Schemalägga möten med Outlook-tillägget


När tillägget Zoom for Outlook har installerats, antingen av dig eller distribuerat av en kontoadministratör, kan du enkelt lägga till uppgifter om Zoom-möten i kalenderhändelser i Outlook när du schemalägger ett nytt evenemang eller redigerar ett befintligt evenemang.  

Denna artikel omfattar:

Outlook (webb)

Hur man schemalägger ett möte

Obs! Inställningarna för schemaläggaren synkroniseras från Zoom-webbportalen.

 1. Öppna Outlook-webbkalendern och klicka på Ny händelse för att skapa en ny kalenderhändelse.
 2. Ange mötesuppgifter som datum och tid för mötet, titel, plats och gästlista.
 3. Klicka på Zoom och sedan på Lägg till ett Zoom-möte.
  Obs! Tänk på att ange datum och tid för kalenderhändelsen innan du lägger till Zoom-mötet, så att Zoom-mötet schemaläggs för rätt datum och tid. Om du skapar Zoom-mötet innan du anger rätt datum och tid för händelsen schemaläggs Zoom-mötet för standarddatum och tid som används för den nya händelsen, vilket kan leda till att mötet löper ut före det tänkta startdatumet. 
 4. Logga in på ditt Zoom-konto.
  Om du inte är inloggad visas ett sidofält som frågar efter dina inloggningsuppgifter för Zoom. Om du redan är inloggad på Zoom-webbportalen loggas du in automatiskt.
  Obs! Mötesinställningarna fylls i automatiskt med dina standardinställningar i Zoom-webbportalen.
 5. (Valfritt) Om några uppgifter, till exempel datum och tid, ändras efter att du har lagt till Zoom-mötet klickar du på alternativet Uppdatera i Zoom-panelen för att synkronisera ändringarna med det schemalagda Zoom-mötet. 
 6. Fyll i alla detaljer för kalenderhändelsen och klicka på Spara

Hur man visar, redigerar och tar bort möten

 1. Öppna Outlook-webbkalendern.
 2. Klicka på ett Zoom-möte och klicka på Redigera.
 3. Klicka på ikonen med de tre punkterna i verktygsfältet längst upp. Logga in på ditt Zoom-konto om du uppmanas att göra det.
 4. Klicka på Zoom.
 5. Klicka på Inställningar.
 6. Ändra mötesalternativen och klicka på Uppdatera för att verkställa ändringarna.
  Tips: Klicka på Läs in standardinställningar för att läsa in dina standardinställningar från Zoom-webbportalen.
 7. (Valfritt) Klicka på Ta bort om du vill ta bort Zoom-mötet från händelsen. 

Outlook 2013 eller 2016 (skrivbordsklient)

Hur man schemalägger ett möte

Obs! Inställningarna för schemaläggaren synkroniseras från Zoom-webbportalen.

 1. Öppna Outlook-skrivbordsappen och växla till kalendervyn.
 2. På fliken Hem klickar du på Ny händelse.
 3. Ange mötesuppgifter som titel, datum och tid, plats och gästlista.
 4. Klicka på de tre punkterna i verktygsfältet längst upp och välj Zoom. Sidofältet för Zoom öppnas och frågar efter dina inloggningsuppgifter för Zoom.
  Obs! Du kan även anpassa verktygsfältet längst upp så att alternativet för Zoom alltid visas. Klicka på ikonen med de tre punkterna , välj Anpassa verktygsfält och använd sedan fönstret för att dra Zoom till verktygsfältet.  
 5. Klicka på Zoom och sedan på Lägg till ett Zoom-möte.
  Obs! Tänk på att ange datum och tid för kalenderhändelsen innan du lägger till Zoom-mötet, så att Zoom-mötet schemaläggs för rätt datum och tid. Om du skapar Zoom-mötet innan du anger rätt datum och tid för händelsen schemaläggs Zoom-mötet för standarddatum och tid som används för den nya händelsen, vilket kan leda till att mötet löper ut före det tänkta startdatumet. 
 6. Välj önskade inställningar för video, ljud och möte. Klicka på Lägg till Zoom-möte för att lägga till uppgifter för att gå med i Zoom-mötet.
 7. (Valfritt) Om några uppgifter, till exempel datum och tid, ändras efter att du har lagt till Zoom-mötet klickar du på alternativet Uppdatera i Zoom-panelen för att synkronisera ändringarna med det schemalagda Zoom-mötet. 
 8. Fyll i alla detaljer för kalenderhändelsen och klicka på Spara

Hur man visar och redigerar möten

 1. Öppna Outlook-skrivbordsappen och växla till kalendervyn.
 2. Dubbelklicka på ett Zoom-möte för att visa mötesuppgifterna. 
 3. Klicka på Redigera händelse
 4. Klicka på de tre punkterna i verktygsfältet längst upp och välj Zoom. Sidofältet för Zoom öppnas.
  Obs! Du kan även anpassa verktygsfältet så att alternativet för Zoom alltid visas. Klicka på ikonen med de tre punkterna , välj Anpassa verktygsfält och använd sedan fönstret för att dra Zoom till verktygsfältet.  
 5. Klicka på Zoom och sedan på Inställningar.
 6. Ändra mötesalternativen och klicka på Uppdatera för att verkställa ändringarna.
 7. Klicka på Spara för att spara ändringarna i kalenderhändelsen. 

Hur man schemalägger ett möte

Obs! Inställningarna för schemaläggaren synkroniseras från Zoom-webbportalen.

