Förstå din Zoom-faktura


Din faktura visar de produkter som ingår i kontots abonnemang, inklusive antal, pris samt eventuella skatter.

Mer information om hur du kan titta på dina fakturor finns i artikeln visa dina fakturor.

Dina fakturauppgifter

Längst upp till vänster på fakturan visas det datum då fakturan skapades (Faktureringsdatum), Fakturanummer (börjar alltid med INV), Betalningsvillkor, fakturans Förfallodatum, Kontonummer, Valuta, Kontonamn och Adress, samt slutligen kontaktperson för fakturering och kontaktadress för köpare tillsammans med registrerade e-postadresser.

Obs! Kontaktperson för fakturering och e-postadresser för köpare som anges på fakturan är eventuellt inte samma som e-postadressen till kontoägaren eller din e-postadress för inloggning.

Om tillämpligt visar fakturans högra sida överföringsuppgifter, ett PO-nummer och information om undantagen skatt. Zooms W-9-formulär finns här.

I avsnittet Debiteringsuppgifter hittar du alla dina produkter, deras antal samt priser. Varje produkt omfattar en Tjänsteperiod, som är den tid som är kopplad till debiteringen.

Totalt för faktura visar Delsumma (omfattar inte skatt), Total summa (inklusive skatt) och Fakturasaldo. Fakturasaldot är det belopp som för närvarande är utestående för fakturan.

Obs! Om fakturan visar Total summa (inklusive skatt) inom parentes, t.ex. ($1,00), är det beloppet en kredit. Om du använder autogiro tillämpas den krediten automatiskt på framtida fakturor. Om du har Nettovillkor måste du öppna ett faktureringsärende för att tillämpa den krediten på en faktura.

I avsnittet Skatteuppgifter visas information om vilka produkter som skatt har debiterats för, vilken skatt det gäller och det skattebelopp som har debiterats.

När en betalning har gjorts eller en kredit har tillämpats på fakturan visas avsnittet Transaktioner längst ner på fakturan. Det här avsnittet visar eventuella betalningar, krediter eller återbetalningar som har gjorts avseende denna faktura, inklusive transaktionsdatum och belopp.

Ytterligare resurser

Om du behöver ändra vem fakturan skickas till kan du följa dessa anvisningar.

Om du har ytterligare skatterelaterade frågor kan du vända dig till dessa skatteresurser.

Om du har frågor som gäller överskott kan du se följande länkar:

Om du behöver mer hjälp med din faktura kan du skicka en förfrågan till Zoom Billing.