Aktivera och lägga till en medvärd


Med hjälp av medvärdsfunktionen kan värden dela sina värdbefogenheter med en annan användare och låta denne hantera de administrativa uppgifterna i mötet, såsom att hantera deltagare eller starta/stoppa inspelningen. Värden är den enda användaren som kan utse en medvärd. Det finns ingen begränsning när det gäller hur många medvärdar du kan ha i ett möte eller webbinarium.

Läs mer om medvärdskontroller.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att aktivera och lägga till en medvärd

Hur man aktiverar en medvärd

Konto

Så här aktiverar du medvärdsfunktionen för alla medlemmar i din organisation:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Kontohantering i navigeringsmenyn och klicka sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Gå till I möte (bas) och verifiera att inställningen Medvärd är aktiverad.
 5. Om inställningen är inaktiverad klickar du på växelknappen för att aktivera den. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Slå på för att verifiera ändringen.
 6. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare på ditt konto klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Grupp

Så här aktiverar du medvärdsfunktionen för en grupp användare:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringspanelen och sedan på Grupper
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan och sedan på fliken Möte.
 4. Gå till I möte (bas) och verifiera att inställningen Medvärd är aktiverad.
 5. Om inställningen är inaktiverad klickar du på växelknappen för att aktivera den. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Slå på för att verifiera ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 6. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i den här gruppen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Användare

Så här aktiverar du medvärdsfunktionen för eget bruk:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringspanelen.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Gå till I möte (bas) och verifiera att inställningen Medvärd är aktiverad.
 5. Om inställningen är inaktiverad klickar du på växelknappen för att aktivera den. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Slå på för att verifiera ändringen.
  Obs! Om alternativet är nedtonat har det låsts på antingen grupp- eller kontonivå, och du måste kontakta din Zoom-administratör.

Begränsningar för medvärdar

Medvärdar har inte åtkomst till följande kontroller eftersom dessa endast är tillgängliga för värden för ett möte:

Medvärdar kan heller inte starta ett möte. Om en värd har behov av att någon annan kan starta mötet kan hen utse en alternativ värd. Läs mer om medvärdskontroller.

Hur man utser en medvärd under ett möte

 1. Starta mötet som värd.
 2. Klicka på Deltagare i möteskontrollerna.
 3. Håll muspekaren över namnet på den deltagare som ska bli medvärd och välj Mer.
 4. Klicka på Utse till medvärd.

Efter att ha utsetts till medvärd har deltagaren åtkomst till medvärdskontrollerna.

 1. Starta mötet som värd.
 2. Tryck på Deltagare i möteskontrollerna.
 3. Tryck på namnet på den deltagare som ska bli medvärd och tryck på Utse till medvärd.

Efter att ha utsetts till medvärd har deltagaren åtkomst till medvärdskontrollerna.