Komma igång med Zoom-rapportering


Avsnittet Rapporter i Zoom-webbportalen är ett effektivt verktyg som ger kontoägare och administratörer olika typer av statistik för kontot, möten och webbinarier som du kan granska för att se hur organisationen använder Zoom. Här får du tillgång till värdefulla data, till exempel vem som deltar i Zoom-möten med en fullständig lista över mötesdeltagare. Medlemmar i kontot kan granska mötesstatistik och rapporter om deltagare/registrering för sina möten och webbinarier. När ett möte har avslutats kan det ta upp till 30 minuter innan kompletta rapporter är tillgängliga. 

Mötesrapporter, till exempel deltagarlistor och resultat av omröstningar, kan hämtas för de senaste 12 månaderna, med ett sökintervall på upp till en månad i taget. Om ett möte inte startas inom 30 dagar, löper ut och tas bort av Zoom tas även registreringsrapporterna för mötet bort. När webbinarier tas bort finns alla tillhörande rapporter kvar. 

Obs! Ett betalt konto måste vara värd för ett möte för att det ska gå att skapa rapporter. Även om du uppgraderar ditt konto skapas inte rapporter för de möten du varit värd för före uppgraderingen. 

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att köra rapporter

Hur man kommer åt rapporter för sitt konto

  1. Logga in på Zoom-webbportalen.
  2. Gör något av följande i navigeringsmenyn:
    • Om du är kontoägare, administratör eller har en roll med åtkomst till användningsrapporter klickar du på Kontohantering och sedan på Rapporter.
    • Om du är en kontomedlem som vill få tillgång till rapportdelen i Phone Power Pack klickar du på Analys och rapporter.
  3. Klicka på den typ av rapporter som du vill hämta. Du kan även klicka på fliken Användaraktivitetsrapporter för att se ytterligare rapporttyper (som standard endast tillgängliga för kontoägaren). 

Beskrivning av rapporttyper för medlemmar

Användning: Alternativet för användningsrapporter gör det möjligt att visa en lista med möten, deltagare och mötesanteckningar för möten du har varit värd för.

Möte: Alternativet för mötesrapporter gör det möjligt att söka efter registreringsrapporter och omröstningsrapporter för ett möte. Välj den typ av rapport som önskas, sök efter ett datumintervall för att hitta mötet och klicka sedan på Generera. Rapporten syns på fliken Rapportkö under tiden den bearbetas. Klicka på Ta bort om du vill avbryta bearbetningen av rapporten.

Webbinarium: Alternativet för webbinarierapporter gör det möjligt att söka efter Registrering, Deltagare, Prestanda, Frågor och svar samt Omröstningsrapporter för webbinarier. Välj den typ av rapport som önskas, sök efter datumintervall för att hitta mötet och generera sedan rapporten
Obs! Du måste ha en licens för webbinarier tilldelad till din profil för att få tillgång till webbinarierapporter. Administratörer har tillgång till alla webbinarierapporter i kontot utan webbinarielicens. 

Beskrivning av rapporttyper för kontohantering

Fliken Användningsrapporter

Dagligen: Visar användning över hela kontot för varje dag under en viss månad. Här visas nya användare, möten, deltagare och mötesanteckningar. Den här rapporten omfattar alla möten en användare varit värd för i kontot.

Aktiva värdar: Visar en lista över aktiva möten och användare under ett visst tidsintervall, upp till en månad. Aktivt möte innebär att mötet startades under det angivna tidsintervallet. Aktiv användare innebär att användaren har deltagit i minst ett möte under det angivna tidsintervallet. Informationen här är i princip den samma som i användningsrapporten för medlemsanvändare, men för alla möten i kontot. Klicka på siffran i kolumnen Deltagarkälla för att se en lista över interna och externa deltagare. Externa deltagare markeras med Gäst efter visningsnamnet.

Inaktiva värdar: Visar en lista över användare som inte varit värdar för ett möte eller webbinarium under en viss tidsperiod. 

Kommande händelser: Visar en lista över alla kommande möten och webbinarier för den valda tidsperioden (inklusive återkommande möten och webbinarier). Du kan även söka efter värdens e-postadress eller namn. Markera kryssrutan för att inkludera händelser utan fast tid. 

Zoom Events: Gör det möjligt att visa användning av planer för Zoom Events-licensiering.

Möte: Gör det möjligt att söka efter registreringsrapporter och omröstningsrapporter för ett möte som en användare i kontot är värd för. Välj den typ av rapport som önskas, sök efter ett datumintervall för att hitta mötet och klicka sedan på Generera för rapporten.
Obs! När ett möte löper ut och tas bort av Zoom är alla tillhörande rapporter tillgängliga i upp till 12 månader, förutom registreringsrapporten.

