Genomföra omröstningar i möten


Omröstningsfunktionen för möten gör det möjligt att skapa omröstningsfrågor med ett eller flera alternativ för möten. Du kan starta omröstningen under mötet och samla in svaren från deltagarna. Du kan även ladda ner en rapport för omröstningen efter mötet. Omröstningar kan även utföras anonymt om du inte vill samla in deltagarinformation tillsammans med resultatet av omröstningen.

Fullständig information om resultatet av omröstningen, till exempel alla deltagares svar och insändningstider finns i omröstningsrapporterna, som är tillgängliga efter mötet som standard men som även kan göras tillgängliga när sessionen pågår.

Du kan även skapa och starta avancerade omröstningar och quiz

Det går även att skapa standardomröstningar och avancerade omröstningar i ett webbinarium.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att genomföra omröstningar i möten

*Obs! Värden kan skapa och redigera omröstningar direkt i skrivbordsklienten med version 5.13.0 och senare. 

**Obs! Användare med iOS- eller Android-mobilappen kan delta i omröstningar, men värden måste använda skrivbordsklienten för att hantera omröstningarna.

Begränsningar för mötesomröstningar

Hur man lägger till omröstningsfrågor för ett möte

Omröstningsfrågor kan skapas i förväg före mötet eller under tiden sessionen pågår. Om du skapar eller redigerar en omröstning under ett pågående möte i version 5.12.9 och tidigare dirigeras du till webbportalen. Värdar med skrivbordsklient 5.13.0 eller senare kan skapa och redigera i omröstningsfönstret i mötet.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på ämnet för det schemalagda mötet. Om du inte har ett schemalagt möte kan du schemalägga ett möte.
 4. Klicka på fliken Omröstningar/quiz längst upp på sidan.
 5. Klicka på + Skapa för att börja skapa omröstningen.
  Om avancerade omröstningar och quiz är aktiverade har du två alternativ: Omröstning och Avancerade omröstningar och quiz.
 6. Välj Omröstningar
 7. (Valfritt) Markera kryssrutan Lägg till i biblioteket för omröstningar/quiz.
  När omröstningen har skapats sparas den i ett bibliotek där du kan komma åt den för andra möten.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på Namnlös omröstning för att ändra namnet på denna uppsättning med omröstningar.
 10. Klicka på frågeområdet för att redigera följande information: 
  • Klicka på området Namnlös fråga för att redigera namnet på den frågan. 
  • Klicka på listrutan till höger om namnet på omröstningsfrågan för att välja typ av fråga:
   • Enval: Deltagarna i omröstningen kan endast välja ett av de angivna svaren.
   • Flerval: Deltagarna i omröstningen kan välja flera av de angivna svaren. 
  • Klicka i den tomma rutan för varje alternativ för att ange ett svar som deltagarna kan välja bland.
  • Klicka på + Lägg till alternativ för att lägga till ytterligare svarsalternativ. 
  • : Ta bort den aktuella omröstningsfrågan.
  • : Duplicera den aktuella omröstningsfrågan som den ser ut för närvarande.
 11. (Valfritt) Klicka på Lägg till en fråga för att skapa en ytterligare fråga.
  Obs! Ordningen för frågorna och de enskilda svaren på en fråga kan ändras efter behov. 
 12. Klicka på knappen Mer  för att komma åt följande alternativ:
  • Kräv att svaren är anonyma: Deltagarna i omröstningen kan välja att låta svaren kopplas till dem eller lämna svaren på omröstningen anonymt.
   Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på antingen grupp- eller kontonivå. Du behöver kontakta Zoom-administratören.
  • Lägg till i biblioteket för omröstningar/quiz: Den skapade omröstningen sparas i ett bibliotek för omröstningar/quiz, så att du kan komma åt och återanvända omröstningen för framtida möten. Du kan gå till ”Möten > Omröstningar” för att se denna post.
 13. Klicka på Spara.

Under mötet ställs alla frågor för en omröstning när omröstningen startas. Du kan skapa ytterligare omröstningar för att ställa frågor vid olika tillfällen under mötet.

Hur man använder biblioteket för omröstningar/quiz

Om det är aktiverat av en administratör kan du hantera ett centralt bibliotek med omröstningar för möten. Du kan skapa eller redigera omröstningar och använda dem för möten med personligt mötes-ID (PMI) och möten utan PMI. Om en omröstning markeras som tillgänglig för alla möten syns den i listan över omröstningar som kan startas under ett möte.

Obs!

Öppna fliken Omröstningar/quiz

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Omröstningar/quiz.
  Obs! Om fliken endast heter Omröstningar är avancerade omröstningar och quiz inte aktiverade.

Skapa en omröstning på fliken Omröstningar/quiz

Skapa en sparad omröstning som kan aktiveras för alla dina möten.

 1. Öppna fliken Omröstningar/quiz.
 2. Välj Omröstningar.
  Obs! Om avancerade omröstningar och quiz har aktiverats visas två alternativ: Omröstning och Avancerade omröstningar och quiz.

 3. Skapa en omröstning.
  När omröstningen har skapats visas den på fliken Omröstningar/quiz.
 4. (Valfritt) Om du vill aktivera dina skapade omröstningar för alla dina möten klickar du på reglaget under Aktivera för att aktivera on-toggle-button__1_.png eller inaktivera off-toggle-button.png.
 5. (Valfritt) Om du vill skapa fler omröstningar klickar du på + Skapa.

Vid flera omröstningar visas informationen Namn, Typ (Omröstningar, Quiz, Avancerad omröstning), Frågor (antal frågor) och Aktivera.

Använda åtgärder för enskilda omröstningar

När du har skapat en omröstning kan du välja åtgärder för den på fliken Omröstningar/quiz:

 1. Klicka på pennikonen pencil-button.png till höger om en omröstning för att redigera den.
 2. Klicka på de tre prickarna more-button__1_.png till höger om en omröstning och välj sedan bland följande åtgärder:
  • Duplicera: Omröstningen dupliceras.
  • Ta bort: Omröstningen tas bort.

Använda batchåtgärder för flera omröstningar

När du har skapat flera omröstningar kan du välja åtgärder för dem på fliken Omröstningar/quiz:

 1. Markera kryssrutan bredvid Namn
  Kryssrutorna för alla omröstningar markeras.
  Om du inte vill markera alla omröstningar kan du markera kryssrutorna för de omröstningar som önskas.
 2. Välj bland följande batchåtgärder för de omröstningar du har markerat:
  • Inaktivera för mina möten: Reglagen under Aktivera för de markerade omröstningarna inaktiveras off-toggle-button.png och är inte tillgängliga för alla dina möten.
  • Aktivera för mina möten: Reglagen under Aktivera för de markerade omröstningarna aktiveras on-toggle-button__1_.png och är tillgängliga för alla dina möten.
  • Duplicera: De markerade omröstningarna dupliceras.
  • Ta bort: De markerade omröstningarna tas bort.

Filtrera fliken Omröstningar/quiz

Klicka på listrutan Alla typer för att visa olika filter. Du kan filtrera dina omröstningar/quiz efter Omröstningar, Avancerade omröstningar eller Quiz.

Hur man startar en omröstning i ett möte

Omröstningar är inte omedelbart tillgängliga för deltagarna i ett möte, eftersom värden måste starta en omröstning som deltagarna ska svara på. Dessa omröstningar kan skapas innan mötet börjar eller under en pågående session, men omröstningen måste skapas i webbportalen i båda fallen.

 1. Starta det schemalagda Zoom-mötet som har omröstningar aktiverade.
 2. Klicka på knappen Omröstningar  i möteskontrollerna.
 3. Längst upp i omröstningsfönstret väljer du den omröstning som du vill starta (om flera omröstningar har skapats)
 4. Klicka på Starta.
  Deltagarna i mötet uppmanas nu att besvara frågorna i omröstningen. Värden kan se resultaten live.
 5. När du vill stoppa omröstningen klickar du på Avsluta omröstning.
 6. Klicka på knappen Mer  för att komma åt följande alternativ:
  • Starta omröstning igen: Startar om omröstningen. 
   Obs! Om en omröstning startas igen under ett möte visar omröstningsrapporten endast den senaste förekomsten av omröstningen. Om du vet med dig att du kommer vilja starta samma omröstning två gånger och vill ha båda datauppsättningarna kan det vara bra att skapa en andra omröstning med samma frågor som originalet, för att undvika att behöva starta om den.
  • Ladda ner resultat: Detta startar standardwebbläsaren så att du kan ladda ner hela omröstningsrapporten. Den visar vad varje deltagare har valt, i stället för procentandelarna för varje alternativ.
   Obs! Om du vill aktivera den här funktionen kontaktar du Zoom-supporten.
  • Visa resultat från webbläsare: Startar standardwebbläsaren och visar samma omröstningsresultat på webbsidan.
 7. Klicka på Dela resultat för att dela resultaten med deltagarna i mötet.