Begära eller ge fjärrstyrning


Fjärrstyrningsfunktionen gör det möjligt att ta kontrollen över en annan deltagares skärm under ett möte om personen ger dig tillstånd. Du kan antingen begära fjärrstyrning av en annan deltagares skärm eller så kan den andra deltagaren ge dig kontroll. När du har fått behörighet kan du styra den andra personens mus och tangentbord, och till och med kopiera text från hens skärm till din.

Om du behöver administratörsfunktioner, till exempel möjlighet att starta om en annan deltagares dator, kan du läsa om funktionen Fjärrsupport.

Obs! För Mac OSX måste du ge Zoom åtkomst på fliken Tillgänglighet i inställningarna för Sekretess och säkerhet för Mac. Läs mer om åtkomstbehörighet för Zoom i Säkerhet och integritet.

Förutsättningar för att använda funktionen för fjärrstyrning under ett Zoom-möte

Aktivera eller inaktivera fjärrstyrning

Konto

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Kontohantering i navigeringsmenyn och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Fjärrkontroll för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
 6. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i kontot klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.
 7. (Valfritt) Markera kryssrutan intill Tillåt att fjärrkontrollanvändare delar urklipp för att tillåta att kopierad information delas över Zoom under fjärrstyrningen. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna. 
 8. (Valfritt) Klicka på Anpassa begäran för att anpassa innehållet i den begäran som slutanvändaren ser. Du kan anpassa rubriken och texten i begäran samt lägga in en länk.

grupp

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Grupper.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Möte.
 5. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Fjärrkontroll för att aktivera eller inaktivera det.
 6. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån av en kontoadministratör. 
 7. (Valfritt) Om du vill göra den här inställningen obligatorisk för alla användare i den här gruppen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.
 8. (Valfritt) Markera kryssrutan intill Tillåt att fjärrkontrollanvändare delar urklipp för att tillåta att kopierad information delas över Zoom under fjärrstyrningen.Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna. 
 9. (Valfritt) Klicka på Anpassa begäran för att anpassa innehållet i den begäran som slutanvändaren ser. Du kan anpassa rubriken och texten i begäran samt lägga in en länk.

Användare

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Fjärrkontroll för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån av en kontoadministratör. 
 6. (Valfritt) Markera kryssrutan intill Tillåt att fjärrkontrollanvändare delar urklipp för att tillåta att kopierad information delas över Zoom under fjärrstyrningen.Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna. 

Använda fjärrstyrning på skrivbord

Begära fjärrstyrning

Du kan begära fjärrstyrning från värden eller den deltagare som delar sin skärm.

 1. När du tittar på en annan deltagares skärmdelning klickar du på listrutan Visa alternativ längst upp i mötesfönstret.
 2. Välj Begär fjärrstyrning och klicka sedan på Begär för att bekräfta.
  Värden eller deltagaren får en avisering som frågar om de vill tillåta att du styr hens skärm.
 3. Klicka i den delade skärmen för att börja styra deltagarens skärm.
 4. Stoppa fjärrstyrningen genom att klicka på listrutan Visa alternativ igen och välja Lämna fjärrstyrning.

Ge en annan deltagare fjärrstyrning

När du skärmdelar kan du ge en annan deltagare i mötet fjärrstyrning. Om deltagaren använder iOS eller Android kan hen fjärrstyra din skärm med sin mobilenhet.

 1. När du skärmdelar klickar du på Fjärrkontroll och väljer den deltagare som du vill ge kontrollen.
  Deltagaren får en avisering om att hen kan styra din skärm och kan klicka var som helst på den delade skärmen för att börja styra.
 2. (Valfritt) Klicka på Fjärrkontroll och välj Dela urklipp för att tillåta att deltagaren som har fjärrstyrning även kan kopiera text från din delade skärm. 
 3. Du återtar kontrollen genom att klicka var som helst på din skärm. Den andra användaren kan fortfarande börja fjärrstyra igen genom att klicka på sin skärm.
 4. Tips: Du kan även klicka på Fjärrkontroll igen och välja Stoppa fjärrkontroll för att återta kontrollen och inte tillåta att den andra deltagaren startar fjärrstyrningen igen.

Använda fjärrstyrning på en mobil enhet

Android | iOS

Endast en deltagare som skärmdelar i Zoom-skrivbordsklienten kan ge dig fjärrstyrning. Om du har gått med i ett möte via en iPad- eller Android-enhet kan du inte begära eller ge fjärrstyrning, det måste ges till dig.

 1. När en deltagare har gett dig kontrollen trycker du på fjärrstyrningsikonen  för att starta fjärrstyrningen.
 2. Använd dessa funktioner för att styra deltagarens skärm:
  • Musikonen  visar var muspekaren finns. Tryck på och dra den för att flytta pekaren.
  • Tryck en gång för att vänsterklicka med musen.
  • Håll intryckt för att högerklicka med musen.
  • Tryck på tangentbordsikonen  för att skriva in text.
  • Nyp med två fingrar för att zooma in och ut på användarens skärm.

Tips: Använd mobilenheten i liggande läge för att få en bättre bild över deltagarens skärmdelning.