Insticksprogram för Microsoft Outlook (skrivbord)


Obs! Zoom rekommenderar att du använder tillägget Zoom for Outlook (webb och skrivbord) för att få en bättre upplevelse, särskilt om företaget har datorer som kör macOS. Microsoft blockerar injektionsbaserade insticksprogram från att köra Outlook för macOS och tillåter endast insticksprogram som är tillgängliga via Microsoft Store. Detta var tidigare planerat för juni 2020, men har skjutits upp och ett nytt datum har ännu inte fastställts av Microsoft. Vi rekommenderar att organisationen migrerar till tillägget i stället för att använda insticksprogrammet för skrivbord. 

Zoom-insticksprogrammet för Microsoft Outlook har utformats för att göra det snabbt och smidigt att schemalägga ett möte i Microsoft Outlook. Detta insticksprogram gör det möjligt att schemalägga och starta Zoom-möten direkt, samt göra om befintliga planerade möten till Zoom-möten. Insticksprogrammet för Outlook kan även synkronisera lediga/upptagna tider med Zoom-klienten baserat på händelser i din Outlook-kalender (endast PC, kräver version 3.5 eller senare – ladda ner den senaste versionen).

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda insticksprogrammet för Microsoft Outlook

Hur man laddar ner insticksprogrammet

Du kan ladda ner MSI-filen för Zoom-insticksprogrammet för Microsoft Outlook från nerladdningscentret. När nedladdningen är slutförd kör du MSI-filen och följer installationsguiden för att slutföra installationen. Du måste starta om Outlook innan du använder insticksprogrammet.

Obs! Flera versioner av Outlook har inte stöd för alternativen Schemalägg ett möte eller Start direktmöte. Om du inte ser dessa i menyfliksområdet kan du kontrollera om de dyker upp efter att du har skapat ett nytt möte eller en ny kalenderhändelse.

Hur man schemalägger ett möte

Obs!

