Skärmdelning för en PowerPoint-presentation


Det finns tre metoder att välja mellan om du vill skärmdela en PowerPoint-presentation i ett Zoom-möte. Om du har två skärmar kan du dela ett bildspel samtidigt som du tittar på presentatörsanteckningar på en annan skärm. Om du har en enda skärm kan du även starta bildspelet i ett fönster så att du har tillgång till andra mötesfunktioner under tiden du delar presentationen.

Om andra deltagare presenterar delar av PowerPoint-presentationen kan du ge dem bildkontroll i Zoom, så att de kan styra bildspelet från sin sida utan att behöva be dig gå vidare till nästa bild. 

Denna artikel omfattar:

Dubbla skärmar med bildspel och presentatörsanteckningar

Följ dessa steg om du använder flera skärmar och vill visa PowerPoint-presentationen på en skärm samtidigt som du tittar på presentatörsanteckningarna på en annan skärm.

 1. Öppna PowerPoint-filen du vill presentera.
 2. Starta eller gå med i ett Zoom-möte.
 3. Klicka på Dela skärm  i möteskontrollerna.
 4. Välj primär skärm och klicka sedan på Dela. Om du inte är säker på vilken som är den primära skärmen väljer du den som PowerPoint-filen öppnas i.
 5. (Valfritt) På möteskontrollmenyn håller du muspekaren över Du delar skärm och klickar sedan på listrutan för att se skärmen som delas med dina deltagare. Klicka på uppåtpilen för att sluta se den delade skärmen.
 6. Gå tillbaka till Powerpoint och klicka på fliken Bildspel
 7. Påbörja presentationen genom att välja något av alternativen Spela upp från början eller Spela upp från aktuell bild
  Om du har delat din primära skärm på rätt sätt ska deltagarna se PowerPoint-presentationen i bildspelsvyn. Den gröna kanten visar den skärm du delar för närvarande.

  Presentatörsvyn visas på din sekundära skärm. Använd den för att se dina anteckningar och styra presentationen.
 8. Om du inte delar rätt skärm klickar du på Växla skärm. PowerPoint ändrar vilken skärm som används för bildspelsvyn.
  Du kan även välja att klicka på Ny delning i kontrollerna för skärmdelning och välja den skärm som visar PowerPoint-presentationen i bildspelsvy.

En skärm med bildspelsvy i ett fönster

Följ dessa steg om du har en enda skärm och vill dela din PowerPoint-presentation i bildspelsvy, men vill att den ska finnas i ett fönster i stället för helskärm. Det här är praktiskt om du behöver ha tillgång till mötesfunktioner, som chatt under möte eller hantering av deltagare, samtidigt som du delar en PowerPoint-presentation.

 1. Öppna PowerPoint-filen du vill presentera.
 2. Klicka på fliken Bildspel och välj sedan Konfigurera bildspel.
 3. Under Typ av bildspel väljer du Enskild visning (fönster) och klickar sedan på OK.
 4. Gå tillbaka till Powerpoint och klicka på fliken Bildspel
 5. Påbörja presentationen genom att välja något av alternativen Spela upp från början eller Spela upp från aktuell bild
  PowerPoint visar bildspelet i ett fönster.
 6. Starta eller gå med i ett möte i Zoom.
 7. Klicka på Dela skärm  i möteskontrollerna.
 8. Välj PowerPoint-fönstret och klicka sedan på Dela.

Obs! Tänk på att välja PowerPoint-fönstret, inte hela skärmen. Genom att dela endast PowerPoint-fönstret kan du använda andra funktioner utan att avbryta visningen av presentationen. 

En skärm med bildspel i helskärm

 1. Öppna PowerPoint-filen du vill presentera.
 2. Starta eller gå med i ett Zoom-möte.
 3. Klicka på Dela skärm  i möteskontrollerna.
 4. Välj din skärm och klicka sedan på Dela
 5. (Valfritt) På möteskontrollmenyn håller du muspekaren över Du delar skärm och klickar sedan på listrutan för att se skärmen som delas med dina deltagare. Klicka på uppåtpilen för att sluta se den delade skärmen.
 6. Gå tillbaka till Powerpoint och klicka på fliken Bildspel
 7. Påbörja presentationen genom att välja något av alternativen Spela upp från början eller Spela upp från aktuell bild
  Den gröna kanten visar den skärm du delar för närvarande.