Installera eller uppdatera Zoom på Linux


Följ de här instruktionerna om du vill installera Zoom på Linux-distributioner såsom Debian, Ubuntu, Linux Mint och Arch. Du kan även uppdatera en befintlig Zoom-installation på Linux med hjälp av dessa instruktioner.

Obs! Om du är ny eller oerfaren som Linux-användare bör du ta hjälp av avsnitten om att använda det grafiska installationsprogrammet.

Denna artikel omfattar:

Debian, Ubuntu eller Linux Mint

Obs! De här stegen gäller även för de flesta andra Ubuntu-baserade distributioner såsom Kubuntu och Elementary.

Använda ett grafiskt installationsprogram

Den här metoden rekommenderas för dem som är ovana vid Linux eller föredrar ett grafiskt installationsprogram.

 1. Öppna terminalen, skriv följande kommande och tryck på Retur för att installera GDebi.
  sudo apt install gdebi
  Obs!
  • GDebi installeras vanligen som standard på de flesta Ubuntu-baserade distributioner.
  • Om du använder Debian och får ett felmeddelande om att du ”inte befinner dig i sudoers-filen” ska du installera sudo genom att köra följande kommandon och därefter göra ett nytt försök att installera GDebi.
   su - 
   apt install sudo
 2. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.
 3. Ladda ner DEB-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 4. Dubbelklicka på installationsfilen för att öppna den med GDebi.
 5. Klicka på Installera.
 6. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.

Använda terminalen

 1. Ladda ner DEB-installationsfilen från vårt nerladdningscenter
 2. Öppna nerladdningsplatsen med hjälp av en filhanterare.
 3. Högerklicka i filhanteraren och klicka på Terminal eller Öppna på terminal för att öppna den aktuella platsen på terminalen.
 4. Skriv följande kommando och kör det genom att trycka på Retur.
  sudo apt install ./zoom_amd64.deb
  Obs!
  • Se till att du anger rätt DEB-filnamn. I de flesta fall är filnamnet zoom_amd64.deb, men om du använder ett 32-bitarssystem eller har en DEB-fil för en äldre version av Debian eller Ubuntu är det ett annat namn.
  • Om du använder Debian och får ett felmeddelande om att du ”inte befinner dig i sudoers-filen” ska du köra följande kommandon och därefter göra ett nytt installationsförsök.
   su - 
   apt install sudo
 5. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.

Beroenden

Om de beroenden som krävs inte är installerade när du använder terminalen eller det grafiska installationsprogrammet ska du köra följande kommando för att uppdatera paketdatabasen och därefter göra ett nytt försök att installera Zoom.

sudo apt update

Om du har problem med att installera ska du kontrollera att följande beroenden är installerade.

libglib2.0-0
libgstreamer-plugins-base0.10-0 
libxcb-shape0
libxcb-shm0
libxcb-xfixes0
libxcb-randr0
libxcb-image0
libfontconfig1
libgl1-mesa-glx
libxi6
libsm6
libxrender1
libpulse0
libxcomposite1
libxslt1.1
libsqlite3-0
libxcb-keysyms1
libxcb-xtest0
ibus

Avinstallera Zoom

Om du vill avinstallera applikationen kör du följande kommando på terminalen.

sudo apt remove zoom

openSUSE 

Använda ett grafiskt installationsprogram

Den här metoden rekommenderas för dem som är ovana vid Linux eller föredrar ett grafiskt installationsprogram.

 1. Ladda ner RPM-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 2. Öppna nerladdningsplatsen med hjälp av en filhanterare.
 3. Högerklicka på RPM-installationsfilen, välj Öppna med och klicka på Installera/ta bort programvara.
 4. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas att göra detta.
 5. Klicka på Acceptera för att installera Zoom och de nödvändiga beroendena.

