Delta i ett möte via inbjudningslänken


Du kan få en länk med en inbjudan till ett Zoom-möte i ett e-postmeddelande, i kalendern eller direkt från mötesvärden. Inbjudningslänken består av en webbadress som inkluderar ett mötes-ID och ibland även ett inbäddat lösenord som gör att deltagarna kan ansluta sig snabbare. När du ansluter dig till ett möte genom att klicka på inbjudningslänken öppnas din webbläsare med ett meddelande om att mötet kommer att öppnas i Zoom-appen. Dessutom visas en dialogruta från vilken du kan starta Zoom-applikationen på din enhet.

Läs mer om ytterligare sätt att delta i ett möte, inklusive hur du deltar utan att installera Zoom på din enhet.

Denna artikel omfattar:

Hur man går med i ett möte via deltagarlänken

 1. Klicka på inbjudningslänken eller kopiera och klistra in den i en webbläsare.
  Du dirigeras om från webbläsaren till sidan för start av mötet. Ett popup-fönster visas där du tillfrågas om du vill öppna Zoom Meetings.
 2. (Valfritt) Markera kryssrutan om du vill att Zoom alltid ska öppna länkar av denna typ i den associerade appen.
  Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt i vissa webbläsare.
 3. Klicka på Öppna.
  Zoom-appen öppnas och du dirigeras till mötet.
  Obs! Den här knappen kan ha ett annat namn såsom Tillåt eller Öppna zoom.us beroende på vilken webbläsare och enhet du använder.

Hur man felsöker insticksprogrammet för start av Zoom

Vid vissa tillfällen kanske insticksprogram inte är aktiverade, har inaktiverats, har installerats felaktigt eller har installerats korrekt men inte har kunnat startas. Kontrollera om insticksprogrammet för start av Zoom är aktiverat (aktivera det på nytt om det har inaktiverats).

Safari

De flesta insticksprogram stöds inte längre av Safari. Du behöver välja att starta Zoom varje gång.