Aktivera och anpassa väntrummet


Väntrumsfunktionen låter värden styra när deltagare ansluter till mötet. Som mötesvärd kan du släppa in deltagarna en i taget eller behålla dem i väntrummet och släppa in alla samtidigt. Du kan skicka alla deltagare till väntrummet när de går med i ditt möte, eller så kan du tillåta deltagare från ditt Zoom-konto och deltagare med specifika domäner att gå förbi väntrummet. Som värd kan du också välja att automatiskt flytta deltagare till väntrummet medan ett möte pågår om du tappar din uppkoppling till mötet.

När du har aktiverat och anpassat väntrummet kan du läsa mer om att hantera väntrummet

Denna artikel omfattar:

Förutsättningar för att aktivera och anpassa väntrummet

Anpassa väntrummet

Lägga till en video i väntrummet

Hur man aktiverar väntrummet

Du kan aktivera väntrummet för schemalagda möten.

Konto

Aktivera eller inaktivera väntrummet för alla användare i kontot: 

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Kontohantering i navigeringsmenyn och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under Säkerhet klickar du på reglaget Väntrum för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att verifiera ändringen.
 6. Klicka på Redigera alternativ för att ange alternativ för väntrummet.
 7. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare på ditt konto från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen  och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

När du har aktiverat väntrummet och angett alternativ för alla användare i kontot kan du tillåta att värdar eller medvärdar byter namn på deltagare i väntrummet innan de går med i mötet. Den här funktionen kräver att värden och eventuella medvärdar har version 5.10.0 eller senare. 

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera kontoinställningar.
 2. Klicka på Kontohantering i navigeringsmenyn och sedan på Kontoinställningar.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Tillåt att värd eller medvärd byter namn på deltagare i väntrummet för att aktivera eller inaktivera detta.
 5. Om en verifieringsdialogruta visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att verifiera ändringen.
 6. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare på ditt konto från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen  och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

grupp

Obs! Om du registrerade dig för ett nytt Zoom-konto efter 21 augusti 2021, eller om den nya administratörsupplevelsen har aktiverats i ditt konto, har sidan Grupphantering bytt namn till Grupper.

Aktivera eller inaktivera väntrummet för en grupp med användare: 

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Grupphantering.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Möte.
 5. Under Säkerhet klickar du på reglaget Väntrum för att aktivera eller inaktivera det.
 6. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 7. Klicka på Redigera alternativ för att ange alternativ för väntrummet.
 8. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare i gruppen från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

När du har aktiverat väntrummet och angett alternativ för en grupp med användare kan du även tillåta att värdar eller medvärdar byter namn på deltagare i väntrummet innan de går med i mötet. Den här funktionen kräver att värden och eventuella medvärdar har version 5.10.0 eller senare. 

 1. Logga in på Zoom-webbportalen som administratör med befogenhet att redigera grupper.
 2. Klicka på Användarhantering i navigeringsmenyn och sedan på Grupphantering.
 3. Klicka på aktuellt gruppnamn i listan.
 4. Klicka på fliken Möte.
 5. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Tillåt att värd eller medvärd byter namn på deltagare i väntrummet för att aktivera eller inaktivera detta.
 6. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 7. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare i gruppen från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Användare

Aktivera eller inaktivera väntrummet för din egen användning:

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under Säkerhet klickar du på reglaget Väntrum för att aktivera eller inaktivera det.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på antingen grupp- eller kontonivå. Du behöver kontakta Zoom-administratören.
 6. Klicka på Redigera alternativ för att ange alternativ för väntrummet.

När du har aktiverat väntrummet och angett alternativ för din egen användning kan du aktivera möjligheten för dig själv (värd) eller medvärdar för mötet att byta namn på deltagare i väntrummet innan de går med i mötet. Den här funktionen kräver att värden och eventuella medvärdar har version 5.10.0 eller senare. 

 1. Logga in på Zoom-webbportalen.
 2. Klicka på Inställningar i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på fliken Möte.
 4. Under I möte (bas) klickar du på reglaget Tillåt att värd eller medvärd byter namn på deltagare i väntrummet för att aktivera eller inaktivera detta.
 5. Om en dialogruta för verifiering visas klickar du på Aktivera eller Inaktivera för att bekräfta ändringen.
  Obs! Om alternativet är gråtonat har det låsts på kontonivå och måste ändras på den nivån.
 6. (Valfritt) Om du vill hindra alla användare i gruppen från att ändra den här inställningen klickar du på låsikonen och sedan på Lås för att bekräfta inställningen.

Hur man konfigurerar alternativ för väntrummet

Obs! Om väntrummet har anpassats tidigare på användarnivå och sedan inaktiverats och väntrummet är aktiverat i inställningarna för ett möte, kommer mötet använda inställningen på användarnivå tills den återställs eller kontoinställningen har låsts.

Under inställningen väntrum i Zoom-webbportalen klickar du på Redigera alternativ för att konfigurera följande alternativ för väntrummet efter behov. Klicka sedan på Fortsätt:

Hur man anpassar väntrummet

Du kan anpassa väntrummets titel, logotyp och beskrivning på konto-, grupp- eller användarnivå.

 1. När du har aktiverat väntrummet klickar du på Anpassa väntrum.
  Då öppnas fönstret för att anpassa väntrummet. En förhandsgranskning av hur väntrummet kommer se ut för deltagarna visas till höger och uppdateras vartefter ändringar görs.  

  Följande anpassningsalternativ är tillgängliga: 
  • Titel: Klicka i textrutan för att uppdatera mötets titel. 
   Obs! Titlar är begränsade till 64 tecken.
  • Deltagare i väntrummet ser
   • Standardskärmen: Visar endast titeltexten ovan och mötets ämne. 
   • En logotyp och beskrivning: Visar titelmeddelandet, en logotyp du överför och ett meddelande. 
    • Logotyp: Klicka på Överför logotyp för att välja en fil att överföra. Bildfiler som stöds för logotyper är formaten GIF, JPG och PNG, och de får inte vara större än 1 MB. Bildupplösningen kan vara från 60 x 60 till 400 x 400. 
    • Beskrivning: Klicka i textrutan för att uppdatera beskrivningen. Du är begränsad till 400 tecken. 
   • En video: Visa titelmeddelandet och en video du överför. 
    • Video: Klicka på Överför video för att välja en fil att överföra. Videon måste ha något av formaten MP4, MOV eller M4V, och får inte vara större än 30 MB. Videor kan innehålla ljud, men ljudet är avstängt som standard.
   • En bild: Visar bilden med titeln över längs bildens överkant. Bildfiler som stöds är formaten GIF, JPG och PNG, och de får inte vara större än 1 MB. Bildupplösningen får vara lägst 400 x 200, och ett bildförhållande på 2:1 rekommenderas för högre upplösningar. 
 2. (Valfritt) Klicka på enhetsreglaget för att växla mellan förhandsgranskning för skrivbord och mobil.
 3. Klicka på Spara när du är klar.
  Deltagarna ser det anpassade väntrummet när de går med i mötet.

Obs!