Förstå tidsgränser för Zoom Meetings


Mötet avslutas automatiskt beroende på inaktiv tid, kontotyp och antal deltagare. Dessa tidsgränser gäller för möten och webbinarier oberoende av den enhet som används för att starta mötet (klient, app eller telefon).

Om mötets tidsgräns löper ut när den inte borde det kan du läsa Varför löper tidsgränsen ut för mitt möte?

Denna artikel omfattar:

Kostnadsfria licenser (Bas) på kostnadsfria och betalda konton

Mötet avslutas efter 40 minuter

Alla gruppmöten som har schemalagts och hålls av Bas-användare (kostnadsfritt) på kostnadsfria och betalda konton är begränsade till 40 minuter, oavsett antalet deltagare som är närvarande. Detta omfattar: 

*Obs! Ett möte som startar utan att värden är närvarande är fortfarande begränsat till den faktiska värdens tidsgräns, som i det här fallet är 40 minuter. Läs mer om att schemalägga ett möte utan att en värd är närvarande.

Betalda licenser (licensierad och på plats)

Mötet avslutas efter 30 timmar

*Obs! Ett möte som startar utan att värden är närvarande är fortfarande begränsat till den faktiska värdens tidsgräns, som i det här fallet är 30 timmar. Läs mer om att schemalägga ett möte utan att en värd är närvarande

Mötet avslutas efter 40 minuter

Obs!