Aktivera eller inaktivera Visa länken ”Delta från din webbläsare”


Deltagare som inte har möjlighet att installera Zoom kan delta i ett möte eller webbinarium med hjälp av Zoom-webbklienten via datorns webbläsare. Zoom-webbklienten har begränsade funktioner.

Länken Delta från din webbläsare visas när användaren klickar på länken för att delta i mötet. Du kan inkludera länken Delta från din webbläsare automatiskt eller så kan du kräva att deltagarna försöker ladda ner Zoom först. 

Deltagaren kan klicka på Delta från din webbläsare. Personen ombeds att ange sitt namn och kan sedan delta i mötet.

Obs!

Förutsättningar för att visa länken ”Delta från din webbläsare”

Hur man aktiverar eller inaktiverar Visa länken ”Delta från din webbläsare”

Konto

Aktivera eller inaktivera Visa länken ”Delta från din webbläsare” för alla användare i kontot:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Kontohantering i navigeringsmenyn och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (avancerat) klickar du på reglaget Visa länken ”Delta från din webbläsare” för att aktivera eller inaktivera.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
 6. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i kontot klickar du på låsikonen  och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

grupp

Aktivera eller inaktivera Visa länken ”Delta från din webbläsare” för en grupp med användare:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Grupper.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Möte.
 5. Under I möte (avancerat) klickar du på reglaget Visa länken ”Delta från din webbläsare” för att aktivera eller inaktivera.
 6. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 7. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i gruppen klickar du på låsikonen  och klickar sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Användare

Aktivera eller inaktivera Visa länken ”Delta från din webbläsare” för din egen användning:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (avancerat) klickar du på reglaget Visa länken ”Delta från din webbläsare” för att aktivera eller inaktivera.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på antingen grupp- eller kontonivå. Du behöver kontakta Zoom-administratören.