deltagare till grupprum: Om du markerar det här alternativet flyttas alla deltagare till grupprum automatiskt. Om det här alternativet inte är markerat måste deltagarna klicka på Gå med för att de ska läggas till i ett grupprum.
  • Flytta automatiskt alla valda deltagare i grupprum till huvudmötet: Om du markerar det här alternativet flyttas deltagarna till huvudmötessessionen när ett grupprum stängs och du behöver inte ge deltagarna 60 sekunder för att avrunda diskussionen och uppmana dem att lämna grupprummet. 
  • Stäng grupprum automatiskt efter () minuter: Om det här alternativet är markerat stängs grupprummen automatiskt efter den konfigurerade tiden.
   • Meddela mig när tiden är slut: Om det här alternativet är markerat kommer värden och medvärdarna att få ett meddelande när grupprumstiden är slut.
  • Ställ in nedräkningstimer: Om det här alternativet är markerat kommer deltagarna att se en nedräkningstimer som visar hur lång tid som återstår innan de flyttas tillbaka till huvudrummet.
 3. Tilldela deltagare till rum genom att följa nedanstående anvisningar eller klicka på Öppna alla rum för att öppna grupprummen.

Tilldela deltagare till rum

Om du vill tilldela deltagare till dina rum väljer du Tilldela bredvid det rum som du vill tilldela deltagare till och väljer sedan vilka deltagare som du vill tilldela till det rummet. Upprepa detta för varje rum.

När en deltagare har tilldelats (manuellt eller automatiskt) visas antalet deltagare i stället för knappen Tilldela.

Förbereda grupprum

Efter att du har tilldelat deltagare till rum manuellt eller automatiskt kan du ordna om deltagarna. Deltagare som inte har tilldelats till några gruppsessioner stannar kvar i huvudmötet när rummen öppnas. Visa följande alternativ genom att hålla muspekaren över en deltagare eller ett rum:

 • Flytta till (deltagare): Välj ett rum som deltagaren ska flyttas till.
 • Byt ut (deltagare): Välj en deltagare i ett annat rum som du vill byta ut den valda deltagaren mot.
 • Radera rum: Radera det valda rummet.
 • Återskapa: 
  • Återskapa alla rum: Radera befintliga grupprum så att värden eller medvärden kan skapa nya rum. 
  • Återställ till förtilldelade rum: Återskapa grupprummen med den förtilldelade ordningen. Detta är endast tillgängligt om du använder funktionen för att förtilldela grupprum.  
 • Lägg till ett rum: Lägg till ännu ett grupprum.
 • Öppna alla rum: Öppna rummen. Alla tilldelade deltagare flyttas till sina respektive rum efter att de har bekräftat att de vill ansluta sig till grupprummet. Om du tillåter att deltagarna väljer sina egna rum kan de öppna listan över rum och välja vilket rum de vill ansluta sig till. Värden eller den medvärd som öppnade grupprummen samt den ursprungliga värden lämnas kvar i huvudmötet tills de ansluter sig till något av rummen manuellt. 

Hantera pågående grupprum

Så fort grupprummen har öppnats ombeds de tilldelade deltagarna att gå med i gruppsessionen. Värden eller den medvärd som öppnade grupprummen samt den ursprungliga värden stannar kvar i huvudmötet tills de ansluter sig till något av rummen manuellt.

Grupprumsfönstret delas in i två flikar där den ena visar de öppna grupprummen och deltagarna i dessa och den andra visar samtliga deltagare. Om det finns fler än sju deltagare visas ett sökverktyg. Om en tilldelad deltagare ännu inte har anslutit sig till ett grupprum kommer en notering om detta (ej ansluten) att visas bredvid deltagarens namn. Ej tilldelade deltagare listas i kategorin Ej tilldelade.

Följande alternativ kan visas i grupprumsfönstret:

 • Byt namn: Byt namn på grupprummet. Ange rummets nya namn och klicka på Ja
 • Gå med: Anslut dig till grupprummet.
 • Lämna: Lämna rummet och återgå till huvudmötet (visas bara när du befinner dig i ett grupprum).
 • Radera rum: Radera det redan pågående grupprummet. 
  Obs! Alternativet att radera ett grupprum visas endast om grupprummen inte har öppnats eller, om de redan har öppnats, inte har några deltagare för tillfället. 
 • Sänd: (Värd och medvärdar) Funktioner för att skicka ett meddelande eller sända mikrofonljud till alla grupprum
  Obs! Detta måste vara aktiverat i dina grupprumsinsällningar.  
 • Lägg till rum: Skapa ännu ett grupprum. 
 • Stäng alla rum: Avbryter alla rum efter en 60 sekunders nedräkning som visas för värden, medvärdarna och deltagarna, och placerar alla deltagare i huvudmötet igen.

