Kvartalsvis livscykelpolicy för Zoom-programvara


Från och med november 2022 inför Zoom en ny minimiversion var tredje månad (första helgen i februari, maj, augusti och november). För varje minimiversion som införs tillhandahåller vi även nästa version av Zoom som kommer att krävas och exakt datum för detta. Dessutom arbetar Zoom för att tillhandahålla stöd för en viss version av klienten i minst nio månader innan vi överväger att ta den ur bruk, då användarna uppmanas att uppdatera till minimiversionen eller högre.

Denna förändring ligger i linje med praxis inom branschen och har utformats för att säkerställa att användare av Zoom får de senaste funktionerna i Zoom, samt sekretess- och säkerhetsförbättringar vi genomför på plattformen. Tänk på att även om det finns en lägsta version som krävs av Zoom-klienten kan vi kräva ytterligare uppdateringar utöver denna lanseringsperiod för att tillgodose ytterligare säkerhets- eller efterlevnadsfunktioner. Vi rekommenderar kunderna att läsa vår versionsinformation för information om eventuella säkerhetsförbättringar som ingår eller säkerhetsbulletiner för att få veta mer om problem som har åtgärdats.

Tabellen nedan visar de minimiversioner av varje Zoom-produkt som krävs på angivna datum:

ProduktAktuell
nödvändig version
Nästa
nödvändiga version
Följande
nödvändiga version
3 februari 20244 maj 20243 augusti 2024
Zoom-klient

(Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Intune och Blackberry)

5.14.5 (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Intune)

 

5.14.0 (Blackberry)

5.15.5 (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Intune)


5.15.0 (Blackberry)

Meddelas senare
Zoom Rooms
(inklusive Zoom Rooms-styrenheter, bokningsskärmar och Zoom Rooms-whiteboardtavlor)

5.14.5 (Windows, macOS, iOS-enheter och styrenheter, tillämpningar)

 

5.13.5 (Android-styrenheter)

5.14.5 (Windows, macOS, iOS-enheter och styrenheter, tillämpningar)

 

5.13.5 (Android-styrenheter)

Meddelas senare
Zoom Phone-enheter5.14.55.14.5Meddelas senare
Outlook-insticksprogram (A)5.11.05.11.0Meddelas senare
VDI-klient5.13.05.14.0Meddelas senare
VDI-insticksprogram5.11.95.13.0Meddelas senare
Anslutningsprogram för virtuellt rum5.9.8827.202212305.9.8827.20221230Meddelas senare
Meetings Connector4.8.20230316.1634.8.20240130.361Meddelas senare
Anslutningsprogram för inspelning5.1.4.169.202305115.1.4.169.20230511Meddelas senare

Meeting SDK (inbyggd)

(Windows, macOS, Android, iOS)

5.14.55.15.5Meddelas senare
Video SDK (inbyggd)1.6.21.7.5Meddelas senare

Meeting SDK (webb)

2.12.02.15.0Meddelas senare

Video SDK (webb)

1.6.01.7.5Meddelas senare

Zoom Contact Center SDK (inbyggd) (Android och iOS)

2.6.02.7.0Meddelas senare

Zoom Node

1.2.0.2628

Almalinux8 (OVA): 2.1.0.20230423054934

 

Almalinux9 (OVA): 2.3.0.20230715.9

 

Almalinux9 (KVM): 2.3.0.20230715.1

 

Ubuntu 22.04 (KVM): 3.0.0.20231201

 

Ubuntu 22.04 (OVA): 3.0.0.20231201

Meddelas senare

Zoom Node – anslutningsprogram för möte ZC

Ej tillämpligt4.8.20230316.163Meddelas senare

Zoom Node – anslutningsprogram för möte MMR

Ej tillämpligt4.6.20230222.399Meddelas senare

Modul för Zoom Phone Local Survivability (ZPLS)

1.12.02.6.0.147Meddelas senare

Obs!

Vi rekommenderar som alltid att du regelbundet laddar ner och uppdaterar till den senaste versionen av Zoom-programvaran genom att kontrollera i Zoom-klienten om det finns uppdateringar eller besöka zoom.us/sv/download för att få tillgång till alla de senaste säkerhets- och funktionsuppdateringarna i Zoom. Användare som har äldre versioner av Zoom kan löpa risk att utsättas för buggar och sårbarheter som har åtgärdats i senare versioner.

Se dokumentationen för Zoom Marketplace Developer om du vill ha information om policy för lägsta SDK-version.

Vanliga frågor

Varför använder Zoom ett kvartalsvis schema för minimiversion?

Som bästa praxis bör kunderna alltid ha den senaste versionen av all programvara de använder, eftersom varje version innehåller viktiga funktionsuppdateringar, förbättringar och felkorrigeringar. Vi förstår att det inte alltid är möjligt för organisationer att uppdatera för alla medarbetare och att det kan krävas ytterligare tid för granskning av programvara. Med detta i åtanke uppdaterar vi minimiklientversionen var tredje månad. Vi ger 90 dagars föregående meddelande för nästa minimiversionskrav, som anges i tabellen ovan.

