Komma igång med Zoom-webbklienten


Zoom-webbklienten gör det möjligt att delta i ett möte eller webbinarium i Zoom via en webbläsare utan att behöva ladda ner insticksprogram eller programvara. Webbklienten kan vara praktisk för användare som har begränsningar när det gäller vad de kan installera eller hämta, så att de kan använda sin webbläsare för att delta i Zoom-möten utan att ladda ner applikationen. Deltagare som deltar via webbklienten behöver som standard inte vara inloggade på ett Zoom-konto, men värden kan kräva autentisering.

Du kan använda inställningarna för att styra om länken Delta från webbläsare visas automatiskt eller om den bara visas efter att deltagarna har försökt ladda ner Zoom-klienten.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda webbklienten

Om den aktuella versionen av Chrome för mobil till exempel är 111 stöds PWA på versionerna 109, 110 och 111. När nya versioner släpps följer den lägsta versionen också med två versioner.

Obs!

Hur man startar eller går med i möten och webbinarier med webbklienten

Delta i ett möte eller webbinarium

Användarna kan delta i möten eller webbinarier i Zoom via sina webbläsare och på så sätt slippa ladda ner Zoom.

 1. Leta reda på länken med mötesinbjudan i din e-post eller kalenderinbjudan.
 2. Klicka på deltagarlänken för att delta i mötet.
 3. Om ett popup-fönster visas som uppmanar dig att öppna eller installera Zoom-skrivbordsklienten klickar du på Avbryt.
 4. Längst ner på sidan klickar du på länken Delta från din webbläsare.
  Obs! Om du inte ser det här alternativet ser du till att aktivera Delta från webbläsare.
 5. Logga in på ditt Zoom-konto om du uppmanas att göra det. Skapa ett nytt konto om du inte har ett Zoom-konto. 
  Du uppmanas att ange ditt namn och lösenordet för mötet om det inte inkluderades i deltagarlänken.
 6. Klicka på Gå med.

Starta ett schemalagt möte eller webbinarium

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten eller Webbinarier i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på det möte du vill starta.
 4. Klicka på Starta det här mötet i det övre högra hörnet.
 5. Om du uppmanas att öppna Zoom-skrivbordsklienten klickar du på Avbryt.
 6. Klicka på länken Delta från din webbläsare .
  Obs! Om du inte ser det här alternativet ser du till att aktivera Delta från webbläsare.

Starta ett direktmöte

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på VARA VÄRD FÖR ETT MÖTE längst upp till höger bredvid din profilbild. Välj sedan ett alternativ för att starta med video på, video av eller endast skärmdelning.
 3. Om du uppmanas att öppna Zoom-skrivbordsklienten klickar du på Avbryt.
 4. Klicka på länken Delta från din webbläsare .
  Obs! Om du inte ser det här alternativet ser du till att aktivera Delta från webbläsare.

Starta delta via ljud

När du har gått med kan du delta via ljudet från datorn, ringa in med telefon eller välja ring mig (om det är aktiverat för värdens konto). Ring mig och avgiftsfria nummer kräver en ljudkonferensplan

 1. Klicka på Delta via ljud i möteskontrollerna.
 2. Klicka på Telefonsamtal, Datorljud eller Ring mig för att välja deltagarmetod.
  • Telefonsamtal: Följ anvisningarna på skärmen för att ringa in via telefon.
  • Datorljud: Klicka på Delta via ljud från datorn. När du har gått med via datorljud kan du klicka på Ljud av/Ljud på i det nedre vänstra hörnet eller klicka på ^ för att välja en annan mikrofon och/eller högtalare.
  • Ring mig: Välj land för den telefon som du ringer från i listrutan och ange sedan det telefonnummer som du vill ringas upp på. Markera Kom ihåg numret på den här datorn om du vill att det här numret ska sparas för kommande möten. Klicka på Ring mig.

Hur man använder webbklienten under ett möte

Visa video

Du kan se deltagarnas video i Gallerivy och talarvy, samt upp till nio specifika deltagares video, om värden lyfter fram någon. Du kan även stoppa all inkommande video, vilket kan vara praktiskt om du har begränsad internetbandbredd eller för att undvika mental trötthet.  

Bjuda in andra

 1. Klicka på Deltagare i möteskontrollerna.
 2. I det nedre vänstra hörnet på panelen Deltagare klickar du på Bjud in.
 3. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilka tillägg som är tillgängliga för ditt konto, om du är värd och om du är inloggad.
  • Kontakter: Bjud in Zoom-kontakter som du redan har skapat.
  • Zoom Rooms: Bjud in Zoom Rooms som finns i ditt konto.
  • E-post: Detta öppnar alternativen för att skicka ett e-postmeddelande via din standardklient för e-post, till exempel Gmail eller Yahoo email, kopiera URL eller kopiera hela inbjudan.
  • Ring ut: Om du har en ljudkonferensplan kan du ringa ut till deltagare via telefon. Ange det namn du vill visa för deltagaren, välj dennes land, ange telefonnumret, välj om du vill att personen ska höra en hälsning eller om hen måste trycka på 1 innan anslutningen upprättas, och klicka på Bjud in.
  • System för rum: Om du har tillägget Cloud Room Connector kan du se informationen för ett H.323- eller SIP-rumsystem för att delta i samtalet eller bjuda in en person genom att ringa ut till dennes IP-adress.

Dela din skärm

 1. Klicka på Dela skärm i verktygsfältet för mötet.
 2. Välj den skärm du vill dela och klicka sedan på Dela. Om du använder flera skärmar ser du varje skärm.
  Om du vill dela fönstret för en särskild applikation klickar du på fliken Fönster, väljer en applikation och klickar sedan på Dela.
  Anmärkningar:
  • När du delar en applikation kan det hända att ändringar som görs i ett dokument under delningen inte syns för andra. Om du upplever detta problem kan du avsluta delningen och starta om den, eller dela hela skärmen för att undvika problemet.
  • För Windows 10-användare visas ett begränsat antal som ett alternativ för delning om flera applikationer är öppna. Stäng applikationer som inte behövs och försök igen om applikationen du vill dela inte finns med i listan.
  • Om du är ansluten i webbläsaren Chrome kan du till och med välja en specifik flik i Chrome som du vill dela.
 3. Under skärmdelning har du tillgång till följande kontroller:
  • En avisering längst upp i fönstret för Zoom-mötet visar en förhandsgranskning av den delade skärmen.Klicka på Pausa delning för att pausa skärmdelningen.
  • Klicka på Återuppta delning för att starta skärmdelningen igen. Du kan även klicka på Stoppa delning för att stoppa delning av skärmen.
  • Ett flytande aviseringsfält visas längst upp i webbläsaren. Klicka på Stoppa delning för att sluta dela din skärm. Klicka på Dölj för att ta bort det flytande aviseringsfältet.
 4. (Valfritt) Klicka på uppåtpilen bredvid knappen Dela skärm för att ändra vem som har tillgång till skärmdelning.

Begära fjärrstyrning

Du kan styra en annan deltagares skärm när denna skärmdelar.

 1. När du tittar på skärmdelning klickar du på Visa alternativ längst upp och klickar sedan på Begär fjärrstyrning.
 2. Klicka på Begär för att bekräfta.
 3. Klicka i den delade skärmen för att börja styra deltagarens skärm.
 4. Stoppa fjärrstyrningen genom att klicka på Lämna fjärrstyrning längst upp.

Använda frågor och svar för webbinarium

Du kan ställa frågor, hålla med och kommentera frågor om dessa funktioner har aktiverats av värden.

 1. Klicka på Frågor och svar i kontrollerna för webbinariet.
 2. Du har åtkomst till följande kontroller:

Starta en molninspelning

Som värd för mötet kan du klicka på Spela in för att spela in video, ljud och chattext i Zoom-molnet. Lokala inspelningar stöds inte i webbklienten.

Lägga till och starta omröstningar

Omröstningsfunktionen för möten gör det möjligt att lägga till frågor i dina möten. Du kan köra omröstningen under mötet och samla in svaren.

Hantera deltagare

Klicka på Deltagare i möteskontrollerna för att hantera deltagare. Det kan hända att en del funktioner inte är tillgängliga i webbklienten. Om du vill ha mer information kan du se den detaljerade listan över funktioner som är tillgängliga i webbklienten.

Använda frågor och svar för webbinarium

Som värd för webbinariet, samvärd eller paneldeltagare kan du klicka på Frågor och svar för att besvara och hantera frågor som skickas in av deltagare

Använda Maskera bakgrund

Funktionen Maskera bakgrund liknar funktionen Virtuell bakgrund. Den gör det möjligt att dölja din bakgrund samtidigt som en del av ditt ansikte syns under mötet.

Enheter som uppfyller de nödvändiga systemkraven kan även använda funktionen Virtuell bakgrund i webbklienten

Aktivera Maskera bakgrund under ett möte:

 1. Delta i eller starta ett möte.
 2. I möteskontrollerna klickar du på Mer och väljer Inställningar
 3. Klicka på fliken Bakgrund.
 4. Klicka på den bakgrund du vill använda.
 5. (Valfritt) Klicka på Spegla min video för att spegla din vy av din video. Detta kan kännas mer naturligt för vissa användare.
 6. (Valfritt) Du kan justera formen och placeringen för den utskärning som ditt ansikte syns i genom att klicka på formen i förhandsgranskningsfönstret för videon. Tre alternativ visas (Cirkel, Rektangel, Hjärta) och du kan klicka på dem för att ändra formen. Ändra platsen genom att klicka på formen och dra den runt i förhandsgranskningsfönstret för videon.
 7. Klicka på X för att stänga fönstret Inställningar och återgå till mötet.

Överföra fler bilder att använda som bakgrund: 

 1. Delta i eller starta ett möte.
 2. I möteskontrollerna klickar du på Mer och väljer Inställningar
 3. Klicka på fliken Bakgrund.
 4. Klicka på plusknappen för att öppna filläsaren. 
 5. Välj den bild du vill använda och klicka på Öppna
  Bilden läggs till i listan över tillgängliga bakgrunder.
 6. Klicka på den nya bilden för att ställa in den som din bakgrund. 

Använda andra funktioner

Om du vill ha mer information om funktioner i webbklienten kan du se den detaljerade listan över funktioner som är tillgängliga i webbklienten.