Testa ljudet före Zoom-möten


Det går att delta i ett möte med ljud på två sätt: delta via dator eller delta via telefon. Följ anvisningarna i dessa avsnitt för att testa ljudet innan eller efter du deltar i ett möte. Du kan även delta i ett testmöte om du vill testa ljudet och bekanta dig med möteskontrollerna.

Förutsättningar för att testa enhetens mikrofon och högtalare

Hur man testar och justerar ljudet

Testa ljudet när man deltar i ett möte

Om du inte har aktiverat inställningen för att delta automatiskt med datorljud kan du testa högtalaren och mikrofonen precis innan du går med i ett Zoom-möte:

 1. När du går med i ett möte klickar du på Testa högtalare och mikrofon.
  Mötet visar ett popup-fönster för att testa högtalarna.
 2. Om du inte hör ringsignalen använder du listrutan eller klickar på Nej, prova en annan högtalare för att byta högtalare tills du hör ringsignalen.Klicka på Ja för att fortsätta till mikrofontestet.
 3. Om du inte hör något ljud spelas upp använder du listrutan eller klickar på Nej, prova en annan mikrofon för att byta mikrofon tills du hör uppspelningen. Klicka på Ja när du hör uppspelningen.
 4. Klicka på Delta med datorljud för att avsluta testet av högtalare och mikrofon.

Obs! Under ett möte kan du även klicka på ikonen intill Ljud av/Ljud på i verktygsfältet med möteskontroller för att välja en annan högtalare eller mikrofon.

Testa ljudinställningarna före ett möte

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på din profilbild och klickar sedan på Inställningar.
 3. Klicka på fliken Ljud.
 4. I avsnittet Högtalare klickar du på Testa högtalare för att spela upp ett testljud. 
 5. Om du inte kan höra det väljer du en annan högtalare i listrutan eller justerar volymen.
 6. I avsnittet Mikrofon klickar du på Testa mikrofon för att testa mikrofonen. 
  Ljudet börjar spelas in och du kan se stapeln för Ingångsnivå röra sig när Zoom fångar upp ljud. Ljudet spelas upp. Du kan välja en annan mikrofon i menyn eller justera ingångsnivån efter behov.
 7. (Valfritt) Markera kryssrutan Justera mikrofonvolym automatiskt om du vill att Zoom ska justera ingångsvolymen automatiskt. 

Läs mer om ljudinställningar eller läs om hur du felsöker problem med högtalare eller mikrofon på Zoom-skrivbordsklienten.

Felsöka mikrofonen

 • Om du använder macOS 10.14 Mojave eller äldre och inte kan komma åt mikrofonen kontrollerar du operativsystemets behörigheter för att bekräfta att Zoom har åtkomst till mikrofonen. Läs mer om att ge Zoom-klienten behörighet.
 • Om du använder Windows 10 och inte kan komma åt mikrofonen använder du sökfältet i Windows för att gå till Sekretessinställningar för mikrofon. Aktivera reglaget Låt appar använda din mikrofon och aktivera åtkomst för Zoom. Mer information finns i Microsofts felsökningsanvisningar.

Delta i ett testmöte för att testa ljudinställningar

 1. Gå till http://zoom.us/test i en mobilwebbläsare.
 2. Starta Zoom-mobilappen för att delta i testmötet.
  Obs! Om detta är det första Zoom-möte du deltar i ombeds du att tillåta åtkomst till mikrofonen.
 3. Om du vill delta med ljud trycker du på Wifi eller mobildata.
  Zoom testar enhetens högtalare och mikrofon automatiskt.
 4. Tryck på Klar för att lämna testmötet.

Delta i ett möte med enhetsljud

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Starta eller gå med i ett möte.
  Obs! Om detta är det första Zoom-möte du deltar i ombeds du att tillåta åtkomst till mikrofonen.
 3. Tryck på något av följande alternativ:
  • Wifi eller mobildata: Ansluter ljudet via internet
  • Inringning: Ger alternativ för att ringa in till Zoom-mötet via telefon
  • Ring min telefon: Ringer upp din telefon för att delta i mötet. Det här alternativet är inte tillgängligt om inte mötets värd har en ljudplan.
 4. (Valfritt) I nedre vänstra hörnet av verktygsfältet med möteskontroller kan du trycka på mikrofonikonen för att slå av och på ljudet.
 5. (Valfritt) I verktygsfältet med möteskontroller kan du trycka på ikonen Mer och sedan på Koppla ifrån ljud om du behöver ansluta ljudet med en annan metod.

Läs om hur man felsöker problem med högtalare eller mikrofon på mobilenheten.