Obs! Funktionen för att justera grupprum medan de är öppna måste ha aktiverats av Zoom för ditt konto och därefter måste den ha aktiverats i dina grupprumsinställningar.

När du håller muspekaren över var och en av deltagarna visas följande alternativ:

 • Tilldela till: Endast tillgängligt för ej tilldelade deltagare. Låter värden eller medvärden tilldela deltagaren till ett rum. 
 • Flytta till: Klicka på detta om du vill flytta en deltagare till ett annat tillgängligt grupprum. Alla grupprum listas, vart och ett med aktuellt antal deltagare.

Spara nuvarande grupprumstilldelningar för kommande användning

Om du vill spara dessa tilldelningar, som antingen gjorts automatiskt eller manuellt, så att du kan använda dem för ett kommande möte i samma serie. Det finns stöd för upp till tio sparade tilldelningar för varje användare.

Obs! Det återkommande mötet måste återkomma enligt ett fast mönster. Möten utan fasta tider stöds inte.

 1. När grupprum har tilldelats men inte är öppna för tillfället klickar du på knappen och sedan på Spara grupprum.
 2. Ange ett namn för den här uppsättningen med tilldelningar.
 3. Klicka på Spara.

Svara på förfrågningar om hjälp

Deltagare i grupprum kan be mötesvärden att ansluta sig till deras möte genom att klicka på Be om hjälp .

Du blir ombedd att ansluta dig till det rum som förfrågningen kommer från. Anslut dig till rummet genom att klicka på Anslut till grupprum.

Dela din skärm med alla grupprum

Så fort grupprummen är öppna kan värden eller medvärden dela sin skärm från huvudsessionen direkt med alla öppna grupprum. På så sätt kan presentatören dela visuell information med alla grupprum på en gång och hjälpa dem med nästa steg eller uppgift.

 1. Klicka på Dela skärm i möteskontrollerna. 
 2. Aktivera alternativet Dela med grupprum längst ned i delningsfönstret. 
 3. Välj vad du vill dela, inklusive en hel skärm, ett specifikt öppet program eller något annat.
 4. (Valfritt) Klicka även på Dela ljud om du vill inkludera ljud med det delade innehållet.
 5. Klicka på Dela.
  Det valda innehållet delas med alla grupprum. Innehåll som eventuellt redan delas i grupprummen avbryts så att värdens eller medvärdens delade skärm kan visas. Anteckningar eller whiteboardinnehåll sparas innan värdens delade innehåll visas. 

Du kan även använda alternativet Video på fliken Avancerad delning om du vill dela uppspelningen av en lokalt lagrad fil. Med detta alternativ delas även ljudet.

Visa aktivitetsstatus för deltagare i grupprum

Så fort grupprummen är öppna kan värdar och medvärdar visa aktivitetsnivån i varje grupprum för att få en uppfattning om hur aktiva deltagarna är. På fliken Rum i grupprumspanelen kan du visa vilka deltagare som finns i varje rum tillsammans med ikoner som anger om de har ljud eller video på, om de delar sin skärm eller om de har några aktiva reaktioner eller feedbackikoner. Den här funktionen kan vara särskilt användbar för instruktörer som vill veta hur engagerade eleverna i grupprummen är.

Obs!

 • Det här alternativet måste vara aktiverat i grupprumsinställningarna.
 • Så fort alternativet har aktiverats meddelas de deltagare som ska ansluta sig till grupprummet om att deras aktivitetsstatus kommer att delas med värden och medvärdarna, och de kan välja att fortsätta eller lämna rummet.
 • Aktivitetsstatus visas inte för deltagare som ansluter sig på vissa enheter, såsom telefoner, H.323 och SIP.

