Vanliga frågor om nytt flöde för att gå med i möte


Det nya flödet för att gå med i möte effektiviserar användarupplevelsen när man går med i ett möte. För närvarande ser användarna upp till tre olika dialogrutor under flödet för att gå med: vänta på att värden ska gå med, fönstret för videoförhandsgranskning och väntrummet. En av förbättringarna är att funktionen för det första fönstret för att vänta på värd kombineras med det tredje fönstret för väntrummet.

Eventuella anpassningar av väntrummet finns kvar och är tillgängliga via inställningssidan i webbportalen. Från och med 20 maj 2023 är det nya flödet aktivt för alla konton och är standardprocessen för att gå med i ett möte eller webbinarium. Efter detta datum finns inget alternativ för att inaktivera detta flöde.

Vad behöver jag för att uppleva det nya flödet för att gå med i möte?

Mötesdeltagarna måste ha klientversion 5.12.0 eller senare och gå med i ett möte som har ett kostnadsfritt konto som värd.

Från och med 20 maj 2023 är det nya flödet aktivt för alla konton och är standardprocessen för att gå med i ett möte eller webbinarium. Efter detta datum finns inget alternativ för att inaktivera detta flöde.

Krävs någon åtgärd från administratören eller användaren för denna ändring?

Kontoägare och administratörer behöver inte ändra några inställningar, eftersom det nya flödet distribueras till konton via uppdateringar på serverdelen. Eventuella befintliga anpassningar av väntrummet påverkas inte av den här ändringen.

Vad händer om detta är aktiverat för mitt konto och en del användare inte har minimiklientversionen?

Alla möten som användare i detta konto är värdar för är kvalificerade för det nya flödet för att gå med i möten. Interna och externa användare som går med i dessa möten och har klientversion 5.12.0 eller nyare upplever det nya flödet. Användare som har klienter lägre än 5.12.0 upplever fortfarande det nuvarande flödet. Användare som går med i möten där värden finns i ett konto som inte har det nya flödet för att gå med i möten upplever fortfarande det nuvarande flödet.

 Deltagare – ny klientDeltagare – gammal klient
Värd – nytt flöde för att gå med aktiveratNytt flödeGammalt flöde
Värd – nuvarande flöde för att gå medGammalt flödeGammalt flöde

Påverkar detta mina redan schemalagda möten?

Alla möten som schemalagts tidigare uppdateras automatiskt till det nya flödet för att gå med. De behåller motsvarande säkerhetsinställningar som tidigare. Det bör inte ha någon inverkan på det enskilda mötets inställningar, möteslänken och deltagarnas möjlighet att gå med i dessa möten.

Detta är aktiverat för mitt konto och andra ser det kombinerade väntrummet och videoförhandsgranskningen, men jag gör inte det. Vad beror det på?

Kontrollera följande för att se till att du ser det nya flödet för att gå med:

Min video var aktiverad under förhandsgranskningen, men inaktiverad när jag släpptes in i mötet. Varför hände det?

Det nya flödet för att gå med i möten gör det möjligt för dig att förhandsgranska din video innan du går med i mötet, men värdens mötesinställningar börjar gälla när du är helt med i mötet. Det innebär att om mötesvärden har inaktiverat möjligheten för deltagarna att aktivera sin video via säkerhetskontrollerna för mötet gäller det fortfarande när du kommer in i mötet.

Hur anpassar jag väntrummet och hur det presenteras för deltagarna?

Anpassningar av väntrummet är fortfarande tillgängliga på sidan Inställningar i webbportalen. Läs mer om att anpassa väntrummet.

Förändras kontrollpanelens beteende för när ett möte anges som pågående?

Nej, logiken för kontrollpanelen ändras inte. Det innebär att värden eller en deltagare måste gå med i mötet helt för att mötet ska vara pågående.

Gäller det här nya flödet för webbinariedeltagare som väntar på värden?

Det nya flödet för att gå med gäller endast för möten. Flödet för att gå med i webbinarier uppdateras vid ett senare tillfälle.