Schemalägga ett återkommande möte


Zoom gör det möjligt att schemalägga möten med flera förekomster så att de använder samma mötes-ID och inställningar. Du kan schemalägga dessa möten med förekomster varje dag, vecka eller månad. Du kan även skapa ett återkommande möte som kan användas när som helst. Mötes-ID:n för återkommande möten löper ut 365 dagar efter att mötet senast startades.

Om du vill veta mer om att schemalägga möten i allmänhet och alla mötesinställningar kan du läsa vår dokumentation om att schemalägga möten.

Obs!

Följande anvisningar förklarar hur du schemalägger återkommande möten i Zoom-skrivbordsklienten och sedan lägger till dem antingen i Google Kalender eller Outlook-skrivbordsappen.

Om du föredrar att schemalägga ett återkommande möte i Google Kalender eller Outlook-skrivbordsappen först syns det återkommande mötet i Zoom-skrivbordsklienten automatiskt. Läs mer om att schemalägga möten i Google Kalender eller Outlook-skrivbordsappen.

Schemalägga ett återkommande möte

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på Schedule på fliken Hem .
  Detta öppnar schemaläggningsfönstret.
 3. Under alternativet för Tidszon markerar du kryssrutan intill Återkommande möte.
 4. Redigera följande upprepningsalternativ:
  • Upprepning: Välj att låta mötet återkomma Dagligen, Veckovis eller Månadsvis
   Obs! Schemaläggning av ett möte utan fast tid måste göras via webbportalen
  • Upprepa: Välj hur ofta mötet ska upprepas, till exempel varannan dag, var tredje vecka eller var sjätte månad. Upprepningsalternativet Veckovis gör det även möjligt att välja vilka dagar i veckan som mötet ska förekomma på. 
  • Slutdatum: Välj när serien med återkommande möten ska avslutas. Välj Datum för att välja det datum då den återkommande serien ska avslutas, eller Efter _ förekomster för att välja hur många förekomster som ska skapas i serien. 
 5. Redigera andra mötesalternativ efter behov. 
 6. Klicka på Spara.

Om du väljer att exportera mötet till dina Outlook- eller Google Kalender-händelser inkluderas upprepningsmönstret i den kalenderhändelse som skapas. 

Ställa in upprepningen i Google Kalender

Om du använder Google Kalender när du skapar ett återkommande möte i Zoom-skrivbordsklienten öppnas ett webbläsarfönster som uppmanar dig att logga in på Google för att lägga till förekomsten i kalendern.

 1. Logga in på Google när du uppmanas att göra det. Välj ditt Google-konto om du redan är inloggad.
 2. Klicka på Tillåt för att ge Zoom åtkomst till ditt Google-konto.
  Google Kalender skapar en kalenderhändelse med uppgifterna för Zoom-mötet.
 3. I listrutan intill alternativen för datum och tid väljer du den upprepning du vill ha för mötena.
 4. Fyll i de alternativ som önskas för mötet och klicka på Spara.

Ställa in upprepningen i Outlook-skrivbordsappen

Om du väljer Outlook när du skapar ett återkommande möte i Zoom-skrivbordsklienten öppnas Outlook-skrivbordsappen.

Obs! Du måste ha Outlook-skrivbordsappen installerad på datorn för att detta ska fungera. Om du vill skapa ett återkommande Zoom-möte i Outlook-webbappen kan du ta en titt på tillägget för Zoom Scheduler.

 1. Klicka på Upprepning i det övre verktygsfältet i Outlook-skrivbordsappen.
 2. Ändra upprepningsinställningarna och klicka på OK.
 3. Fyll i de alternativ som önskas för mötet och klicka på Skicka.

Visa återkommande möten

Du kan visa en lista över dina återkommande möten i Zoom-skrivbordsklienten.

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på fliken Möten video-on-button.png.
 3. För återkommande möten med ett fast upprepningsmönster visas varje schemalagd session på det schemalagda datumet.
  Möten med Ingen fast tid finns i avsnittet Återkommande möte längst ner i listan över kommande möten. 
 4. Klicka på ett möte för att visa mer information och mötesalternativ.