Skapa grupprum

 1. Starta ett direktmöte eller ett schemalagt möte.
 2. Klicka på Grupprum .
 3. Välj hur många rum du vill skapa och hur du vill att deltagare ska tilldelas till dessa rum:
  • Tilldela automatiskt: Låt Zoom fördela deltagarna jämnt över alla rum. 
   • Inkludera medvärdar i grupprum: Inaktiverat som standard. Du kan inkludera eventuella medvärdar i den automatiska grupprumstilldelningen.
  • Tilldela manuellt: Välj vilka deltagare du vill ha i varje rum.
  • Låt deltagarna välja rum: Deltagarna kan själva välja och gå in i rum
 4. Klicka på Skapa.
  Dina rum skapas men öppnas inte automatiskt. Du kan hantera rummen innan du öppnar dem.

Alternativ för grupprum

 1. När du har skapat grupprum kan du visa ytterligare grupprumsalternativ genom att klicka på kugghjulsikonen .
 2. Markera alla alternativ som du vill använda för dina grupprum.
  • Tillåt deltagarna att välja rum: Deltagarna kan själva välja och gå in i rum så snart rummen har öppnats. 
  • Tillåt deltagarna att återgå till huvudsessionen när som helst: Om det här alternativet är markerat kan deltagarna gå tillbaka till huvudsessionen via möteskontrollerna. Om det är inaktiverat måste de vänta tills värden eller medvärden stänger grupprummen.
  • Flytta automatiskt alla tilldelade deltagare till grupprum: Om du markerar det här alternativet flyttas alla deltagare till grupprum automatiskt. Om det här alternativet inte är markerat måste deltagarna klicka på Gå med för att de ska läggas till i ett grupprum.
  • Flytta automatiskt alla valda deltagare i grupprum till huvudmötet: Om du markerar det här alternativet flyttas deltagarna till huvudmötessessionen när ett grupprum stängs och du behöver inte ge deltagarna 60 sekunder för att avrunda diskussionen och uppmana dem att lämna grupprummet. 
  • Stäng grupprum automatiskt efter () minuter: Om det här alternativet är markerat stängs grupprummen automatiskt efter den konfigurerade tiden.
   • Meddela mig när tiden är slut: Om det här alternativet är markerat kommer värden och medvärdarna att få ett meddelande när grupprumstiden är slut.
  • Ställ in nedräkningstimer: Om det här alternativet är markerat kommer deltagarna att se en nedräkningstimer som visar hur lång tid som återstår innan de flyttas tillbaka till huvudrummet.
 3. Tilldela deltagare till rum genom att följa nedanstående anvisningar eller klicka på Öppna alla rum för att öppna grupprummen.

Tilldela deltagare till rum

Om du vill tilldela deltagare till dina rum väljer du Tilldela bredvid det rum som du vill tilldela deltagare till och väljer sedan vilka deltagare som du vill tilldela till det rummet. Upprepa detta för varje rum.

När en deltagare har tilldelats (manuellt eller automatiskt) visas antalet deltagare i stället för knappen Tilldela.

Förbereda grupprum

Efter att du har tilldelat deltagare till rum manuellt eller automatiskt kan du ordna om deltagarna. Deltagare som inte har tilldelats till några gruppsessioner stannar kvar i huvudmötet när rummen öppnas. Visa följande alternativ genom att hålla muspekaren över en deltagare eller ett rum:

 • Flytta till (deltagare): Välj ett rum som deltagaren ska flyttas till.
 • Byt ut (deltagare): Välj en deltagare i ett annat rum som du vill byta ut den valda deltagaren mot.
 • Radera rum: Radera det valda rummet.
 • Återskapa: Radera befintliga grupprum så att värden eller medvärden kan skapa nya rum.
 • Lägg till ett rum: Lägg till ännu ett grupprum.
 • Öppna alla rum: Öppna rummen. Alla tilldelade deltagare flyttas till sina respektive rum efter att de har bekräftat att de vill ansluta sig till grupprummet. Om du tillåter att deltagarna väljer sina egna rum kan de öppna listan över rum och välja vilket rum de vill ansluta sig till. Värden eller den medvärd som öppnade grupprummen samt den ursprungliga värden lämnas kvar i huvudmötet tills de ansluter sig till något av rummen manuellt.

Hantera pågående grupprum

Så fort grupprummen har öppnats ombeds de tilldelade deltagarna att gå med i gruppsessionen. Värden eller den medvärd som öppnade grupprummen samt den ursprungliga värden stannar kvar i huvudmötet tills de ansluter sig till något av rummen manuellt. 