 1. Klicka på knappen Schemalägg ett möte.
 2. Välj önskade inställningar för att schemalägga ett möte.
  • mötes-ID
   • Generera automatiskt: Generera ett slumpmässigt unikt mötes-ID.
   • Personligt mötes-ID*: Använd ditt personliga mötes-ID.
  • Säkerhet
   • Lösenord: Ange ett lösenord för mötet. Personer som går med måste ange detta innan de går med i ett schemalagt möte.
    Obs! Mötets lösenord måste uppfylla komplexitetskraven som har ställts in av administratören.
   • Väntrum: Aktivera väntrummet för mötet.
   • Endast autentiserade användare kan delta: Begränsa åtkomsten till mötet så att endast inloggade användare kan delta.
  • Video
   • Värd: Välj om du vill att värdens video ska vara på eller av vid anslutning till mötet. Värden kan välja att starta sin video även om du väljer av.
   • Deltagare: Välj om du vill att deltagarnas video ska vara på eller av vid anslutning till mötet. Deltagarna kan välja att starta sin video även om du väljer av.
  • Ljud: Tillåt att användarna ringer in med endast Telefon, endast DatorljudBåda eller Tredjepartsljud (om det är aktiverat för ditt konto).
   • Ring in från: Om Telefon eller Båda är aktiverat för det här mötet klickar du på Redigera för att välja de inringningsländer som ska inkluderas i inbjudan. Det här omfattar som standard dina globala inringningsländer som anges i dina mötesinställningar.
  • Tillåt deltagarna att delta före värden: Tillåt deltagare att delta i mötet utan dig eller innan du deltar. Mötet avslutas efter 40 minuter för Bas-användare (kostnadsfritt). Om det är aktiverat kan du även välja hur långt innan den schemalagda starttiden du vill att de ska kunna delta: 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller När som helst.
  • Stäng av ljud för deltagare när de deltar: Om deltar före värd inte har aktiverats stängs ljudet av för alla deltagare när de deltar i mötet.
  • Spela in mötet automatiskt: Markera detta om du vill att mötet ska spelas in automatiskt. Välj om du vill att det ska spelas in lokalt (på din dator) eller i molnet. Läs mer om automatisk inspelning.
  • Aktivera fokusläge när mötet börjar: Starta mötet med fokusläget aktiverat automatiskt, så att färre saker kan distrahera mötesdeltagarna. Den här funktionen kräver klientversion 5.9.0 eller senare.
  • Visa i lista med offentliga evenemang: Lägg till mötet i en offentlig kalender som är kopplad till din anpassade URL.
  • Aktivera ytterligare datacenterregioner för det här mötet
  • Godkänn eller neka deltagande för användare från vissa regioner och länder: Värden kan antingen tillåta att endast deltagare från specifika länder eller regioner går med, eller blockera alla deltagare från specifika länder eller regioner.
  • Inkludera inbjudningslänk i platsfältet: Detta inkluderar URL för deltagande i platsfältet för kalenderhändelsen 
  • Infoga inbjudan till Zoom-möte ovanför befintlig text: Infoga information om Zoom-mötet längst upp i mötesinbjudan (före eventuell egen text som skrivs i mötesinbjudan).
  • Välj ett språk för att skicka inbjudan: Det här alternativet gör det möjligt att välja vilket språk du vill att Zoom-inbjudan ska vara på.
  • Alternativa värdar: Ange e-postadressen till en annan Zoom-användare som är licensierad för ditt konto så att den personen kan starta mötet om du inte är närvarande. 
   Obs! Om mötesvärden vill lägga till alternativa värdar i sitt möte kan denne aktivera inställningen Tillåt alternativa värdar att lägga till eller redigera omröstningar. Den här funktionen kräver Zoom-klientversion 5.8.0 eller senare. Om du inte är säker på att alternativ värd är rätt roll för dig kan du läsa mer om rollerna i ett möte.
  • Spara och visa inte igen: Markera detta om du vill använda samma inställningar som standard för andra möten från och med nu. Inställningsfönstret visas inte och du måste öppna det manuellt för att redigera inställningarna.
 3. Klicka på Fortsätt.
  Kalenderinbjudan genereras automatiskt med information om Zoom-mötet.

Obs! Du kan avbryta Zoom-mötet eller ändra inställningarna för Zoom-mötet i kalenderinbjudan genom att välja motsvarande knappar på menyn.

Hur man schemalägger en personlig ljudkonferens (PAC)

Obs! Se till att välja lämpliga inringningsnummer i webbportalen innan du följer dessa steg.

 1. Aktivera och konfigurera personliga ljudkonferenser i webbportalen. 
 2. Klicka på pilen längst ner i Schemalägg ett möte.
 3. Om du har flera PAC-konton väljer du vilket du vill schemalägga med.
  Detta fyller automatiskt i en kalenderhändelse med din PAC-information. Ändra datum och tid och lägg till deltagare efter behov.
 4. Klicka på Skicka.

Hur man gör om ett befintligt evenemang till ett Zoom-möte

 1. Öppna en befintlig kalenderhändelse i Outlook.
 2. Välj antingen Schemalägg ett möte eller Personlig ljudkonferens för att schemalägga den typ av möte som önskas.
 3. Välj önskade inställningar för att schemalägga ett möte.
  I avsnittet Hur man schemalägger ett möte finns mer information.
 4. Klicka på Fortsätt.
  Inbjudan fylls nu i automatiskt med informationen.
 5. Klicka på Spara och stäng.

Ikon för insticksprogram saknas

Om du inte ser ikonen Schemalägg ett möte i menyfliksområdet kan du öppna Outlook-alternativen.

 1. Välj Inaktiverade poster.
 2. Välj insticksprogrammet för Zoom Outlook.
 3. Välj Aktivera.
 4. Välj tilläggen Com.
 5. Markera kryssrutan Zoom Outlook Plugin

Hur man schemalägger möten för andra

Om du vill schemalägga åt en annan Zoom-användare kan du läsa artikeln om schemaläggningsbefogenhet.