 1. Öppna Outlook-skrivbordsappen och växla till kalendervyn.
 2. På fliken Hem klickar du på Nytt möte.
 3. Ange mötesuppgifter som titel, datum och tid, plats och gästlista.
 4. Klicka på ikonen med de tre punkterna i verktygsfältet längst upp.
 5. Under Zoom klickar du på Inställningar.
  Sidofältet för Zoom öppnas och frågar efter dina inloggningsuppgifter för Zoom.
 6. Välj önskade inställningar för video, ljud och möte. Klicka på Lägg till Zoom-möte för att lägga till uppgifter för att gå med i Zoom-mötet.
  Obs! Tänk på att ange datum och tid för kalenderhändelsen innan du lägger till Zoom-mötet, så att Zoom-mötet schemaläggs för rätt datum och tid. Om du skapar Zoom-mötet innan du anger rätt datum och tid för händelsen schemaläggs Zoom-mötet för standarddatum och tid som används för den nya händelsen, vilket kan leda till att mötet löper ut före det tänkta startdatumet. 
 7. (Valfritt) Om några uppgifter, till exempel datum och tid, ändras efter att du har lagt till Zoom-mötet klickar du på alternativet Uppdatera i Zoom-panelen för att synkronisera ändringarna med det schemalagda Zoom-mötet. 
 8. Fyll i alla detaljer för kalenderhändelsen och klicka på Skicka

Hur man visar och redigerar möten

 1. Öppna Outlook-skrivbordsappen och växla till kalendervyn.
 2. Dubbelklicka på ett Zoom-möte för att visa mötesuppgifterna.
 3. Klicka på ikonen med de tre punkterna i verktygsfältet längst upp.
 4. Under Zoom klickar du på Inställningar.
  Sidofältet för Zoom öppnas.
 5. Ändra mötesalternativen och klicka på Uppdatera för att verkställa ändringarna.

Outlook (Android- och iOS-mobilapp)

Hur man schemalägger ett möte och lägger till uppgifter för Zoom-mötet i händelsen

 1. Öppna Outlook-skrivbordsappen och växla till kalendervyn.
 2. Tryck på knappen för att skapa en ny kalenderhändelse. 
 3. Ange mötesuppgifter som titel, datum och tid, plats och gästlista.
  Obs! Tänk på att ange datum och tid för kalenderhändelsen innan du lägger till Zoom-mötet, så att Zoom-mötet schemaläggs för rätt datum och tid. Om du skapar Zoom-mötet innan du anger rätt datum och tid för händelsen schemaläggs Zoom-mötet för standarddatum och tid som används för den nya händelsen, vilket kan leda till att mötet löper ut före det tänkta startdatumet. 
 4. Under fältet Plats trycker du på reglaget intill Zoom. 
  Obs! Om någon annan mötestjänst visas i listan i stället för Zoom trycker du på fältet Mötesleverantör och väljer sedan Zoom. 
 5. Om du använder tillägget för första gången måste du logga in på ditt Zoom-konto. 
  Mötets URL läggs till i platsfältet och en inbjudan läggs till i beskrivningsfältet.
  Obs! Mötesinställningarna fylls i automatiskt med dina standardinställningar i Zoom-webbportalen.
 6. Tryck på bockmarkeringen längst upp på skärmen för att spara mötet. 

Hur man lägger till ett Zoom-möte automatiskt i varje kalenderhändelse

Outlook-användare kan låta Outlook lägga till ett Zoom-möte automatiskt i varje kalendermöte som schemaläggs. Du måste ha Zoom-tillägget för Outlook installerat och konfigurerat innan du använder den här funktionen. Det här alternativet är aktiverat som standard och lägger till Team-mötesuppgifter, men du kan ställa in Zoom som önskad mötestjänst i stället.

Outlook-webbapp

 1. Öppna Outlook-webbkalendern och klicka på inställningsikonen .
 2. Klicka på fliken Evenemang och inbjudningar.
 3. Se till att kryssrutan intill alternativet Lägg till onlinemöte i alla möten är aktiverat.
 4. Välj Zoom i listan med mötesleverantörer.
 5. Klicka på Spara.
  När du börjar schemalägga ett Outlook-möte läggs uppgifter för ett Zoom-möte till efter några sekunder.

Outlook-skrivbordsklient (endast macOS)

 1. Öppna Outlook-skrivbordsappen.
 2. Klicka på Outlook i det övre menyfliksområdet.
 3. Klicka på Inställningar och välj Kalender
 4. Under Lägg till onlinemöte i alla evenemang klickar du på Konfigurera
 5. Välj Zoom och klicka på Spara.

Outlook för Android

 1. Öppna Microsoft Outlook-appen.
 2. Öppna Outlook-profil.
 3. Längst ner till vänster klickar du på ikonen Inställningar och väljer sedan Konto.
 4. Markera kryssrutan för att aktivera Lägg till onlinemöte i alla möten.
 5. Under avsnittet Välj en mötesleverantör väljer du Zoom.

Outlook för iOS

 1. Öppna Microsoft Outlook-appen och öppna Outlook-inställningar.
 2. Välj ditt konto under E-postkonton.
 3. Klicka på Kontoinställningar.
 4. Markera kryssrutan för att aktivera Lägg till onlinemöte i alla möten.
 5. Under avsnittet Välj en mötesleverantör väljer du Zoom.
 6. Markera kryssrutan för att aktivera Lägg till onlinemöte i alla möten.
 7. Under avsnittet Välj en mötesleverantör väljer du Zoom.

Obs!

Hur man schemalägger möten för andra

Om du vill schemalägga åt en annan Zoom-användare kan du läsa mer om schemaläggningsbefogenhet.

Obs! Schemaläggningsbefogenhet stöds för tillägget på Windows 10 OS 1910 (Outlook-version: 16.0.12130.20272 eller högre), samt Outlook for macOS 2016, version 16.24 och högre.