Omfattar detta nya lanseringsfönster alla Zooms produkter och tjänster (Zoom Phone, CRC osv.) eller endast Zoom-klienten?

Denna policy påverkar Zoom-klienten för möten (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Blackberry och Intune), Zoom Rooms (inklusive Whiteboards och Zoom Room Controllers), Zoom Phone-enheter, Outlook-insticksprogram, webbläsartillägg, VDI-klient och insticksprogram, Virtual Room Connector, Meetings Connector, Recording Connector, Meeting SDK och Video SDK.

Vilka Zoom Room-enheter måste uppdateras?

Alla enheter (Mac, Windows och Android) som kör programvaran Zoom Rooms måste uppdateras vid varje verkställandedatum.

Kan man använda Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Webinars osv. om man har en version som inte stöds efter verkställandedatumet?

Från och med verkställandet februari 2023 och på datumet för varje nytt verkställande loggas användare som har en klient under minimiversionen ut från sin klient. De måste uppdatera till minimiversionen eller högre innan de kan logga in på sina Zoom-konton igen och få fullständig åtkomst till Zoom-funktionerna. Zoom Phone-användare kan inte ringa eller besvara samtal, inklusive nödsamtal. Zoom Room-enheter sätts i underhållsläge, med en avisering att en administratör måste uppdatera enheten.

Vad händer när kunder närmar sig minimiversionen och inte uppdaterar i tid?

Kunderna uppmanas att uppdatera Zoom-mötesklienten till den aktuella minimiversionen innan de kan logga in eller delta i ett möte/webbinarium. Om de inte kan uppdatera direkt erbjuds de alternativet att delta i ett möte via webbklienten i stället. Användarna får endast en avisering om Zoom-klienten är under minimiversionen.

Om uppmaningar är inaktiverade på enhetsnivå ansvarar administratören för att tillämpa uppdateringar. För andra produkter, som Zoom-tillägg för Chrome och Firefox eller Zoom Room, inaktiveras schemaläggningsfunktionen och en varning visas.

Vad kan användare/administratörer förvänta sig att se om den installerade versionen är lägre än den verkställda minimiversionen?

Se denna supportartikel för mer information och skärmdumpar av förväntade felmeddelanden.

Hur ofta sker nya lanseringar?

Zoom lanserar uppdateringspaket regelbundet för att minska problem med bakåtkompatibilitet för de flesta produkter. På grund av dessa regelbundna lanseringstillfällen är flera versioner tillgängliga mellan minimiversionen och den senaste versionen. Om du vill se tidigare lanseringscykler kan du läsa vår versionsinformation.

Finns det någon annan typ av införande vi bör känna till?

Utöver att Zoom inför en minimiversion för diverse klienter finns det andra ändringar i grundkraven för systemet ni bör känna till och förbereda er inför. Till exempel upphörde supporten för Zoom-skrivbordsklienten för macOS Yosemite (10.10) från och med version 5.15.0. Dessa grundkrav för klienter beskrivs i sina respektive supportartiklar, till exempel grundkrav för system för Windows, macOS och Linux, systemkrav för Zoom Room med flera.

Zoom har tagit fram riktlinjer för support som snart avslutas för certifierade Zoom Rooms-enheter och Zoom Phone-tillämpningar vad gäller slutförsäljning av maskinvara och Zooms uppskattade livslängd för support. Läs mer om Zoom Rooms-enheter och riktlinjer för support som snart avslutas för Zoom Phone-tillämpningar.

Hur länge kan kunderna förvänta sig att en viss version stöds?

Zoom strävar efter att stödja en viss version i minst nio månader innan den faller under minimiversionen.

Hur kan kunderna se vilka versioner deras användare använder?

Som administratör eller ägare kan du se vilka versioner användarna i ditt konto använder via kontrollpanelen eller i portalen för användarhantering genom att filtrera efter klienttyp. Enskilda användare kan kontrollera versionen direkt i skrivbordsklienten och mobilappen.

Kan kunderna välja vilken version de vill använda?

Nej, Zoom tillhandahåller endast den senaste versionen via klienten och vår webbplats.

Är jag säker om jag inte använder den senaste versionen av Zoom?

Zoom arbetar för att förbättra säkerheten hos sina produkter och tjänster, samt skydda kunderna mot yttre hot. Vi rekommenderar att användarna har den senaste Zoom-programvaran med alla aktuella säkerhetsuppdateringar. Användarna kan enkelt kontrollera om det finns uppdateringar och uppgradera genom att besöka vår webbplats. Vi uppmuntrar alltid kunderna att läsa vår versionsinformation för att få information om eventuella säkerhetsförbättringar som ingår. Kunderna kan även läsa våra säkerhetsbulletiner för att få mer information om åtgärdade problem.

Vad händer om en stor sårbarhet identifieras och åtgärdas? Distribuerar Zoom ytterligare uppdateringar och/eller genomför tvingade uppdateringar?

Om det uppstår en brådskande säkerhetsfråga eller annan fråga kan Zoom välja att lansera en tvingad eller uppmanad uppdatering. Då måste kunderna uppdatera till den senaste versionen av klienten för att ha den säkraste versionen. Zoom förbehåller sig rätten att lansera eller skicka ut tvingade uppdateringar som inte följer schemat för att hjälpa till att skydda kunderna.

Varför finns inte Zoom ChromeOS-appen med i listan?

Eftersom stöd för ChromeOS-appar håller på att fasas ut för alla operativsystem börjar Zoom avsluta stödet för Chrome OS-appen i augusti 2022. Läs mer om denna tidsplan och hur man migrerar till Zoom Web App.

Vanliga frågor om VDI

Jag kan inte uppdatera min Zoom Room- eller VDI-klient själv. Hur uppdaterar jag Zoom Room- eller VDI-klienten?

Zoom Rooms- och VDI-klienter kan endast uppdateras av kontoadministratörer. Administratörer kan fjärruppdatera programvaran för Zoom Room via Zoom-webbportalen, medan VDI-klienten distribueras via din VDI-miljö.

Måste även VDI-insticksprogram uppdateras med VDI-mötesklienten?

Ja, VDI-insticksprogrammet och mötesklienten måste uppdateras vid varje verkställande, med den minimiversion som anges i tabellen ovan. Kunderna rekommenderas starkt att uppgradera VDI-insticksprogrammet till samma version som VDI-klienten för att dra nytta av de senaste prestandaförbättringarna och nya funktioner.

Stöds även utgivningar av programfixar under 9 månader?

Från och med december 2023 släpper VDI en planerad version per delutgåva, en 5.X.10-utgåva. Den här utgåvan innehåller alla VDI-stödda funktioner för hela denna delutgåvan i huvudskrivbordsklienten, inklusive förbättringar och programfixar från huvudskrivbordsklientens 5.X.0- och 5.X.5-utgåvor.

Alla utgåvor utöver dessa planerade utgåvor (5.X.11, 5.X.12 osv.) anses vanligtvis vara utgåvor i form av utökade programfixar. Dessa utgåvor tillhör samma delutgåva och innehåller vanligtvis endast ytterligare programfixar, kompatibilitetsproblem med virtuella miljöer och säkerhetsförbättringar som finns inom den delutgåvan. Detta gör att konton med intensiva testningar och bedömningsprocesser slipper behöva inleda eller starta om bedömningsprocesser för att lösa nuvarande problem och sårbarheter. De här utgåvorna är angivna som utökade programfixar i informationen om VDI-utgåvan och på sidan för nedladdning av VDI.

Eftersom dessa programfixutgåvor kan utvecklas och ges ut månader efter den planerade delutgåvan kan Zoom rimligen inte fortsätta att stödja dessa delar längre än den redan förväntade tiden. På grund av detta kommer utgåvor av programfixar vanligtvis att ha samma livscykel som de planerade utgåvorna de baseras på. Till exempel kommer en programfix för 5.X.13, som ges ut 3 månader efter utgåvan 5.X.10, att påverkas av samma planerade livscykel som version 5.X.10, även om den endast har varit tillgänglig i 6 månader.

Läs mer om utgivningscykeln för Zooms VDI.

Stöds VDI-klienten/insticksprogrammen endast i nio månader?

På grund av tekniska begränsningar och hänsyn stöds många produkter även efter nio månader, men detta är den kortaste period vi strävar efter. Vid det första verkställandedatumet är till exempel VDI-klienten och insticksprogrammet som stöds 18 månader gamla och vi strävar efter att bibehålla denna livslängd för VDI-klienter och insticksprogram, men Zoom förbehåller sig rätten att ändra denna policy i framtiden. Zoom uppmuntrar fortfarande kontoadministratörer att se till att Zoom-produkter är så uppdaterade som möjligt.

Mer information finns i artikeln om att hantera lägsta VDI-klientversioner.

Vilka VDI-versioner kan jag förvänta mig verkställs vid det kommande verkställandet?

Zoom förstår att vissa kunder har krav på testnings- och uppdateringsprocesser för att bibehålla sina VDI-miljöer och att dessa sträcker sig bortom 90-dagarsmeddelandet om kommande specifika versioner som ska verkställas. För att hjälpa till med detta tillhandahåller Zoom en längre plan med VDI-versioner som vi förväntar oss ska verkställas fram till slutet av 2024.

Föreslagna verkställanden av VDI-klientens och insticksprogrammets versioner 2024