Schemalägga ett återkommande möte

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på Schemalägg ett möte.
 4. Under alternativet för Tidszon markerar du kryssrutan intill Återkommande möte.
 5. Redigera följande upprepningsalternativ:
  • Upprepning: Välj att låta mötet upprepas Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Ingen fast tid
  • Upprepa: Välj hur ofta mötet ska upprepas, till exempel varannan dag, var tredje vecka eller var sjätte månad. Upprepningsalternativet Veckovis gör det även möjligt att välja vilka dagar i veckan som mötet ska förekomma på. 
  • Slutdatum: Välj när serien med återkommande möten ska avslutas. Välj Datum för att välja det datum då den återkommande serien ska avslutas, eller Efter _ förekomster för att välja hur många förekomster som ska skapas i serien.
   Obs! Återkommande möten kan upprepas högst 60 gånger. Om du behöver fler än 60 förekomster använder du alternativet Ingen fast tid i listrutan Upprepning.
 6. Välj något av följande alternativ om registrering krävs och mötet återkommer:
  • Deltagarna registrerar sig en gång och kan delta på alla tillfällen: Deltagarna kan delta på alla tillfällen. Alla datum och tider för webbinariet listas och deltagaren registreras för alla tillfällen. Motsvarande registreringsrapport innehåller alla registrerade personer samlat, oavsett vilken session de deltar vid, medan deltagarrapporten för varje session innehåller deltagarna för just den sessionen. 
  • Deltagare måste registrera sig för varje tillfälle för att delta: Deltagarna måste registrera sig separat för varje tillfälle för att delta. De kan bara välja ett datum och en tid på registreringssidan. Registrerings- och deltagarrapporterna för varje schemalagd session innehåller registrerade personer/deltagare för just den sessionen. 
  • Deltagarna registrerar sig en gång och kan välja ett eller flera tillfällen att delta: Deltagare registrerar sig en gång och kan välja ett eller flera tillfällen då de vill delta. De kommer att behöva välja vilka datum och tider de vill delta och de kommer endast att registreras för dessa tillfällen. De kan välja flera alternativ. Registrerings- och deltagarrapporterna för varje schemalagd session innehåller registrerade personer/deltagare för just den sessionen. 
 7. Klicka på Spara.
 8. Välj de alternativ som önskas för mötet och klicka på Schemalägg.

Lägg till och redigera förekomster

Följ dessa steg för att lägga till eller redigera enstaka förekomster som en del av det återkommande mötet.

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på ämnet för det återkommande mötet.
 4. Klicka på Visa alla förekomster intill mötets tid.
  En lista över alla mötestider visas. Du kan ta bort eller redigera varje möte. Du kan även lägga till ännu en session i detta avsnitt. Mötesinbjudningar kan exporteras till olika kalendrar.
  Obs! Om du har lagt till mötet i din kalendertjänst tidigare, till exempel i Google Kalender eller Outlook, måste du redigera förekomsten av mötet via kalendertjänsten.

Redigera alla förekomster

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Möten i navigeringsmenyn.
 3. Peka på namnet på det återkommande möte du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
 4. När du får en fråga om du vill redigera alla återkommande möten klickar du på Redigera alla förekomster.
 5. Redigera förekomsten efter behov.
  Obs! Om du har lagt till mötet i din kalendertjänst tidigare, till exempel i Google Kalender eller Outlook, måste du ändå redigera förekomsten av mötet via kalendertjänsten.
 6. Klicka på Spara.

Schemalägga ett återkommande möte

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. På fliken Möten video-on-button.png trycker du på Schemalägg .
 3. Följ stegen för att schemalägga ett möte.
 4. Tryck på alternativet Upprepa och välj en upprepning.
 5. Aktivera Lägg till i kalender och klicka på Schemalägg.
  Zoom dirigerar dig till din standardkalenderapp och skapar en ny möteshändelse.
 6. Gör som i något av avsnitten nedan beroende på vilken kalender du använder.

Ställa in upprepningen i Google Kalender

 1. Tryck på Fler alternativ under alternativen för datum och tid.
 2. Tryck på Upprepas inte och välj ett upprepningsalternativ.
 3. Fyll i de alternativ som önskas för mötet. Läs vår artikel om att schemalägga möten om du vill veta mer.
 4. Tryck på Spara.

Ställa in upprepningen i Outlook

 1. Tryck på Upprepa, välj ett upprepningsalternativ och tryck sedan på bockmarkeringen.
 2. Fyll i de alternativ som önskas för mötet. Läs vår artikel om att schemalägga möten om du vill veta mer.
 3. Klicka på Spara.

Visa återkommande möten

Du kan visa en lista över dina återkommande möten i Zoom-mobilappen.

 1. Logga in på Zoom-mobilappen.
 2. Tryck på fliken Möten video-on-button.png .
 3. Bläddra ner till avsnittet Återkommande möte för att hitta dina återkommande möten.
 4. Tryck på ett möte för att visa mer information och alternativ för mötet.