Grupprumsfönstret delas in i två flikar där den ena visar de öppna grupprummen och deltagarna i dessa och den andra visar samtliga deltagare. Om det finns fler än sju deltagare visas ett sökverktyg. Om en tilldelad deltagare ännu inte har anslutit sig till ett grupprum kommer en notering om detta (ej ansluten) att visas bredvid deltagarens namn. Ej tilldelade deltagare listas i kategorin Ej tilldelade.

Följande alternativ kan visas i grupprumsfönstret:

 • Byt namn: Byt namn på grupprummet. Ange rummets nya namn och klicka på Ja
 • Gå med: Anslut dig till grupprummet.
 • Lämna: Lämna rummet och återgå till huvudmötet (visas bara när du befinner dig i ett grupprum).
 • Radera rum: Radera det redan pågående grupprummet. 
  Obs! Alternativet att radera ett grupprum visas endast om grupprummen inte har öppnats eller, om de redan har öppnats, inte har några deltagare för tillfället. 
 • Sänd: (Värd och medvärdar) Funktioner för att skicka ett meddelande eller sända mikrofonljud till alla grupprum
  Obs! Detta måste vara aktiverat i dina grupprumsinsällningar.  
 • Lägg till rum: Skapa ännu ett grupprum. 
 • Stäng alla rum: Avbryter alla rum efter en 60 sekunders nedräkning som visas för värden, medvärdarna och deltagarna, och placerar alla deltagare i huvudmötet igen.

Obs! Funktionen för att justera grupprum medan de är öppna måste ha aktiverats av Zoom för ditt konto och därefter måste den ha aktiverats i dina grupprumsinställningar.

När du håller muspekaren över var och en av deltagarna visas följande alternativ:

 • Tilldela till: Endast tillgängligt för ej tilldelade deltagare. Låter värden eller medvärden tilldela deltagaren till ett rum. 
 • Flytta till: Klicka på detta om du vill flytta en deltagare till ett annat tillgängligt grupprum. Alla grupprum listas, vart och ett med aktuellt antal deltagare.

Svara på förfrågningar om hjälp

Deltagare i grupprum kan be mötesvärden att ansluta sig till deras möte genom att klicka på Be om hjälp .

Du blir ombedd att ansluta dig till det rum som förfrågningen kommer från. Anslut dig till rummet genom att klicka på Anslut till grupprum.

Dela skärmen med grupprum

Så fort grupprummen är öppna kan värden eller medvärden dela sin skärm från huvudsessionen direkt med alla öppna grupprum. På så sätt kan presentatören dela visuell information med alla grupprum på en gång och hjälpa dem med nästa steg eller uppgift.

 1. Klicka på Dela skärm i möteskontrollerna. 
 2. Aktivera alternativet Dela med grupprum längst ned i delningsfönstret. 
 3. Välj vad du vill dela, inklusive en hel skärm, ett specifikt öppet program eller något annat.
 4. Klicka på Dela. Det valda innehållet delas med alla grupprum. Innehåll som eventuellt redan delas i grupprummen avbryts så att värdens eller medvärdens delade skärm kan visas. Anteckningar eller whiteboardinnehåll sparas innan värdens delade innehåll visas. 

Visa aktivitetsstatus för deltagare i grupprum

Så fort grupprummen är öppna kan värdar och medvärdar visa aktivitetsnivån i varje grupprum för att få en uppfattning om hur aktiva deltagarna är. På fliken Rum i grupprumspanelen kan du visa vilka deltagare som finns i varje rum tillsammans med ikoner som anger om de har ljud eller video på, om de delar sin skärm eller om de har några aktiva reaktioner eller feedbackikoner. Den här funktionen kan vara särskilt användbar för instruktörer som vill veta hur engagerade eleverna i grupprummen är.

Obs!

 • Det här alternativet måste vara aktiverat i grupprumsinställningarna.
 • Så fort alternativet har aktiverats meddelas de deltagare som ska ansluta sig till grupprummet om att deras aktivitetsstatus kommer att delas med värden och medvärdarna, och de kan välja att fortsätta eller lämna rummet.
 • Aktivitetsstatus visas inte för deltagare som ansluter sig på vissa enheter, såsom telefoner, H.323 och SIP.

