Starta eller gå med i ett möte som värd


Det finns flera sätt att gå med i ett möte om du är mötesvärd och ska starta eller gå med i ett schemalagt möte. Som värd kan du starta mötet från Zoom-skrivbordsklienten för macOS, Windows eller Linux, Zoom-mobilappen för Android eller iOS, webbläsaren eller en H.323- eller SIP-enhet.

tipsikon
Konfigurera, lär dig om och använd Zoom Meetings. Kom igång med Zooms virtuella mötesplattform med hjälp av vår introduktionsgenomgång.

Du kan starta ett möte som värd via telefon med hjälp av värdnyckeln. Läs mer om att starta ett möte genom att ringa in.

Obs! Om du är inbjuden till en annan Zoom-användares möte kan du läsa om hur du går med i mötet.

Förutsättningar för att starta eller gå med i ett schemalagt möte som värd

Starta eller gå med i ett möte som du är värd för

 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på fliken Möten .
 3. På fliken Kommande väljer du det möte du vill starta. 
  Ytterligare alternativ visas.
 4. Klicka på Starta.
 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Klicka på fliken Möten.
 3. Under Kommande pekar du på det möte du vill starta.
  Ytterligare alternativ visas.
 4. Klicka på Starta.
 1. Logga in på Zoom PWA
 2. Klicka på fliken Möten.
 3. Klicka på det möte du vill starta. 
  Ytterligare alternativ visas.
 4. Klicka på Starta.
 1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
 2. Tryck på fliken Möten .
 3. Tryck på Starta intill det möte du vill starta.
 1. Logga in på Mina möten.
 2. Under Kommande möten klickar du på Starta intill det möte du vill starta.
 3. Zoom-klienten bör då öppnas automatiskt och starta mötet.

 

 1. Bekräfta att du är inloggad på zoom.us/profile i samma webbläsare.
 2. Starta mötet genom att klicka på URL-länken i e-post- eller kalenderinbjudan.
 3. Zoom-klienten bör då öppnas automatiskt och starta mötet.

Om du vill starta mötet som värd från en H.323- eller SIP-enhet måste du inkludera värdnyckeln i uppringningssträngen. Du hittar värdnyckeln på zoom.us/profileLäs mer om värdnycklar.

H.323
Ring från enheten med en av följande uppringningssträngar:

Möten utan lösenkod:

[IP-adress]##[Mötes-ID]###[Värdnyckel]
Exempel: 192.168.1.25##123456789###123456

Möten med lösenkod: 

      [IP-adress]##[Mötes-ID]#[Lösenkod]#[Layout]#[Värdnyckel]
Exempel: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP
Ring från enheten med någon av följande uppringningssträngar:

Möten utan lösenkod:

[Mötes-ID]...[Värdnyckel]@[IP-adress]
Exempel: 123456789...123456@192.168.1.25

Möten med lösenkod: 

[Mötes-ID].[Lösenkod]..[Värdnyckel]@[IP-adress]
Exempel: 123456789.12345..123456@192.168.1.25

Obs! Det finns ytterligare alternativ för uppringningssträngar, inklusive möjligheten att delta med en specifik videolayout. Läs mer om uppringningssträngar för SIP/H.323.