Aktivera grupprum


Med hjälp av grupprum kan du dela upp ditt Zoom-möte i upp till 50 separata sessioner. Mötesvärden kan välja att dela upp mötesdeltagarna i dessa separata sessioner automatiskt eller manuellt, eller också kan de låta deltagarna välja och gå med i gruppsessioner enligt egna önskemål. Värden kan när som helst växla mellan sessionerna.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att aktivera grupprum i Zoom

Obs! Ta del av informationen om begränsningar för grupprum innan du använder grupprum.

Hur man aktiverar grupprum och grupprumsalternativ

Konto

Så här aktiverar du grupprumsfunktionen för alla medlemmar i din organisation:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Kontohantering i navigeringsmenyn och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (avancerat) klickar du på växelknappen Grupprum för att aktivera den.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera för att verifiera ändringen.
 6. (Valfritt) Markera kryssrutorna för följande grupprumsalternativ och klicka sedan på Spara:
  • Tillåt värden att tilldela deltagare till grupprum under schemaläggningen
  • Tillåt värden att sända meddelanden till deltagarna: Då kan värden sända ett textbaserat meddelande till alla deltagare i grupprum. 
  • Tillåt värden att sända sin röst till grupprum: Då kan värden sända sitt mikrofonljud till alla deltagare i grupprum. Den här funktionen kräver version 5.12.0 eller senare.
  • Tillåt värden att skapa, byta namn på och radera grupprum när rummen är öppna
   Obs! Det här alternativet måste aktiveras av Zoom innan det blir tillgängligt och kräver version 5.9.3 eller senare.
  • Tillåt värden att visa aktivitetsstatus för deltagare i grupprum (t.ex. skärmdelning och reaktioner). Då kan värdar och medvärdar snabbt visa deltagarnas ljud- och videostatus och se om de delar sin skärm eller om det finns några aktiva reaktioner eller feedbackikoner. Den här funktionen kräver att värdar och deltagare har klientversion 5.10.3 eller senare för att aktivitetsstatus ska visas, och den är inte tillgänglig för deltagare som deltar på vissa enheter såsom en telefon eller en H.323 eller SIP. 
 7. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare på ditt konto från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Grupp

Så här aktiverar du grupprumsfunktionen för alla medlemmar i en viss grupp:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Grupper.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Möte.
 5. Under I möte (avancerat) klickar du på växelknappen Grupprum för att aktivera den.
 6. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera för att verifiera ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 7. (Valfritt) Markera kryssrutorna för följande grupprumsalternativ och klicka sedan på Spara:
  • Tillåt mötesvärdar att förtilldela deltagare till grupprum
  • Tillåt värden att sända meddelanden till deltagarna: Då kan värden sända ett textbaserat meddelande till alla deltagare i grupprum. 
  • Tillåt värden att sända sin röst till grupprum: Då kan värden sända sitt mikrofonljud till alla deltagare i grupprum. Den här funktionen kräver version 5.12.0 eller senare.
  • Tillåt värden att skapa, byta namn på och radera grupprum när rummen är öppna
   Obs! Det här alternativet måste aktiveras av Zoom innan det blir tillgängligt och kräver version 5.9.3 eller senare.
  • Tillåt värden att visa aktivitetsstatus för deltagare i grupprum (t.ex. skärmdelning och reaktioner). Då kan värdar och medvärdar snabbt visa deltagarnas ljud- och videostatus och se om de delar sin skärm eller om det finns några aktiva reaktioner eller feedbackikoner. Den här funktionen kräver att värdar och deltagare har klientversion 5.10.3 eller senare för att aktivitetsstatus ska visas, och den är inte tillgänglig för deltagare som deltar på vissa enheter såsom en telefon eller en H.323 eller SIP. 
 8. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare i gruppen från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Användare

Så här aktiverar du grupprumsfunktionen för eget bruk:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (avancerat) klickar du på växelknappen Grupprum för att aktivera den.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera för att verifiera ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på antingen grupp- eller kontonivå. Du behöver kontakta Zoom-administratören.
 6. (Valfritt) Markera kryssrutorna för följande grupprumsalternativ och klicka sedan på Spara:
  • Tillåt mötesvärdar att förtilldela deltagare till grupprum
  • Tillåt värden att sända meddelanden till deltagarna: Då kan värden sända ett textbaserat meddelande till alla deltagare i grupprum. 
  • Tillåt värden att sända sin röst till grupprum: Då kan värden sända sitt mikrofonljud till alla deltagare i grupprum. Den här funktionen kräver version 5.12.0 eller senare.
  • Tillåt värdar att skapa, byta namn på och radera grupprum när rummen är öppna.
   Obs! Det här alternativet måste aktiveras av Zoom innan det blir tillgängligt och kräver version 5.9.3 eller senare.
  • Tillåt värden att visa aktivitetsstatus för deltagare i grupprum (t.ex. skärmdelning och reaktioner). Då kan värdar och medvärdar snabbt visa deltagarnas ljud- och videostatus och se om de delar sin skärm eller om det finns några aktiva reaktioner eller feedbackikoner. Den här funktionen kräver att värdar och deltagare har klientversion 5.10.3 eller senare för att aktivitetsstatus ska visas, och den är inte tillgänglig för deltagare som deltar på vissa enheter såsom en telefon eller en H.323 eller SIP.  

Hur man använder grupprum

Efter att ha aktiverat grupprum kan användare göra följande: