Justera videolayouten under ett virtuellt möte


Anpassa inställningarna för videolayouten under Zoom-möten så att du ser alla, döljer deltagare med mera. Det finns fyra videolayouter att välja mellan när ingen i mötet skärmdelar: talarvy, gallerivy, uppslukande vy och flytande miniatyrbildsfönster. När någon skärmdelar kan du använda Sida-vid-sida-läget eller visa skärmdelningen med talarvy. Alla dessa layouter kan användas i helskärms- eller fönsterläge, med undantag för vyn med flytande miniatyrbild.

Övriga kontroller för videolayout omfattar ordna om gallerivyns ordning, fästa eller lyfta fram upp till nio deltagares videor, dölja deltagare utan video eller stoppa all inkommande video.

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att ändra vyinställningar för möten

Gallerivy (mobilapp):

Visa upp till 49 miniatyrbilder per sida i gallerivy:

Talarvy

I talarvyn växlar det stora videofönstret till den person som pratar om det är tre eller fler deltagare i mötet. Om det bara är du och en till deltagare visas din video smått längst upp och den andra personens video visas under detta. 

Fästa en deltagare gör att den deltagaren hålls kvar som största video för din vy under mötet, medan om man lyfter fram görs samma sak fast för alla i mötet. 

Gallerivy

Med gallerivyn kan du se miniatyrbilder av deltagarna i ett rutmönster, som utökas eller minskas när deltagare går med eller lämnar mötet. Beroende på den processor du har kan skrivbordsklienten visa upp till 25 eller 49 deltagare på en enda skärm i gallerivyn. Om fler deltagare än det tillåtna antalet deltar i mötet skapas ytterligare sidor med det maximala antalet miniatyrbilder på varje sida. Bläddra mellan sidorna och se upp till 1 000 miniatyrbilder genom att klicka på höger- eller vänsterpilarna i gallerivyn för att visa nästa sida med deltagare.

Ordningen för videor i gallerivyn kan även ändras så att den passar dina behov, samt sparas och användas vid framtida sessioner. Se supportartikeln Ställa in en anpassad ordning för gallerivyn

När du befinner dig i gallerivyn och en deltagare börjar prata flyttas den aktiva talaren till den sida du för närvarande tittar på. Dessutom markeras videon så att det blir lättare att se vem som pratar. Den här funktionen kan inte användas om du har en anpassad galleriordning, eftersom ordningen då förblir densamma. 

Mötesfönster i helskärm

Du kan växla valfri layout (utom det flytande miniatyrbildsfönstret) till helskärm genom att dubbelklicka på Zoom-fönstret.

Du kan avsluta helskärmsläget genom att dubbelklicka igen eller använda Esc-knappen på tangentbordet.

Obs! I äldre versioner av macOS klickar du på Möte och Öppna helskärm på menyraden längst upp.

Flytande miniatyrbildsfönster

Det flytande miniatyrbildsfönstret gör det möjligt att minimera huvudfönstret för Zoom, men låta videon ligga över andra applikationer du har öppna. Du kan flytta runt fönstret på skärmen efter behov eller dölja videon helt.

Växla till flytande miniatyrbildsvisning:

 1. Klicka på ikonen för att minimera, som finns längst upp till höger i Windows eller längst upp till vänster i macOS.
 2. När minifönstervyn är öppen kan du minimera videon genom att klicka på pilen på vänster sida. Klicka på pilen igen för att expandera miniatyrbilden.
 3. I det här läget kan du även enkelt stänga av och sätta på ditt eget ljud eller stänga av och sätta på din egen video genom att klicka på knapparna respektive .
 4. Stäng det flytande miniatyrbildsfönstret och återgå till det stora Zoom-fönstret genom att klicka på pilen på höger sida.

Layout vid skärmdelning

Du har följande tre visningsalternativ när du tittar på delat innehåll:

Båda dessa vyer kan även användas när mötesfönstret är maximerat.

Hur man döljer deltagare som har video avstängt

Genom att dölja deltagare som inte har video på kan du minska antalet deltagare som visas på skärmen och dra mer uppmärksamhet till de deltagare som har video på. Även om detta kan styras via klientinställningarna när du inte är i möte går det även att anpassa under en pågående session. 

