Ljudavskrift för molninspelningar


Ljudavskrift transkriberar automatiskt ljudet från en möte eller webbinarium som du spelar in till molnet. När den här avskriften har bearbetats visas den som en separat VTT-fil i listan över inspelade möten. Dessutom kan du välja att visa den avskrivna texten i själva videon, på liknande sätt som undertexter. När du delar en molninspelning kan du välja om avskriften ska visas för tittarna eller inte.

Avskriften är indelad i avsnitt som vart och ett har en tidsstämpel som visar hur långt in i videon den delen av texten spelades in. Du kan redigera texten så att den återger orden mer korrekt eller för att lägga till stor bokstav och kommatering, vilket inte fångas upp av avskriften.

Obs!

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att använda ljudavskrift

Obs! Om du uppfyller kraven ovan men inte kan se alternativet kan du skicka en förfrågan till Zoom Support för att få den här funktionen aktiverad.

Hur man genererar en ljudavskrift

Starta en molinspelning om du vill generera en avskrift.

När mötet har avslutats får du ett e-postmeddelande som talar om att molinspelningen är tillgänglig. En stund senare får du även ett separat e-postmeddelande som talar om att ljudavskriften för inspelningen är tillgänglig. Dessa e-postmeddelanden innehåller länkar för att se dina inspelningar och avskriften.

Obs! Det kan ta ytterligare tid att bearbeta ljudavskriften efter att molninspelningen av video och ljud har bearbetats.

Hur man visar eller redigerar ljudavskriften

Ljudavskrifter sparas i VTT-format. Du kan öppna VTT-filen med en textredigare eller ett ordbehandlingsprogram om du laddar ner den. Du kan även visa eller redigera avskrifter i webbportalen.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inspelningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på namnet på det inspelade mötet.
  Du får se en lista med inspelningsfiler.
 4. Klicka på uppspelningsikonen.
  Texten med avskriften visas till höger i videon. 
 5. Peka med musen på en fras som du vill redigera och klicka på pennikonen.
  Obs! Om en fras tillhör en okänd talare kan du även peka på Okänd talare och klicka på pennikonen för att redigera namnet.
 6. Gör de ändringar som önskas i texten och klicka sedan på bockmarkeringen.  
  Den uppdaterade versionen av texten visas när du spelar upp ljud- eller videofilen.

Hur man visar avskriften som undertext

Avskriften bäddas automatiskt in i ljud- och videofilen, men är dold som standard. Visa avskriften i ljud- eller videofilen:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inspelningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på namnet på det inspelade mötet.
  Du får se en lista med inspelningsfiler.
 4. Klicka på uppspelningsikonen.
 5. Klicka på ikonen CC längst ner till höger på skärmen.     
  Texten visas längst upp i videon, på liknande sätt som undertexter.

Hur man söker efter text i ljudavskrifter

Du kan söka efter text i ljudavskrifterna för dina egna molninspelningar. Om du är administratör kan du även söka i alla ljudavskrifter i kontot.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inspelningar i navigeringsmenyn för att söka i dina egna ljudavskrifter. Om du är administratör klickar du på Kontohantering och sedan på Inspelningshantering.
 3. I textrutan Sök efter text i ljudavskrift anger du ett ord eller en fras.
 4. (Valfritt) I listrutan Lagringsplats väljer du en plats om du endast vill visa ljudavskrifter från en viss lagringsplats för kommunikationsinnehåll.
 5. Klicka på Sök.
  Matchande text markeras.
 6. Klicka på Visa detaljer för att visa hela avskriften.
  Texten i avskriften visas till höger. 
 7. Klicka på fliken Ljudavskrift till höger.
  Matchande text markeras.