Följ anvisningarna i det här avsnittet om du använder Zoom-webbklienten.

Skapa grupprum

Obs! Du kan även förtilldela deltagare till grupprum när du schemalägger ett möte i stället för att hantera dem under själva mötet.

 1. Starta ett direktmöte eller ett schemalagt möte.
 2. Klicka på Grupprum .
 3. Välj hur många rum du vill skapa och hur du vill att deltagare ska tilldelas till dessa rum:
  • Tilldela automatiskt: Låt Zoom fördela deltagarna jämnt över alla rum.
   • Inkludera medvärdar i grupprum: Inaktiverat som standard. Du kan inkludera eventuella medvärdar i den automatiska grupprumstilldelningen.
  • Tilldela manuellt: Välj vilka deltagare du vill ha i varje rum.
  • Låt deltagarna välja rum: Deltagarna kan själva välja och gå in i rum
 4. Klicka på Skapa.
  Dina rum skapas men öppnas inte automatiskt. Du kan hantera rummen innan du öppnar dem genom att följa anvisningarna nedan.

Alternativ för grupprum

 1. När du har skapat grupprum kan du visa ytterligare grupprumsalternativ genom att klicka på Alternativ.
 2. Markera alla alternativ som du vill använda för dina grupprum:
  • Flytta alla deltagare till grupprum automatiskt: Om du markerar det här alternativet flyttas alla deltagare till grupprum automatiskt. Om det här alternativet inte är markerat måste deltagarna klicka på Gå med för att de ska läggas till i ett grupprum.
  • Tillåt deltagarna att återgå till huvudsessionen när som helst: Om det här alternativet är markerat kan deltagarna gå tillbaka till huvudsessionen via möteskontrollerna. Om det är inaktiverat måste de vänta tills värden eller medvärden stänger grupprummen.
  • Grupprum stängs automatiskt efter x minuter: Om det här alternativet är markerat stängs grupprummen automatiskt efter den konfigurerade tiden.
   • Meddela mig när tiden är slut: Om det här alternativet är markerat kommer värden att få ett meddelande när grupprumstiden är slut.
  • Nedräkning efter att grupprummen har stängts: Om det här alternativet är markerat kommer deltagarna att se en nedräkningstimer som visar hur lång tid som återstår innan de flyttas tillbaka till huvudrummet.
 3. Tilldela deltagare till rum genom att följa nedanstående anvisningar eller klicka på Öppna alla rum för att öppna grupprummen.

Tilldela deltagare till rum

Om du vill tilldela deltagare till dina rum väljer du Tilldela bredvid det rum som du vill tilldela deltagare till och väljer sedan vilka deltagare som du vill tilldela till det rummet. Upprepa detta för varje rum.

När en deltagare har tilldelats (manuellt eller automatiskt) visas antalet deltagare i stället för knappen Tilldela.

Förbereda grupprum

Efter att du har tilldelat deltagare till rum manuellt eller automatiskt kan du ordna om deltagarna. Deltagare som inte har tilldelats till några gruppsessioner stannar kvar i huvudmötet när rummen öppnas. Visa följande alternativ genom att hålla muspekaren över en deltagare eller ett rum:

 • Flytta till (deltagare): Välj ett rum som deltagaren ska flyttas till.
 • Byt ut (deltagare): Välj en deltagare i ett annat rum som du vill byta ut den valda deltagaren mot.
 • Radera rum: Radera det valda rummet.
 • Återskapa: Radera befintliga grupprum så att värden kan skapa nya rum.
 • Lägg till rum: Lägg till ännu ett grupprum.
 • Öppna alla rum: Öppna rummen. Alla deltagare flyttas till sina respektive rum efter att de har bekräftat att de vill ansluta sig till grupprummet. Värden lämnas kvar i huvudmötet tills hen ansluter sig till något av rummen manuellt.

Hantera pågående grupprum

Så fort grupprummen har öppnats ombeds deltagarna att gå med i gruppsessionen. Värden stannar kvar i huvudmötet tills hen ansluter sig till något av rummen manuellt. Om en deltagare ännu inte har anslutit sig till sessionen kommer en notering om detta (ej ansluten) att visas bredvid deltagarens namn. Du kan klicka på dessa alternativ i grupprumsfönstret:

 • Gå med: Anslut dig till grupprummet.
 • Lämna: Lämna rummet och återgå till huvudmötet (visas bara när du befinner dig i ett grupprum).
 • Stäng alla rum: Avbryter alla rum efter en 60 sekunders nedräkning som visas för värden och deltagarna, och placerar alla deltagare i huvudmötet igen.