Webbinarium: Gör det möjligt att söka efter Registrering, Deltagare, Prestanda, Frågor och svar samt Omröstningsrapporter för webbinarier som en användare i kontot är värd för. Välj den typ av rapport som önskas, sök efter datumintervall för att hitta mötet och generera sedan rapporten. 
Obs! När ett webbinarium löper ut och tas bort av Zoom är alla tillhörande rapporter tillgängliga i upp till 12 månader, även om du fortfarande måste ha en webbinarielicens för att komma åt webbinarierapporter. Administratörer kan fortfarande komma åt webbinarierapporter för hela kontot, även utan en webbinarielicens. 

Ljudkonferens: Gör det möjligt att visa information och kostnader i samband med inringningsanvändning.

Undertexter och översättning: Gör det möjligt att visa och exportera användning (i minuter) av funktionen för översatta undertexter för att ge bättre insikter i användningskostnader.

Molninspelning: Gör det möjligt att söka efter ett datumintervall för att visa användning av molninspelning under en viss tidsperiod, inklusive vilka möten som har spelats in och vilka filer som har genererats. Användningen återspeglar inte hur mycket ytterligare molnlagring som används varje dag, utan snarare den totala mängden använd molnlagring. Om kontot till exempel har 20 GB molninspelningar och du spelar in ytterligare 1 GB ska rapporten för molninspelning nu visa 21 GB. 
Obs! Rapporter för molninspelning är endast tillgängliga för de senaste sex månaderna. För huvudkonton som är antingen Återförsäljare eller Distributörer kan kontoägare och administratörer öka rapporteringsintervallet upp till ett år och generera rapporter för flera underkonton.

Telefonsystem: Visar rapporter för Zoom Phone-användning.

Fjärrsupport: Visar användning av funktionen för fjärrsupport under den angivna tidsperioden, inklusive mötes-ID, vem som tillhandahåller fjärrsupport och vem som tar emot fjärrsupport.

Fakturering: Gör det möjligt för administratörer att generera faktureringsrapporter för en viss tidsperiod, samt ta emot detaljer om fakturering för avdelningens användning.Detta måste aktiveras av faktueringsavdelningen.När du har kontaktat faktureringsavdelningen väntar du tre arbetsdagar på att funktionen ska aktiveras.

Ta bort deltagarnas personuppgifter: Klicka på den här inställningen om en deltagare begär att dennas personuppgifter ska tas bort från ditt konto. Ange användarens e-postadress och klicka sedan på Skicka.

Obs! Borttagning av deltagarens personuppgifter är permanent och går inte att ångra.

Fliken Användaraktivitetsrapporter

Loggar för administratörsaktivitet: Gör det möjligt att granska administratörsaktivitet, till exempel ändringar i konto- och gruppinställningar, ändringar i roll- och licenstilldelningar för användare, ändringar i abonnemang under Fakturering och ändringar i SSO-konfiguration, inklusive ändringar som görs av SSO- och SAML-mappningskonfigurationer. 

Ögonblicksbild av inställningar: Gör det möjligt att exportera konto- och gruppinställningar till en CSV-fil. Detta kan vara praktiskt om du testar olika konfigurationer och vill ha en bild av inställningarna som du kanske vill gå tillbaka till. 

In-/utloggning: Gör det möjligt att se vem som har loggat in eller ut, personens IP-adress, vilken plattform personen använder och dennas versionsnummer, om tillämpligt.

Chatthistorik: Gör det möjligt att visa och ladda ner alla meddelanden som skickats och tagits emot av användare, inklusive chattmeddelanden, filer, bilder, emojireaktioner, GIF-filer, ljudmeddelanden och kodavsnitt som sker i 1-till-1-, grupp- eller kanalchattar.

Driftloggar för telefonsystem: Gör det möjligt att granska administratörs- och användaraktivitet som är specifik för Zoom Phone-konfigurationen, till exempel att lägga till nya användare, tilldela samtalsplaner och ändra policyer. 

Friskrivningar: Gör det möjligt att visa information om friskrivningar som visas när användare loggar in, går med i möten eller webbinarier eller startar inspelningar. Den här rapporten visar användarens e-postadress, typ av friskrivning, om användaren godkände eller nekade friskrivningen, användarens klienttyp, datum och tid, samt mötes-ID. 

Rapporterade deltagare: Gör det möjligt att visa deltagare i möte eller webbinarium som du har rapporterat till Zoom. Du kan även skicka in ytterligare rapporter till Zoom. 

Deltagarlogg: Externa möten som användaren deltar i visas i deltagarloggen. Eftersom dessa är externa möten visas endast en underuppsättning av mötesdata.

Ytterligare rapporter för Zoom Phone

Om du har en Zoom Phone-licens med tillägget Power Pack kan du även komma åt följande rapporter: