VDI-versioner och nerladdningar


Nedan visas en lista över kompatibla insticksprogram för den här VDI-versionen. Klicka på länken till ett insticksprogram för att ladda ner det.

Obs!

Kompatibla insticksprogram

*Insticksprogrammen är endast optimerade för Zoom Meetings såvida inte texten ”(Phone och Meetings)” står angiven bredvid dem. I så fall är de optimerade för både Zoom Phone och Zoom Meetings.

VDI-versioner i serie 5

Klicka här för att ladda ner version 5.14.0 av VDI-klienten.

Information om version 5.14.0

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

  • Windows Universal Installer (Phone och Meetings): 5.14.0.23370

Klicka här för att ladda ner version 5.13.11 av VDI-klienten.

Information om version 5.13.11

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

Klicka här för att ladda ner version 5.13.10 av VDI-klienten. Vi rekommenderar en uppdatering till antingen 5.13.11 eller 5.14.0.

Information om version 5.13.10

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

Klicka här för att ladda ner version 5.13.1 av VDI-klienten. Vi rekommenderar en uppdatering till antingen 5.13.11 eller 5.14.0.

Information om version 5.13.1

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

  • Windows Universal Installer (Phone och Meetings): 5.13.1.22610

Klicka här för att ladda ner version 5.13.0 av VDI-klienten. Vi rekommenderar en uppdatering till antingen 5.13.11 eller 5.14.0.

Information om version 5.13.0

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

  • Windows Universal Installer (Phone och Meetings): 5.13.0.22460

Klicka här för att ladda ner version 5.12.7 av VDI-klienten.

Information om version 5.12.7

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

  • Windows Universal Installer (Phone och Meetings): 5.12.7.22370

Klicka här för att ladda ner version 5.12.6 av VDI-klienten.

Information om version 5.12.6

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Amazon WorkSpaces

  • Windows Universal Installer (Phone och Meetings): 5.12.6.22200

Obs! Version 5.12.3 är en korrigeringsversion för VDI-klienten för Zoom Meetings. Den innehåller inga nya funktioner.

Klicka här för att ladda ner korrigeringsversion 5.12.3 av VDI-klienten.

Information om version 5.12.3

Obs! Det enda nya paketet är version 5.12.2 av VDI-klienten. VDI-insticksprogrammet är detsamma som för föregående version.

Klicka här för att ladda ner version 5.12.2 av VDI-klienten.

Information om version 5.12.2

Klicka här för att ladda ner version 5.12.1 av VDI-klienten.

Information om version 5.12.1

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.12.0 av VDI-klienten.

Information om version 5.12.0

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.11.9 av VDI-klienten.

Information om version 5.11.9

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.11.2 av VDI-klienten.

Information om version 5.11.2

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.11.0 av VDI-klienten.

Information om version 5.11.0

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Obs! Version 5.10.7 är en säkerhetskorrigeringsversion för VDI-klienten för Zoom Meetings.

Klicka här för att ladda ner version 5.10.7 av VDI-klienten.

Information om version 5.10.7

Klicka här för att ladda ner version 5.10.6 av VDI-klienten.

Information om version 5.10.6

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner korrigeringsversion 5.10.2 för VDI-klienten.

Information om version 5.10.2

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.10.0 av VDI-klienten.

Information om version 5.10.0

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.9.6 av VDI-klienten.

Information om version 5.9.6

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Obs! Version 5.9.2 är en korrigeringsversion som endast är avsedd för ett nytt eLux VDI-insticksprogram. Den innehåller inga nya funktioner och VDI Meeting-klienten är oförändrad från version 5.9.1.

Klicka här för att ladda ner version 5.9.1 av VDI-klienten.

Information om version 5.9.2

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Obs! Version 5.9.1 är endast en korrigeringsversion. Den innehåller inga nya funktioner.

Klicka här för att ladda ner version 5.9.1 av VDI-klienten.

Information om version 5.9.1

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Klicka här för att ladda ner version 5.9.0 av VDI-klienten.

Information om version 5.9.0

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC

Obs! Det här är en version som endast är avsedd för insticksprogrammet (inte en VDI-klientversion).
Klicka här för att ladda ner föregående version av VDI-klienten, 5.8.4.

Information om version 5.8.5

Citrix

VMware

Azure Virtual Desktop och Windows 365 Cloud PC