Spara nuvarande grupprumstilldelningar för kommande användning

Om du vill spara dessa tilldelningar, som antingen gjorts automatiskt eller manuellt, så att du kan använda dem för ett kommande möte i samma serie. Det finns stöd för upp till tio sparade tilldelningar för varje användare.

Obs! Det återkommande mötet måste återkomma enligt ett fast mönster. Möten utan fasta tider stöds inte.

 1. När grupprum har tilldelats men inte är öppna för tillfället klickar du på knappen och sedan på Spara grupprum
 2. Ange ett namn för den här uppsättningen med tilldelningar.
 3. Klicka på Spara.

Svara på förfrågningar om hjälp

Deltagare i grupprum kan be mötesvärden att ansluta sig till deras möte genom att klicka på Be om hjälp .

Du blir ombedd att ansluta dig till det rum som förfrågningen kommer från. Anslut dig till rummet genom att klicka på Anslut till grupprum.

Skapa grupprum

 1. Starta ett direktmöte eller ett schemalagt möte.
 2. Klicka på Grupprum .
 3. Välj hur många rum du vill skapa och hur du vill att deltagare ska tilldelas till dessa rum:
  • Automatiskt: Låt Zoom fördela deltagarna jämnt över alla rum
  • Manuellt: Välj vilka deltagare du vill ha i varje rum
 4. Klicka på Skapa rum.
  Dina rum skapas men öppnas inte automatiskt. Du kan hantera rummen innan du öppnar dem.

Tilldela deltagare till rum

Om du vill tilldela deltagare till dina rum väljer du Tilldela bredvid det rum som du vill tilldela deltagare till och väljer sedan vilka deltagare som du vill tilldela till det rummet. Upprepa detta för varje rum.

När en deltagare har tilldelats (manuellt eller automatiskt) visas antalet deltagare i stället för knappen Tilldela.

Förbereda grupprum

Efter att du har tilldelat deltagare till rum manuellt eller automatiskt kan du ordna om deltagarna. Deltagare som inte har tilldelats till några gruppsessioner stannar kvar i huvudmötet när rummen öppnas. Visa följande alternativ genom att hålla muspekaren över en deltagare eller ett rum:

 • Flytta till (deltagare): Välj ett rum som deltagaren ska flyttas till.
 • Byt ut (deltagare): Välj en deltagare i ett annat rum som du vill byta ut den valda deltagaren mot.
 • Radera rum: Radera det valda rummet.
 • Återskapa: Radera befintliga grupprum så att värden kan skapa nya rum.
 • Lägg till ett rum: Lägg till ännu ett grupprum.
 • Öppna alla rum: Öppna rummen. Alla tilldelade deltagare flyttas till sina respektive rum efter att de har bekräftat att de vill ansluta sig till grupprummet. Värden lämnas kvar i huvudmötet tills hen ansluter sig till något av rummen manuellt.

Hantera pågående grupprum

Så fort grupprummen har öppnats ombeds de tilldelade deltagarna att gå med i gruppsessionen. Värden stannar kvar i huvudmötet tills hen ansluter sig till något av rummen manuellt. Om en deltagare ännu inte har anslutit sig till sessionen kommer en notering om detta (ej ansluten) att visas bredvid deltagarens namn. Du kan klicka på dessa alternativ i grupprumsfönstret:

 • Gå med: Anslut dig till grupprummet.
 • Lämna: Lämna rummet och återgå till huvudmötet (visas bara när du befinner dig i ett grupprum).
 • Stäng alla rum: Avbryter alla rum efter en 60 sekunders nedräkning som visas för värden och deltagarna, och placerar alla deltagare i huvudmötet igen.

Svara på förfrågningar om hjälp

Deltagare i grupprum kan be mötesvärden att ansluta sig till deras möte genom att klicka på Be om hjälp .

Du blir ombedd att ansluta dig till det rum som förfrågningen kommer från. Anslut dig till rummet genom att klicka på Anslut till grupprum.