Avinstallera och installera om Zoom-applikationen


Följ anvisningarna nedan för att ta bort Zoom från enheten om du vill ta bort Zoom helt från din enhet eller har problem med den befintliga versionen och vill göra en ny installation.

Avinstallera och installera om Zoom

Ta bort Zoom från Kontrollpanelen

 1. Sök efter Kontrollpanelen i Windows sökfält.
 2. Klicka på appen Kontrollpanelen.
 3. Om Kontrollpanelen är inställd på vyn Kategori klickar du på Avinstallera ett program.
  Om Visa efter i stället är inställt på Stora ikoner eller Små ikoner klickar du på Program och funktioner
 4. Välj Zoom i listan över program och klicka på Avinstallera.
 5. Om du får frågan Vill du avinstallera Zoom? klickar du på Ja
 6. När det är slutfört laddar du ner Zoom från vårt nerladdningscenter och installerar om det

Köra CleanZoom för att ta bort Zoom helt

Om du vill ta bort Zoom helt, inklusive eventuella konfigurationsfiler kör du CleanZoom på enheten.

 1. Ladda ner och kör CleanZoom.
  Obs! När du använder detta avinstallationsprogram tas Zoom-skrivbordsklienten bort helt, tillsammans med Zoom-insticksprogrammet för Outlook. Tilläggen för Outlook, Chrome/Firefox och Google Workspace påverkas inte.
 2. När det är slutfört laddar du ner Zoom från vårt nerladdningscenter och installerar om det

Avinstallera Zoom version 4.4.53932.0709 och senare

 1. Öppna Zoom-skrivbordsapplikationen.
 2. Välj zoom.us längst upp på skärmen och välj Avinstallera Zoom.
 3. Välj OK för att bekräfta avinstallationen av Zoom-skrivbordsapplikationen och alla dess komponenter.
 4. När det är slutfört kan du installera om Zoom från vårt nerladdningscenter.

Avinstallera Zoom version 4.4.53909.0617 och tidigare

 1. Öppna Finder.
 2. Välj Kör längst upp på skärmen.
 3. Välj Gå till mapp ...
 4. När den har öppnats anger du ~/.zoomus/
 5. Flytta ZoomOpener till papperskorgen.
 6. När det är klart upprepar du steg 3 till 5 för följande mappar och filer:
  • Mapp: /Applications/ Flytta till papperskorgen: zoom.us.app
  • Mapp: ~/Applications/ Flytta till papperskorgen: zoom.us.app
  • Mapp: /System/Library/Extensions/ Flytta till papperskorgen: ZoomAudioDevice.kext
  • Mapp: ~/Library/Application Support/ Flytta till papperskorgen: zoom.us
   Obs
   ! Det är inte säkert att Zoom är installerat i båda mapparna /Applications och ~/Applications.
 7. När det är slutfört laddar du ner Zoom från vårt nerladdningscenter och installerar om det

Debian, Ubuntu eller Linux Mint

 1. Öppna Terminal.
 2. Ange följande kommando:
  sudo apt remove zoom
 3. Tryck på Retur på tangentbordet. 
 4. När det är slutfört laddar du ner Zoom från vårt nerladdningscenter och installerar om det

openSUSE

 1. Öppna Terminal.
 2. Ange följande kommando:
  sudo zypper remove zoom
 3. Tryck på Retur på tangentbordet. 
 4. När det är slutfört laddar du ner Zoom från vårt nerladdningscenter och installerar om det

Oracle Linux, CentOS, RedHat eller Fedora

 1. Öppna Terminal.
 2. Ange följande kommando:
  sudo yum remove zoom
 3. Tryck på Retur på tangentbordet. 
 4. När det är slutfört laddar du ner Zoom från vårt nerladdningscenter och installerar om det

Avinstallera via Google Play Store

 1. Öppna Google Play Store.
 2. Skriv Zoom Cloud Meetings i sökfältet.
 3. Tryck på Zoom Cloud Meetings.
 4. Tryck på Avinstallera.
 5. Om du får frågan Vill du avinstallera den här appen? trycker du på OK
 6. När det är slutfört kan du installera om Zoom från Google Play Store

Avinstallera från Inställningar

Om du har problem att avinstallera via Google PlayStore, eller om du installerade Zoom med hjälp av APK-filen, går det även att ta bort Zoom från inställningsmenyn för Android.

Obs! Inställningsmenyerna för Android kan se annorlunda ut beroende på Android-version eller enhetstillverkare.

 1. Gå till Inställningar på Android-enheten. 
 2. Tryck på Appar.
 3. Bläddra ner och tryck sedan på appen Zoom.
 4. Tryck på Avinstallera.
 5. Om du får frågan Vill du avinstallera den här appen? trycker du på OK.
 6. När det är slutfört kan du installera om Zoom från Google Play Store
 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på iPhone-lagringsutrymme eller iPad-lagringsutrymme.
 4. Tryck på Zoom.
 5. Tryck på Radera app.
 6. När Radering av ”Zoom” raderar även alla dess dokument och data. Åtgärden kan inte ångras. visas trycker du på Radera app.
 7. När det är slutfört kan du installera om Zoom från iOS App Store