 1. Klicka på Visa i det övre högra hörnet av videofönstret. 
 2. Klicka på Dölj deltagare utan video för att dölja alla deltagare som inte har video.
 3. Om du vill visa deltagare som inte har video igen klickar du på knappen Visa längst upp till höger på skärmen och väljer Visa deltagare utan video.

Du kan även stoppa all inkommande video för att spara på bandbredd eller undvika mental trötthet.

Hur man döljer sin vy av sin egen video

Det kan vara distraherande för en del att se sin egen video om man presenterar med video på. Även om detta kan styras via klientinställningarna när du inte är i möte går det även att anpassa under en pågående session. 

 1. Klicka på Visa i det övre högra hörnet av videofönstret. 
 2. Klicka på Dölj egen vy för att dölja alla deltagare som inte har video aktiverat. 

Hur man döljer helrumsvyn för smart galleri

Om ett Zoom Room deltar i ditt möte med smart galleri aktiverat visas en kameravy över hela rummet som standard tillsammans med de andra videoströmmarna i det smarta galleriet. Gör så här om du vill dölja denna vy och endast se de enskilda videoströmmarna:

 1. Starta ett möte och vänta tills Zoom Room-deltagaren har gått med och aktivera sedan smart galleri.
 2. Klicka på  Deltagare.
 3. Klicka på Mer intill posten för Zoom Room-deltagaren. 
 4. Klicka på Dölj rumsvy.
 5. (Valfritt) Om du vill ändra inställningen igen följer du steg 2–4 och klickar på Visa rumsvy.

Hur man växlar mellan gallerivy och talarvy under ett möte

 1. Starta eller gå med i ett möte.
 2. Klicka på Visa i det övre högra hörnet och välj sedan Talare eller Galleri .

  Obs! Om du visar 49 deltagare per skärm kan du behöva ändra till helskärm eller anpassa storleken på fönstret så att du får plats med alla 49 miniatyrbilder.
 1. Starta eller gå med i ett möte.
  Zoom-mobilappen visar som standard vyn för aktiv talare. Om en eller flera deltagare går med i mötet kan du se en videominiatyrbild i det nedre högra hörnet.
 2. Svep åt vänster från den aktiva talarvyn för att växla till gallerivy.
  Obs! Du kan endast växla till gallerivy om du har tre eller fler deltagare i mötet.

  Du kan visa upp till fyra deltagares video samtidigt. Du kan fortsätta att svepa åt vänster för att visa fler deltagares video.
 3. Svep åt höger till den första skärmen för att växla tillbaka till vyn för aktiv talare.

Obs! Gallerivyn gör det möjligt att se upp till 16 deltagare samtidigt, upp till 30 deltagare samtidigt på en 11' eller 12,9' iPad Pro (2:a, 3:e och 4:e generationen) och upp till 49 deltagare samtidigt på en 5:e generationens 12,9' iPad Pro.

 1. Växla från vyn för aktiv talare genom att trycka på Växla till gallerivy i Zoom-fönstrets övre vänstra hörn. Om inte kontrollerna visas kan du trycka på skärmen för att få fram dem.
  Obs! Du kan endast växla till gallerivy om du har två eller fler deltagare i mötet.

  Detta växlar till gallerivy. Du kan visa upp till 16 (4 x 4) eller 25 (5 x 5) personer samtidigt.
 2. Växla tillbaka till vyn för aktiv talare genom att trycka på skärmen för att visa kontrollerna och trycka på Växla till aktiv talare i det övre vänstra hörnet i Zoom-fönstret.
 1. Starta eller gå med i ett möte via webbklienten
 2. Klicka på Visa i det övre högra hörnet och välj sedan Talare eller Galleri .

  Obs! Gallerivyn i webbklienten är för närvarande begränsad till 25 videor per sida. Det beror på tekniska begränsningar i webbklienten och för att bibehålla en konsekvent upplevelse i alla webbläsare som stöds.

 

 1. Starta eller gå med i ett möte via Zoom PWA.
 2. Klicka på Visa i det övre högra hörnet och välj sedan Talare eller Galleri .