Använda terminalen

 1. Ladda ner RPM-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 2. Öppna nerladdningsplatsen med hjälp av en filhanterare.
 3. Högerklicka i filhanteraren, navigera till Åtgärder och klicka på Öppna terminal här för att öppna den aktuella platsen på terminalen.
 4. Kör följande kommando för att installera Zoom.
  sudo zypper install zoom_openSUSE_x86_64.rpm
  Obs! Se till att du anger rätt RPM-filnamn. Om du installerar applikationen på ett 32-bitarssystem är filnamnet zoom_openSUSE_i686.rpm.
 5. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.

Beroenden

Om du har problem med att installera ska du kontrollera att följande beroenden är installerade.

32-bitars

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
libudev.so.1
libgobject-2_0-0-32bit
libgstapp-0_10-0-32bit
libgstinterfaces-0_10-0-32bit
libXi6-32bit
libSM6-32bit
libdbus-1-3-32bit
libasound2-32bit
ibus

64-bitars

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
libudev.so.1
libgobject-2_0-0
libgstapp-0_10-0
libgstinterfaces-0_10-0
libXi6
libSM6
libdbus-1-3
libasound2
ibus

Avinstallera Zoom

Om du vill avinstallera applikationen kör du följande kommando på terminalen.

sudo zypper remove zoom

Oracle Linux, CentOS, RedHat eller Fedora

Använda ett grafiskt installationsprogram (endast Fedora)

Om du använder GNOME-utgåvan av Fedora kan du installera Zoom via GNOME-applikationscentret.

 1. Ladda ner RPM-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 2. Öppna nerladdningsplatsen med hjälp av en filhanterare.
 3. Dubbelklicka på RPM-installationsfilen för att öppna den i GNOME-applikationscentret.
 4. Klicka på Installera.
 5. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.

Använda terminalen

 1. Ladda ner RPM-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 2. Skriv följande kommando och kör det genom att trycka på Retur.
  sudo yum localinstall zoom_x86_64.rpm
  Obs! Se till att du anger rätt RPM-filnamn. Om du installerar programmet på ett 32-bitarssystem är filnamnet zoom_i686.rpm.
 3. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.

Beroenden

Om du har problem med att installera ska du kontrollera att följande beroenden är installerade.

32-bitars

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
mesa-dri-drivers(x86-32)
ibus

64-bitars

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
mesa-dri-drivers
ibus

Avinstallera Zoom

Om du vill avinstallera applikationen kör du följande kommando på terminalen.

sudo yum remove zoom

Arch eller Manjaro

Använda ett grafiskt installationsprogram

Följ de här stegen om du har den grafiska Pamac-pakethanteraren. I de flesta Arch-baserade distributioner (t.ex. Manjaro) är den installerad som standard.

 1. Ladda ner TAR.XZ-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 2. Öppna nerladdningsplatsen med hjälp av en filhanterare.
 3. Dubbelklicka på TAR.XZ-installationsfilen för att öppna den i Pamac.
  Pamac visar de nödvändiga beroenden som kommer att installeras med Zoom.
 4. Klicka på Använd.
 5. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas att göra detta.

Obs! Om du har problem med att installera de nödvändiga beroendena ska du använda pakethanteraren för att uppdatera systemet.

Använda terminalen

 1. Ladda ner TAR.XZ-installationsfilen från vårt nerladdningscenter.
 2. Öppna nerladdningsplatsen med hjälp av en filhanterare.
 3. Högerklicka i filhanteraren och klicka på Terminal för att öppna den aktuella platsen på terminalen.
 4. Skriv följande kommando och kör det genom att trycka på Retur.
  sudo pacman -U zoom_x86_64.pkg.tar.xz
 5. Ange ditt administratörslösenord och fortsätt med installationen när du uppmanas att göra detta.
  Pacman laddar även ner och installerar de nödvändiga beroendena.

Avinstallera Zoom

Om du vill avinstallera applikationen kör du följande kommando på terminalen. Därmed tas även de beroenden som inte behövs för andra installerade applikationer bort.

 sudo pacman -Rs zoom